Olje

Vi liker olje. Dvs. vi synes at olje er en god ting. Men ut i fra de mange kommentarene og utspillene vi har sett fra en rekke ulike hold etter oljeutslippet i Mexico-gulfen så skulle man tro at olje bare er skadelig og negativt.

Olje er bra for de som kjører bil, og for de som reiser på andre måter: båt, fly, helikopter, sykkel (sykler må smøres). Olje er bra for de som transporterer mat og andre varer, og for de som bruker slikt. Olje er bra for de som synes det å fryse ned mat for lagring er en god ting. Olje er bra for de som transporterer ting som benyttes i produksjon av varer. Olje er bra for de som bruker plast. Olje er bra for de som bruker maskiner til å plante og høste. Olje er bra for de som vil ha det varmt inne om vinteren og kaldt inne om sommeren.

Det er så mange positive effekter av olje at alle som har nådd et visst velstandnivå bruker det hele tiden. Men når oljeutslippet omtales så får man inntrykk av at olje ikke har noen positive effekter overhodet, og at man bør stanse all oljeutvinning.

Vi er altså ikke enige i dette, Olje er en god ting, og vi bør ha anledning til å bruke det vi måtte trenge. Olje er en forutsetning for velstand, som er gode og lange liv med lite sykdom og andre plager.

Ja, det pågående oljeutslippet er en stor ulykke. BP, selskapet som eier plattformen hvor uhellet skjedde, arbeider på spreng for å stoppe lekkasjene. Men hvor mye hjelper det at politikere som president Obama sier at ”- Jeg vil vite hvem jeg skal sparke i baken”.

BP jobber intenst for å stanse lekkasjen, og trusler fra politikere har ingen positiv effekt. Det er mulig at Obama får øket oppslutning fra velgere ved å komme med slike usaklige angrep, men slike utspill har ingen effekt for å stanse utslippene. Hvis de er alvorlig ment, hvis noen tror at trusler får folk til å være kreative og effektive, så tar de grundig feil. Men når har maktkåte politikere forstått noe annet enn hvordan de skal herse med folk?

BP er interessert i å stanse utslippene; hvert tonn som lekker ut i havet er et tonn olje som BP ikke får solgt. Utslippet er altså et rent tap for BP. Dessuten vil BPs prestisje synke så lenge utslippet holder på, På den annen side er det å stanse et slikt uslipp en meget komplisert jobb, men underveis så skaffer de kunnskaper som vil være nyttige ved lignende uhell i fremtiden.

Fra pressen kan man få det inntrykk at dette er det største oljeutslippet i historien. Men stemmer dette? Wikipedia foreller at det største utslippet i Mexicogulfen er et utslipp i 1980 som Ixtoc/Pemex sto bak.

Dette utslippet var mange ganger større enn det utslippet som nå foregår. Grunnen til at man ikke hører eller hørt så mye om dette utslippet var kanskje at det da var et statlig selskap som sto bak - Pemex er det statlige oljeselskapet i Mexico. (Link til wikipedias liste er nedenfor.)

Som sagt: Olje er bra. Uhell er uunngåelige. Trusler fra politikere er meningsløse mht å løse problemer. Og viktigst: etter alle ulykker som skjer samler man kunnskaper og lærdom som gjør at man er bedre rustet til å takle et lignende uhell om noe tilsvarende skulle skje igjen.
.
.
.
.
.
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10001241

http://stemdlf.no/node/4688

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_oil_spills#Ongoing