Brann i rosenes leir

En lærer jeg hadde ga følgende oppsummerende beskrivelse av striden mellom Lenin og Trotsky: «Lenin hevdet at han hadde innført sosialismen i Russland. Trotsky mente at Lenin hadde gjort Russland om til helvete på jord. Begge hadde rett».

Selv om situasjonene ikke er helt parallelle kom vi til å tenke på dette når vi i det siste har lest Dagbladets nærmest daglige avsløringer av det som skjer i SOS Rasisme, avsløringer som har ført til en strid (for å kalle den det) mellom SOS Rasisme, Dagbladet, og politikerne på venstresiden.

Poenget er at våre venner på venstresiden ikke er nådige når de omtaler hverandre; pinlige sannheter blir da ikke lagt skjul på. Og slike pinlige sannheter er det svært mange av.

Dagbladet har funnet ut at SOS Rasisme muligens er noe tvilsom i sin omgang med fakta, dette for å oppnå enorme beløp i statsstøtte. SOS Rasisme har svart med å si noen sannheter om politikerme i de partiene som først har innvilget dem støtte, men som nå er i ferd med å trekke denne støtten tilbake.

Wikipedia oppsummerer saken slik 19/6-10: «I januar 2010 ble det kjent at en søknad om pengestøtte til organisasjonen [SOS Rasisme] var blitt avslått av Akershus barne- og ungdomsråd (ABUR), som fordeler fylkeskommunale midler, med begrunnelse at fylkeslaget av SOS Rasisme syntes å fungere udemokratisk, opererte med for høyt medlemstall og brukte en SOS-ansatt som revisor. SOS Rasisme klaget på avgjørelsen, men klagenemnda i ABUR stadfestet vedtaket. Fylkeslaget er registrert med mer enn tusen medlemmer, men det var bare tre som deltok på årsmøtet. Disse tre satt alle i ledelsen i fylkeslaget, og de er også ledere på landsplan. SOS Rasisme har opplyst at alle lokallag i Akershus fikk skriftlig innkalling til fylkesårsmøtet, og at samtlige har gitt uttrykk for at de ikke anser organisasjonen som udemokratisk.

I mars 2010 ble det klart at Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) ikke ville utbetale SOS Rasisme 4,5 millioner kroner som var innvilget organisasjonen i frifondmidler for 2009. Begrunnelsen var sterk tvil om riktigheten av oppgitt antall medlemmer og lokallag for 2008 og om frifondmidlene for 2008 var brukt i henhold til retningslinjene (lokal aktivitet).SOS Rasisme hevder på sin side at dette er feil og mener å ha forklart i detalj hvordan utbetaling videre til lokallag har skjedd og at dette er attestert av ekstern revisor. SOS Rasisme mener videre at organisasjonen har levert korrekte medlemstall.
...
I begynnelsen av mai 2010 ble det videre kjent at LNU, i tillegg til å trekke tilbake støtten for 2009 på 4,5 millioner, også krever tilbake frifondstøtten som ble utbetalt for 2007 og 2008 (9,7 millioner kroner).
Det statlige Fordelingsutvalget har valgt å holde tilbake støtten for 2010 og gjennomføre kontroll av medlemsmassen.

Klassekampen har hevdet at SOS Rasisme overførte flere millioner kroner, bl.a. offentlige støttemidler som egentlig skulle gått til lokal aktivitet, til et heleid selskap av SOS Rasisme som i følge Klassekampen drev med eiendomsspekulasjon, Aktivisteiendom AS. SOS Rasisme opplyser at alle de aktuelle lokalene brukes til egen aktivitet, og at organisasjonen mener det er mer gunstig økonomisk å eie enn å leie lokaler.

Hovedkasserer Kjell Gunnar Larsen har hevdet at det er «høyreekstreme» som står bak vedtaket til LNU om å trekke støtten til SOS Rasisme.Dette følges opp av SOS Rasisme sentralt som mener å kunne dokumentere at det er nazister som står bak opplysningene som medførte trekk av støtte fra LNU.» (sitat slutt fra Wikipedia).

Oppfølgeren er et gammelt utspill fra SOS Rasisme som nå er blitt kjent, og som nylig er blitt omtalt slik i Dagbladet:

«[Overskrift: De unge politikerne på venstresiden] har aldri gjort et ærlig arbeidsslag.

Over 15 000 medlemmer i AUF, Changemaker, Press, SU og RU «har aldri gjort et ærlig arbeidsslag», tilhører «det kommende statssekretærsjiktet» og er ikke velkomne som styremedlemmer i lokallag i SOS Rasisme.

Det er den den sterke konklusjonen i et foredrag om frontbygging for kommunister, ifølge Dagbladets kilder holdt av SOS Rasismes mektigste mann Kjell Gunnar Larsen (54), ifjor.

Foredraget ble ifølge kilder holdt for Tjen Folkets kadre på gruppens sommerleir. Kjell Gunnar Larsen er nestleder i Tjen Folket, som dominerer i de mest sentrale vervene og stillingene i SOS Rasisme.

«Vi må avsky det kommende statssekretærsjiktet og alt de står for. De fleste av disse har aldri gjort et ærlig arbeidsslag verken som det en eller det andre og kommer aldri til å gjøre det.», står det videre.

Trekk ved «den dårlige aktivistkulturen» i organisasjonene skal være å  «gå på møter med departementet og Stortinget».

«Vi har (..) brukt noe tid på å grave en del grøfter mellom oss og de «kule» folka i SU, Rød Ungdom, Press og Changemaker.», står det videre i dokumentet Dagbladet har fått tilgang til.

Også regjeringens største ungdomsparti, AUF, slaktes. SOS Rasisme oppgir å ha 40 000 medlemmer, har samarbeidet med en rekke organisasjoner om felles antirasistiske arrangementer og mottar flere millioner i statsstøtte hvert år.

I manuset redegjøres det også for Larsens bakgrunn i «jeg-form», både fra fagbevegelsen i Hydro og i arbeidet internt i AKP-ML i tidligere år.
...

I det ungdomspolitiske miljøet reageres det sterkt på formuleringene om «grøftegraving» i SOS Rasisme og at krefter skal ha jobbet for å hindre ungdommer med bakgrunn fra andre organisasjoner i å drive antirasistisk arbeid i SOS Rasisme.

Arbeiderpartiets ungdomsparti mener SOS Rasisme mister både bredde og legitimitet.

- Uttalelsene er ganske drøye og oppsiktsvekkende. Det er tegn på en ren ukultur når en av hovedaktørene i SOS Rasisme sier dette, sier AUF-leder Martin Henriksen (31).

- Det er jo en styrke med medlemmer fra flere organisasjoner enn Tjen Folket representert i SOS Rasisme, sier Henriksen. ...

Også i Sosialistisk Ungdom er reaksjonen negativ.

Det er veldig trist at en liten sekt som Tjen Folket tar over en bred og viktig ungdomsorganisasjon som SOS Rasisme. Folk som har lagt ned mye arbeid i SOS Rasisme blir fortvilet over at ledelsen der har en annen agenda enn antirasisme, sier leder i SU, Mali Steiro Tronsmoen. (sitat slutt fra Dagbladet).

Kommentarer til dette bilde av det indre liv på venstresiden skulle være overflødige.

(Skrevet av VM.)
.
.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/tag/sos_rasisme

http://www.dagbladet.no/2010/06/20/nyheter/sos_rasisme/innenriks/tjen_fo...

http://www.dagbladet.no/2010/06/19/nyheter/sos_rasisme/innenriks/tjen_fo...