Bakgrunnen for Gaza-konvoien

Vi har tidligere kommentert det som skjedde da en konvoi forsøkte å bryte blokaden av Gaza og vi skal ikke gjenta dette her, vi vil bare henvise til vår kommentar om dette for et par dager siden.

http://stemdlf.no/node/4704

Men hva var bakgrunnen for konvoien? Dette var ikke en konvoi som hadde som formål å bringe nødhjelp til sultende palestinere. For det første er det ingen sultende palestinere, dvs. det er ingen som sulter pga matmangel - de får tilstrekkelig med mat etc. fraktet inn fra Israel. For det annet var en av båtene lastet ikke bare med matvarer, det var også store mengder våpen om bord: økser, kniver, spretterter, stokker, etc.

Man bør legge merke til at konvoien kom fra Tyrkia, dvs. skipene førte tyrkiske flagg. Det var også et TV-team fra al-Jazeera om bord på hovedskipet Mavi Marmara. Operasjonen hadde også fått støtte fra regjeringen i Ankara. Flesteparten av de ombord var også tyrkere.

Hva er det dette betyr? Hvis vi også tar hensyn til den politiske utviklingen i Tyrkia de siste årene – at et mer ekstremt islamistisk parti har fått sterkere makt, at de ikke ville la amerikanske fly benytte tyrkisk luftrom i forbindelse med krigen i Irak, at de hjelper Iran med sitt atomprogram, at de har ledet an i krigen mot karikaturtegnerne.

Det som skjedde var et element i Tyrkias kamp for å markere seg selv som den ledende muslimske staten. Konvoien var et godt forberedt propagandastunt som hadde som formål å plassere Tyrkia som den fremste muslimske staten.

Det er dette det handlet om. Pga Vestens ettergivenhet blir den muslimske siden stadig sterkere, og det skjer en kamp mellom de ulike muslimske land om hvem som skal være sterkest. Dette er en plass som Tyrkia gjerne vil ha, og aksjonen 30. mai var et element i en kampanje for å vise verden at Tyrkia er den ledende muslimske stat.

Noen av de som var om bord på skipene tror nok at dette handlet om å bringe hjelp til sultende palestinerne, men disse er i så fall ikke spesielt godt kjent med fakta, og de er blitt brukt i en propagandaaksjon som hadde som formål å plassere Tyrkia som den ledende muslimske nasjon. Disse ”aktivistene” har dessuten støttet Hamas i krigen mellom Hamas og Israel.

La oss også minne om at Tyrkia er medlem i NATO, og at den politiske elite i Europa ønsker at Tyrkia skal få imøtekommet sitt ønske om å få bli med i EU.

Som vi har sagt mange ganger før: vi lever i spennende tider.