Lekkasjene på Wikileaks

For noen uker siden publiserte nettstedet Wikileaks 75 0000 – 90 0000 dokumenter om de alliertes krigføring (dette er en NATO-aksjon hvor også Norge er med) mot det islamistiske Taliban i Afghanistan.

Dokumentene kom antagelig fra det amerikanske forsvarsdepartementet, og innholder en kolossal mengde informasjon om ulike sider ved de alliertes krigføring.

Det er mye man kan si til dette, men la oss først si litt om det som ikke er så viktig: Dokumentene viser at Pakistan kjører et dobbeltspill: på den eneste siden støtter de de allierte, men på den annen side hjelper de også Taliban.

Dokumentene viser også at Taliban ikke er en folkelig motstandsbevegelse, men er en fundamentalistisk islamistisk gruppe som har støtte fra grupper og enkeltpersoner i mange land og som fører en hellig krig mot Vesten.

Taliban og dens allierte står for det rene barbari, og listen over deres grusomme aksjoner er lang. Den siste skjedde for bare noen få dager side og vi gjengir bare Nettavisens overskrift:

«- Åtte utenlandske leger stilt opp på linje og skutt. Taliban hevder å stå bak drapene».

http://www.nettavisen.no/nyheter/article2958061.ece

(Det er noe tvil om dette virkelig var en Taliban-aksjon, enkelte har hevdet at dette var et vanlig landeveisrøveri. Taliban har allikevel tatt på seg ansvaret for drapene.)

Etter DLFs syn er Taliban en bevegelse som må knuses på tilsvarende måte som nazismen ble knust i 1945.

Hvorfor er disse punktene, som ble omtalt i lekkasjene, ikke viktig? Det er ikke viktig fordi dette er noe som alle som følger med kjente godt til på forhånd.

Så over til de mer viktige ting. Dokumentene forteller om feil som er begått av de allierte, og som har kostet liv, ikke bare egne soldaters liv, men også sivile pakistaneres liv.

Slike tilfeller forekommer alltid i krig, og det er ille og beklagelig. Hvis den militære ledelsen aktivt har forsøk å skjule slikt så er det kritikkverdig.

Men over til det aller viktigste: dokumentene forteller om tiltak og metoder som de allierte bruker og som burde være holdt hemmelig, og dersom de lekkes så vil de være til stor hjelp for Taliban og føre til at de allierte soldatens oppdrag blir enda farligere.

Dokumentene inneholder navn på afghanere som informerer og på andre måter hjelper de allierte, og dette er selvsagt svært farlig for dem hvis deres navn eller andre kjennetegn er oppgitt. Noe av det som er lekket er informasjon som fører til at mennesker, mennesker som hjelper de allierte i en krig mot de fundamentalistiske muslimene i Taliban, kan bli drept. Dette er altså til stor skade for de allierte, og til stor hjelp for Taliban. Man kan si at de som har lekket disse dokumentene reelt sett er en etterretningsavdeling for Taliban.

Noen har hevdet at man kan lekke slike dokumenter i ytringsfrihetens navn. Dette er feil. Ytringsfrihet er retten til å gi uttrykk for sine meninger, ytringsfriheten innebærer ingen rett til å avsløre militære hemmeligheter. Man har heller ingen rett til i en krig å hjelpe fienden

Allikevel, disse dokumentene er få fritt tilgjenglige for alle. Med Internett er det ingen mulighet for å stoppe dette. Skaden er skjedd.

Som sagt, hovedpoenget er at lekkasjen vil føre til at kampen mot militant islam svekkes, og det er meget ille.
.
.

.
.

http://www.washingtontimes.com/news/2010/jul/29/a-wikileak-too-far/