Valgresultatet i England

Resultatet blir som ventet: kaos. Her er noen overskrifter fra Dagbladet og VG i morges (og dette er før det endelige resultatet er bekreftet):

-En thriller av et valg

-Maktkampen er ikke over

-Cameron leder valgdagsmålingen

-Gordon Brown vil prøve å forme koalisjon

-Labour vil tviholde på makten

Der ser ut til at ingen av partiene får flertall i Parlamentet, og dette en meget vanskelig situasjon. Men dette er ikke hele begrunnelsen for at det vil bli kaos, det vil bli kaos fordi alle de store partiene støtter opp om og vil fortsette velferdsstaten.

Det som må til for å få England (og alle andre velferdsstater) på rett kjøl er følgende: skattelettelser, dereguleringer, og privatiseringer (som er noe helt annet enn konkurranseutsetting,som er en meget skadelig ordning). Pensjonsordninger, trygdeordninger og helseforsikringsordninger må gradvis gjøres private. Videre må alle offentlige støtteordninger avvikles, men også dette må i enkelte tilfeller skje gradvis over f.eks. en tiårsperiode.

Dessuten må staten føre en kriminalpolitikk som innebærer at personer som begår reell kriminalitet (innbrudd, ran, overfall, svindel, tyveri, voldtekt, drap, etc.) blir idømt strenge straffer, mens folk som gjør ting som burde vært tillatt (spille poker for penger, smugler, jobber mer enn arbeidsmiljøloven tillater, har sex på andre betingelser enn staten har bestemt, bruker medisiner og rusmidler som ikke er godkjent, osv.), ikke bør straffeforfølges.

Kun ved å legge om til en slik politikk kan en velferdsstat komme ut av den ekstremt farlige utviklingen alle velferdsstater nå er inne i. Og siden ingen store partier i noe land ønsker å føre en slik politikk så vil alle disse landene følge Hellas mot (og kanskje, hvis vi skal dømme etter hvordan grekerne takler krisen, over) stupet.