Ingen redningspakke for Hellas

I helgen ble det vedtatt noe som blir kalt for en redningspakke for Hellas. Hellas får et lån på 110 mrd Euro (fra EU og IMF), mot at den greske regjeringen iverksetter kraftige innstramminger i årene som kommer.
Dessverre er det slik at de tiltak som er foreslått vil være av svært liten hjelp, om noen.

V siterer fra en artikkel om saken i E24: ”Slik skal Hellas kutte seg ut av krisen.

Hellas er enige med EU og IMF om en spareplan som vil utløse milliardhjelp. …

- I dag ratifiserte vi avtalen som vil betyr store offer for den greske befolkningen for å unngå en katastrofe, sa statsminister George Papandreou i en TV-overført tale … ble det klart at en avtale mellom Hellas, EU og Det internasjonale pengefondet (IMF) er på plass.

Det er en avtale som vil gi Hellas sårt tiltrengte krisemilliarder, men som også betyr at landet må ta kraftige grep i sin svært skakkjørte økonomi.
Landet må kutte for 30 milliarder euro over en treårs periode, noe som tilsvarer 11 prosent av landets bruttonasjonalprodukt (BNP).

Greske myndigheter har allerede satt i gang noen tiltak, men enda flere og strengere sparetiltak står for tur.

Dette er noen av tiltakene den greske befolkningen vil oppleve, som ble presentert på en pressekonferanse med den greske finansministeren, George Papaconstantinou:

• Momsen ble oppjustert fra 19 til 21 prosent i mars. Nå øker momsen til 23 prosent.
• Avgifter på bensin, tobakk og alkohol vil øke med 10 prosent.
• Det vil bli nedskjæringer i pensjonsutbetalingene, både i offentlig og privat sektor.
• Offentlige ansattes overtid blir stoppet.
• Lønninger og pensjoner i offentlig sektor vil bli frosset på nivået det er nå.
• Bonuser for offentlig ansatte vil bli kuttet. Før har to månedslønner blitt utbetalt i bonus for offentlige ansatte.
• Minimumsalderen for å gå av med pensjon blir satt til 60 år. …” (sitat slutt).

Vi vil knytte noen kommentarer til disse punktene.

Å øke skatter og avgifter er alltid skadelig. Det fører til at penger flyter fra produsenter, de som har tjent dem ved produktiv arbeid, og over til det offentlige, som sjelden klarer å bruke penger på en effektiv og god måte. Alle skatteøkninger er skadelige for velstanden. Skattene burde ha blitt satt ned for å oppmuntre til verdiskapning og produktiv virksomhet. Dessuten er det slik at høye skattesatser oppfordrer til svart arbeid, skattesnyteri, korrupsjon, unnaluring, og en generell reduksjon i respekten for lov og rett. Skatteøkningene vil derfor gjøre vondt verre.

Nedskjæringer i pensjoner er ille, men dessverre nødvendig. Stans av overtid er et lite skritt i riktig retning. Stans i bonuser for offentlig ansatte stanses også, og dette er en bra ting.

Pensjonsalderen heves til 60 år. Dette betyr at for enkelte så har pensjonsalderen vært lavere enn 60 år. Det er vanvittig å ha en så lav pensjonsalder – i Norge, som er et velstående land, er den på 70 (selv om man kan gå av ved 67). Å heve pensjonsalderen når den er så lav som den har vært i Hellas er en god ting; når land blir rikere kan pensjonsalderen settes ned, men et land som Hellas er langt fra rikt nok til å kunne ha en så lav pensjonsalder.

Men det som skuffer oss mest er at det ikke er noen positive tiltak i pakken (slik vi kjenner den gjennom avisene).

Det burde ha vært noen positive tiltak for verdiskapning, dvs. det burde ha vært kraftige lettelser for bedrifter. For eksempel burde Helles nå innføre noen ”enterprize-zones”, dvs. områder hvor bedrifter kunne etablere seg og hvor de slapp unna alle reguleringer og all skatt. Hvis det var blitt opprettet noe slike ville bedrifter ha strømmet til, og de ville ha bidratt til verdiskapning og til at en rekke grekere ville ha fått arbeid.

Grunnen til at noe slikt ikke vil bli innført er at det strider mot hele den sosialdemokratiske ide som alle land i Veste-Europa byger på . Å innføre noe slikt ville være for hele EU å si at ”vi har tatt alvorlig feil på alle viktige punkter”. Da foretrekker dagens ledende politikere i EU å drive med kosmetiske tiltak på en skute som er på vei rett mot isfjellet.

Dessverre er der grekere flest som må lide under det som deres politikere har lurt dem til å tro – på den annen side så har grekerne selv ikke vært så vanskelige å lure, de aller fleste ikke bare i Hellas men i hele Vest-Europa tror at de tjener på at de betaler skatt til det offentlige og til gjengjeld fra det offentlige får gratis mye av det de trenger: skole (til sine barn), pensjoner, helsetjenester, veier, kultur, osv.

Men en slik ordning kan ikke fungere godt i lengden, velferdsstaten er en modell l som ikke kan virke over tid. Hvordan det blir når det nærmer seg sammenbruddet ser vi nå i Hellas. De tiltakene som nåe er vedtatt vil ikke kunne hjelpe noe særlig på sikt. I neste runde blir problemene større enn de er i dag. En rekke andre land er snart i samme situasjon som Hellas: Spania, Italia, Portugal, Irland, England.

Det finnes en gammel kinesisk forbannelse som lyder slik: ”Måtte du leve i interessante tider”. Ja, vi lever i svært interessante tider, og det som må skje kommer til å ramme mange av oss. Og jo yngre du er, jo større sannsynlighet er det at du vil få kjenne problemene på kroppen.

.
.
.
.
http://e24.no/naeringsliv/article3632661.ece