Ny narkotikapolitikk?

”Regjeringsoppnevnt utvalg går inn for gratis utdeling av heroin til de tyngste misbrukerne” leser vi i Aftenposten. Foranledningen er at et utvalg under ledelse av tidligere toppolitiker Thorvald Stoltenberg har lagt frem en innstilling om endringer i narkotikapolitikken.

Vi siterer: ”Da utvalget leverte sin innstilling til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) i dag, var de enige om alle de 22 tiltakene, bortsett fra det som var mest omtalt på forhånd, nemlig forsøksprosjekt med behandling med heroin.

Utvalget var delt, og [tidligere statsråd fra Sp Åslaug] Haga tilhørte flertallet på fem personer som gikk inn for behandlingen. En tur til Sveits var det som skulle til for å overbevise henne.

- Jeg var skeptisk til dette helt til vi var på studietur til Sveits for å se hvordan de gjør det der. Behandling med heroin treffer en gruppe som får god hjelp, og vi har sett at enkelte har blitt rusfrie etter heroinbehandling, sier Haga til Aftenposten.no.

Hun understreker at dette ikke er noen lettvint behandlingsmåte, og at mye skal være prøvd før man tyr til heroin.

- Det er snakk om en krevende behandling, brukerne må komme både to og tre ganger om dagen for å få dosen sin, hver dag, hele året, så man blir meget bundet til stedet hvor man bor, sier hun.

Hun legger ikke skjul på at det er lett å føle seg rådløs i ruspolitikken.
- Jeg tenker at vi går inn for dette fordi vi ikke kommer på noe bedre, sier hun til Aftenposten.no.

Utvalget har ut over heroinspørsmålet vært rørende samstemte i sin innstilling. Haga forteller at det hverken har vært krangling eller heftige diskusjoner.

- På møtene har ingen en gang hevet stemmen. Det har tvert i mot vært svært givende å sitte i utvalget, og jeg har følt at vi har en stor respekt for hverandre, selv om vi jo er svært forskjellige mennesker som er ristet sammen i dette utvalget.”

Utvalget har også et annet forslag: ”Vil gi misbrukerne egen los.
Blant forslagene utvalget foreslår, er en egen brukerkoordinator, eller los, som helseministeren kaller det, til hver narkotikaavhengig.

- Denne losen skal lose misbrukeren fra dør til dør gjennom [det svært kompliserte og byråkratiske og sendrektige] støtteapparatet på veien til å bli rusfri, forklarer helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til Aftenposten.no.

Hverken hun eller utvalgsleder Thorvald Stoltenberg har konkretisert losens rolle, men mener det for eksempel kan være noen innen helsevesenet, sosionomer, eller en av brukerens pårørende som fyller rollen.

Utvalget foreslår også å opprette sentraliserte mottak der all kompetanse på å hjelpe folk til rusfrihet er samlet under ett tak flere steder i landet. Mottakene er foreslått å driftes av staten, antakelig under de regionale helseforetakene, fordi man ifølge Thorvald Stoltenberg ser svært mye forskjellig behandling fra kommune til kommune. ”(sitat slutt).

Vi vil oppsummere de to forslagene slik: i en lang tid var narkotika tillatt uten at det førte til store problemer. (Da var dog stoff vanskeligere tilgjengelig enn det det har vært de siste tiår.) Så kom en periode hvor narkotika var strengt forbudt, og det var strenge straffer for å bruke, men spesielt for å selge, stoff. Dette har altså ført til mange problemer som tradisjonelle politikere ikke klarer å finne noen løsning på: Haga sier bare: ” - Vi kom ikke på noe bedre [enn å gi tilbud om gratis heroin]”.

Så mens man tidligere kunne kjøpe stoff for egne penger, må man nå gjennom en godkjennelsesordning, og så, hvis man passerer, vil man få gratis heroin, dvs. man vil få stoff som andre er blitt tvunget til å betale.

Vi er nok noe i tvil om dette er et fremkritt.

Det andre elementet er tilbudet om en gratis los, dvs. at man skal få en tjener som skal hjelpe en igjennom det meget kompliserte støtteapparatet som politikere har satt opp. Hvis man ikke er rusmisbruker vil man åpenbart ikke få slik hjelp, men dersom man altså velger å benytte narkotika så vil man få en tjener som skal hjelpe en igjennom den hinderløypa som offentlige hjelpeapparater er.

En rusmisbruker vil da ikke bare få heroin finansiert av andre, han vil også få en personlig tjener, finansiert av andre. Vi får håpe at disse gode tilbudene ikke får enda flere til å begynne å benytte narkotika.

Vi i DLF synes at narkotika er et meget alvorlig problem. Mange som begynner med narkotika, spesielt med de såkalte lette stoffer, vil klare å håndtere sin bruk uten at det går ut over jobb og familie, men det vil være noen som ikke klarer dette og som reelt sett får svært dårlige liv.

Dette er svært ille for de som velger et slikt livsløp. Hvorfor velger noen slik? Det kan være mange grunner, men vi vil tro at å vokse opp i en stabil og sterk og kjærlig og støttende familie er den beste sikring mot at barn skal komme dårlig ut. Dersom et barn har kjærelige foreldre som er tilgjengelige og som kan tre støttede til under de mange utfordringer som barn møter i oppveksten, vil dette være det beste utgangspunkt for å få et godt liv.

Dette betyr at foreldrene må ta seg av sine barn i den grad de trenger det. Dersom foreldrene er opptatt med karriere og andre gjøremål som innebærer at de ser svært lite til sine barn, vil dette øke sannsynligheten at det kan gå galt. Derfor er den politikken som har vært ført de siste år og som har svekket familien vært svært skadelig.

Alt i alt mener DLF at narkotika er meget skadelig og at man absolutt bør holde seg unna slikt. Men til tross for dette vil det være noen som ønsker å bruke sikt, og etter vårt syn vil det være galt å nekte voksne mennesker å bruke narkotika dersom de ønsker dette.

DLF ønsker derfor at narkotika skal være tillatt for voksne.

Dessuten er det slik at forbudet ikke stanser bruken, forbud mot narkotika fører til en oppblomstring av reell kriminalitet (på akkurat samme måte som forbudet mot alkohol i en rekke land på 20- og 30-tallet førte til en kolossal økning i kriminaliteten). Narkotika fungerer også som en stor inntekstkilde for ulike kriminelle - fra militante muslimske terrorister i Afghanistan til finansiering av luksuslivet til narkobaronene i Syd-Amerika. En legalisering vil også føre til slutt på de bandekriger som dreper hundrevis av mennesker hvert eneste år. Ved en legalisering vil derfor en rekke problemer forbundet med narkotika bli borte.

DLF går altså inn for en full legalisering av narkotika for voksne. Dette betyr at vi ikke mener at de som passerer et byråkratisk nåløye skal få gratis stoff, det betyr at man skal kunne kjøpe denne type rusmidler for eksempel på apotek.

Kun en full legalisering vil minimalisere de problemer som disse rusmidlene fører med seg.

.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3696011.ece