For mange tier

En avis vi ikke husker navnet på hadde i mange år slagordet ”Tør der andre tier”. Det er nå noen år siden avisen gikk bort fra dette slagordet, og alle som har fulgt avisen forstår hvorfor. Vi kom til å tenke på dette da vi via document.no ble gjort oppmerksom på følgende sitat fra en svensk avis: «I denna stund tiger alltför många som borde tala tydligt.»

Hva handler dette om? Det handler om den store taushet som rammer ellers svært ivrige kommentatorer og journalister mht trusler mot og angrep på de som våger å kritisere islam. Den konkrete saken gjelder den svenske kunstneren Lars Vilks, som etter at han for noen år siden laget en karikatur av religionsstifteren Muhammed er blitt utsatt for en rekke trusler og overfall. De siste tingene som har skjedd er at han ble overfalt mens han holdt en forelesning på Uppsala universitet, og at hans hus ble forsøkt påtent.

Document.no har dekket den saken godt, og vi har linker nederst i denne kommentaren.

Et sted i document.nos kommentarer ble det påstått at vanligvis taletrengte svenske politikere tier om dette. De later som om det som har skjedd ikke har skjedd, antagelig i håp om at dersom de ikke snakker om dette så vil problemet forsvinne av seg selv.

Men problemene forsvinner ikke dersom de blir ignorert, de forsvinner først når man konfronterer dem og løser dem. Og jo lenger man venter med dette, jo større blir problemet.

La oss ta en konkret sak: det som skjedde under Vilks’ forelesning ved Uppsala universitet. Under forelesningen viste Vilks noen bilder som enkelte muslimer i salen fant krenkende, og noen av dem begynte å hoie og skrike og fremsette trusler. Noen løp også frem og overfalt Vilks. (På document.no ligger en film som viser overfallet).

Det var noen politifolk til stede i salen, og de grep inn og stanset overfallet - og forelesningen.

Men etter dette er det så vidt vi vet ikke kommet reaksjoner, og en kommentator på documet.no etterlyste reaksjoner fra politikerne*. Så vidt vi vet har ingen andre politikere reagert på denne oppfordringen om å kommentere saken, men siden DLF også her skiller seg fra de andre partiene så benytter vi anledningen til å si hva vi mener. Vi tør der andre tier.

Det er en skam at pøbel med trusler og vold kan stanse personer som på fredelig vis gir uttrykk for sine meninger. Det er svært ille at aviser og lignende ikke publiserer visse tegninger, og det er ille at en forelesning på et universitet blir stanset av pøbel.

De som stanset forelesningen - og man vet hvem de er i og med at hele overfallet er filmet – burde settes i fengsel. Dvs. det bør reises tiltale mot dem, og de bør idømmes strenge fengselsstraffer. Andre som er i Vilks’ situasjon bør få så mye politibeskyttelse som er nødvendig for at de i fred skal kunne si hva de mener.

Når det viser seg at myndighetene handler på denne måten, vil det vise de som angriper Vilks & co at de ikke kommer noen vei. Dersom de blir idømt lange fengselsstraffer hvis de fortsetter slike angrep vil angrepene opphøre svært raskt. Men siden myndighetene er ettergivende og later som om problemet ikke finnes, betyr dette at de lar pøbelen herje fritt. Dette er ikke noe annet enn å oppfordre pøbelen til å fortsette med trusler og vold.

La oss til slutt si noe ord om hvorfor svenske politikere - og praktisk talt alle andre i ledende posisjoner i Vesten - er så ettergivende: det er ettergivende fordi de er tilhengere av en moral som forfekter selvoppofrelse, ettergivenhet og tilgivelse. De er tilhengere av den etikk Jesus sto for og som innholder oppfordringer som dette: ”elsk dine fiender… la den som er syndfri kaste den første sten … døm ikke … tilgi de som har syndet mot deg … Sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, la ham få kappen også. Tvinger noen deg til å følge med en mil, så gå to med ham… ”.

Så lenge dette er det etiske ideal vil vi bare være ettergivende overfor alle som angriper oss.

For at vi skal kunne kjempe imot de som angriper oss – og det er militant islam - må vi samle oss om andre etiske grunnverdier, vi må samle oss om verdier som sier at dette livet (livet før døden) er verdt å leve, at det er verdt å leve godt, og at vi har all rett til å forsvare oss mot de som ikke vil la oss ha den friheten vi trenger for å leve godt: og vi har all rett til å forsvare oss med de midler som er nødvendige for å eliminere trusler mot oss.

Med andre ord: Vesten vil ikke kunne forsvare seg mot angrepene fra militant islam så lenge Jesus' etikk dominerer. Så lenge Jesus er betraktet som et moralsk ideal vil alle toneangivende være tause.
.
.
.
.
.
*Oppdatering 19/5: flere svenske politikere kommenterer saken her:
http://www.document.no/2010/05/vilks_-_partilederne_toner_fla.html

http://www.document.no/2010/05/to_kosovoalbanske_brodre_i_var.html

http://www.document.no/2010/05/menneskejakt_i_sverige.html

http://www.document.no/2010/05/vold_virker_-_nu_ogsa_i_sverig.html

http://www.document.no/2010/05/hvor_dypt_kan_sverige_synke.html

http://www.document.no/2010/05/ondt_i_magen.html

http://www.document.no/2010/05/svenska_dagbladet_angrepet_pa.html