Skatt og kultur

Skattesystemet tvinger flere i landflyktighet, forteller Dagbladet i dag. Vi siterer overskriften: ”Platekompaniet vurderer å flagge ut”. Artikkelen forteller:

”Norske momsregler kan kvele framtidas norske kulturindustri i fødselen. Platekompaniet vurderer å flytte sin digitale virksomhet til Sverige.

- Mange kulturarrangementer får støtte av staten, men det som foregår på ehandelbiten er det motsatt: antistøtte. Det er de utenlandske som får en fordel.

Rolf Kristian Presthus har hatt mange utfordringer i et fallende marked siden han startet Platekompaniet tidlig på 90-tallet. Likevel kaller han det han opplever nå med ehandel som den mest alvorlige utfordringen for norsk kulturliv.

Norske aktører som vil selge digitale filer med musikk, film eller bøker må betale 25 prosent moms. Utenlandske aktører som tilbyr akkurat de samme produktene til norske forbrukere, som iTunes, slipper.

I Norge er vi vant med at redere truer med utflagging på grunn av ugunstige skatteregler. Nå ser det ut til at turen er kommet til kulturindustrien.

- Over tid er det vanskelig for oss å drive med disse momsforskjellene. Alternativet kan være å flytte den digitale virksomheten til Sverige. Da betaler man ikke moms, sier Presthus.

Skattereglene er nemlig slik at dersom du selger en fil fra EU og til Norge, betaler du ikke moms.

- Vi som bor i Norge ser jo verdien i å betale moms. Det er en av forutsetningene for velferdsstaten. [DLF: Nettopp! Og velferdsstaten er et skadelig samfunnssystem*.] Det beste hadde vært om alle utenlandske aktører også betalte moms, men hvis det ikke er mulig må vi se etter andre alternativer, sier Presthus.

Norske forlag har utsatt sin satsning på ebøker. Årsaken er at Finansdepartementet har gjort det klart at ebøker skal belegges med 25 prosent moms - i motsetning til utenlandske konkurrenter på ebokmarkedet, og papirbøkene som etter dagens skatteregler er fritatt for moms.

Presthus betaler 25 prosent moms på omsetning av fysiske cd-er og lever godt med det. Men konkurransevridningen på ehandel mener han kan ta knekken på framtidas digitale norske kulturindustri. Norske film-, musikk- og bokdistributører vil vanskelig kunne konkurrere med utlendinger.

Reglene truer dessuten norsk kultur som sådan, mener Presthus.

- Det vil være problematisk hvis du ikke har noen norske aktører som har interesse av å fronte norske produkter, og kjenner lokale forhold. Hvis du for eksempel driver en musikkbutikk fra Luxemburg har du ikke så veldig føling med hva som skjer i Norge, sier han.

Platekompaniet ventet lenge med å lansere butikk for salg av lydfiler, og streamingtjenesten Wimp. Norske skatteregler var en av årsakene.

- Platekompaniet går i overskudd, men ikke den digitale delen, sier Presthus. …

Kulturminister Anniken Huitfeldt ønsker ikke å ha noen mening om saken. Hun henviser til Finansdepartementet.
Vil ikke kutte moms. Regjeringen ønsker ikke å kutte i momsen for norske aktører som driver med ehandel. I stedet vil de arbeide for at de utenlandske skal betale moms til Norge.

- Moms er avgift på forbruk som skal skaffe inntekt til fellesskapet, og utgjør en fjerdedel av statens inntekter, vel 200 milliarder, sier Roger Schjerva (SV), statssekretær i Finansdepartementet.

- I EU har de innført en oppkrevingsmekanisme som gjør at utenlandske tilbydere må innkreve moms. Det har vi ikke i Norge. Det er et arbeid som har høy prioritet I EU har de innført en oppkrevingsmekanisme som gjør at utenlandske tilbydere. - I Det finnes sikkert unndragelsesmuligheter, men erfaringen fra våre naboland er at alle seriøse aktører registrerer seg, sier Scherjva.

Regjeringen skal i følge Schjerva ha ambisjoner om å legge fram en slik oppkrevingsmekanisme ved statsbudsjettet i høst.” (sitat slutt).

All skatt er skadelig. Ja, en del av det som tas inn i skatter og avgifter brukes til nyttige ting, men man kan ikke se isolert på dette. Der hvor skatten tas fra forårsaker den alltid skade. Dersom man bruker 100 skattekroner på noe nyttig, har man et annet sted i økonomen tatt inn 200-500 kr (pga administrasjon og lekkasjer tar man inn mye mer enn man bruker på nyttige ting.) Og dette forårsaker skade. Skaden er således alltid større enn nytten.

Skattepengene går til ”fellesskapet”. Men det er ingen grense for hvor mye penger som kan brukes til nyttige formål på vegne av fellesskapet. Derfor vil i et system hvor man får mye gratis av det offentlige skattene bare øke og øke. Politikerne vil da hele tiden være på jakt etter nye måter å beskatte på, mens produktive mennesker enten vil flykte landet, drive utstrakt skatteplanlegging, eller jobbe svart. (Et av de store problemene i Hellas er at så mye arbeid skjer svart – men dette kommer av at skattenivået er så høyt. Når nå skattenivået økes enda mer vil den svarte sektoren blomstre enda kraftigere.) Som det ble sagt i artikkelen: ” - I EU har de innført en oppkrevingsmekanismer som gjør at utenlandske tilbydere må innkreve moms. Det har vi ikke i Norge. Det er et arbeid som har høy prioritet…”. Vi tviler ikke på dette.

For en mer utførlig behandling av hvor skadelig skatt er vil vi henvise til artikkelen ”Beskatningens begredelige historie” (link nedenfor).
.
.
.
.
.

http://vegardmartinsen.com/skatt.html

http://www.dagbladet.no/2010/05/03/kultur/musikk/litteratur/film/ehandel...

*Velferdsstat: et samfunnssystem som innebærer at alle som er i arbeid betaler mesteparten av det de tjener til det offentlige i skatter og avgifter, og at alle som oppholder seg lovlig i landet til gjengjeld får mer eller mindre gratis alt som de trenger: skole, barnehave, infrastruktur, pensjoner, sosialhjelp, kulturopplevelser, osv. Videre er all produktiv virksomhet utsatt for stadig større reguleringer fra det offentlige.

Velferdsstaten fører derfor nødvendigvis til stadig høyere skatter og avgifter, til stadig mer byråkrati og skjemavelde, til stadig mer kriminalitet og korrupsjon, til stadig større politikerforakt, til stadig synkende kvalitet på offentlige tilbud, til stadig dårligere statsfinanser, til stadig flere på trygd, til stadig færre i produktive jobber, til stadig flere offentlig ansatte, osv.