Oljekatastrofer

Oljeutslippene i Mexico-golfen er selvsagt en stor katastrofe. Millioner av tonn olje har lekket ut, og har ført til store forurensningsproblemer. Et stort antall fugler og fisker og andre dyr har omkommet som en følge av at de er blitt tilgriset av oljen. Dessuten vil store oljemengder treffe kysten i Louisiana og føre til at store strandområder blir tilgriset. Videre kan fiskeforekomstene være så ødelagt at mange fiskere mister sitt livsgrunnlag. Alt dette er svært ille.

Hvilke konklusjoner kan man trekke av dette? Hvem bør betale for skadene? Bør man stoppe all oljeutvinning til havs? Enkelte politikere – Schwarzenegger, Obama, Halvorsen – har nå fått enda større betenkeligheter med å drive oljeutvinning til havs. (Dagbladet: ”SV-leder Kristin Halvorsen mener at oljekatastrofen i Mexicogolfen er et sterkt argument mot oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen.”)

DLF mener følgende: Det er selskapet som eide og drev oljeriggen hvor ulykken skjedde som er erstatningsansvarlig. Det må erstatte alle skader som utslippet har ført til, inkludert å erstatte fiskerne for tapt arbeidsfortjeneste.

Men: Bør man stoppe oljeutvinning til havs pga. dette? Nei. All menneskelig aktivitet er forbundet med risiko, og alle tar denne risikoen dersom fordelen er stor. Det skjer i blant bilulykker, men man lar ikke være å kjøre bil av den grunn, bilen er et stort gode. Det skjer iblant flyulykker, men man lar ikke være å reise med fly av den grunn: å kunne reise med fly er et stort gode; vi tar risikoen for å kunne reise raskt til steder som ligger langt unna. Slik er det også på andre områder: all aktivitet er forbundet med risiko.

Så også med oljeleting til havs. Det er en viss risiko forbundet med dette. Men fordelene med olje er så kolossalt store at vi mener at oljeleting og utvinning til havs totalt sett innebærer så store fordeler at vi er for oljeleting til havs selv om det iblant skjer slike ulykker som den som skjedde i Mexicogolfen 22. april.

Oljen bruker vi til å drive våre biler og fly, til å varme våre hus, til å transportere varer til butikkene, til å lage et utall plastmaterialer, osv. De fordelene vi har av oljen er så enormt store at vi er sterke tilhengere av utvinning av olje.

Derfor mener vi at vi bør lære av ulykken i Mexicogolfen slik at vi kan håndtere en eventuell kommende ulykke enda bedre, og så bør vi fortsette å lete etter og utvinne olje der hvor den kan finnes. Totalt sett er olje er kolossalt gode for mennesker. Ulykker som den i Mexicogolfen er tragiske, men bør ikke få oss til å slutte å bruke olje.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2010/05/06/nyheter/miljo/oljekatastrofen/oljebor...