Stengningen av luftrommet - en overreaksjon?

Torsdag kl 1000 ble luftrommet over Norge stengt. Årsaken var akseskyen fra vulkanutbruddet på Island. Skyen kom mot Norge og Europa, og den inneholder partikler som kan skade jetmotorer. Luftfartsmyndighetene (Avinor) avgjorde at det ikke var trygt å fly, og alle flyvninger ble innstilt.

Dette hadde enorme konsekvenser. Personer som hadde planlagt ferieturer, kanskje i mange måneder eller år, måtte dra skuffet hjem fra flyplassene, folk som hadde vært på ferie kom ikke hjem, og en rekke forretningsmøter og konferanser ble avlyst. Senere kom varsler om permitteringer i hoteller og i flyselskaper.

Statsminister Jens Stoltenberg var i USA og kom ikke hjem som planlagt; han fikk etter noen dager fly til Madrid, derfra fikk han fly til Basel (problemene hadde da ikke nådd så langt sør), og derfra måtte han kjøre bil til Oslo. Komikeren John Cleese, som var på besøk i Norge, fikk ikke noe fly hjem, så han tok drosje til Ostende og reiste derfra med tog til England.

Andre kom i tilsvarende vanskelige sitasjoner, men hadde antagelig ikke tilsvarende ressurser til å løse problemene.

Helsetilbudet i Norge ble dårligere enn det ellers var; vi benytter ofte fly eller helikopter for å transportere akutt syke til sykehus, og her ble det dessverre enkelte forsinkelser.

Flystansen førte også til at hoteller ble stående tomme, og til at tog og buss og taxi og leiebiler ble utnyttet til maks kapasitet. Mange kom også nærmere sitt bestemmelsessted ved å haike eller ved å sitte på med nye venner.

Stansen hadde også enorme økonomiske konsekvenser: Fra Dagbladet: "Askeskyen over Europa har forårsaket tap på mange milliarder, ifølge analytikere. Konsulentselskapet Lewis PR beregner at stengningen av store deler av luftrommet over Europa denne uken har forårsaket tap på 9 milliarder kroner for flyselskaper, hoteller og rederier.

- Flyselskapene står alene foran en massiv regning som følge av tapte inntekter og enorme utgifter til husly og hjemreise for strandede passasjerer, sier Paul Charles i Lewis PR. ..."

Men enkelte har hevdet at flyforbudet, i hvert fall for en så lang periode, var unødvendig. Det har vært en rekke oppslag om dette i flere aviser. Vi siterer kun et fra Dagbladet: ”Absolutt ingen grunn til ikke å fly. Flyselskaper, flygere og operatører [er] kritisk til flyforbudet i Europa etter vellykkede prøveflyvninger.”

Ja, sikkerhet er svært viktig, men kanskje kunne stengingen har vart en del kortere uten å gå på akkord med sikkerheten.

La oss se på noen paralleller. AIDS. Fugleinfluensa. Svineinfluensa. Klimakrise. I alle disse tilfellene kom det fra de ansvarlige myndigheter hysteriske overreaksjoner. Det kom beregninger som hevdet at titusener av nordmenn ville dø av AIDS, det ble kjøpt inn millioner av vaksinedoser mot sist vinters svineinfluensa, og mht klimakrisen ble det på 80-tallet hevdet at havene ville stige opp imot 70 meter innen år 2000 (denne spådommen kom dog ikke fra myndighetene, men spådommer fra ansvarlige myndigheter har også vært svært overdrevne, og nå er det avslørt at påstandene om kliamakrise var basert på nærmest ren svindel - Climategate avslørte dette).

Kanskje statlige beslutningsmyndigheter har en tendens til å bli litt hysteriske i vanskelige situasjoner, og da vil de kanskje overdrive de tiltak som planlegges og iverksetters.

Vi mener at det organ som disponerer luftrommet bør være privat. Det bør også være mer fleksibelt enn det Avinor har vist seg å være. (Nå er ikke Avinor alene, Avinor er en del av et europeisk nettverk av lignende instanser, og de følger alle de samme krav, regler og rutiner for stenging av luftrom.)

Det kan være slik at noen allikevel ønsker å fly selv om det er en øket risiko, og å så fall bør de få lov til dette. Vi vil minne om at det under stengningen ble foretatt en rekke testflygninger, og de var alle vellykkede.

Å fly er svært trygt. Men slike ting som askeskyer kan øke risikoen for problemer, men dersom mannskap og passasjerer er villige til å ta den risikoen heller enn å kaste bort to års planlegging og et stort beløp til flybilletter og hotellopphold (man får visstnok vanligvis i slike tilfeller refundert flybillettene, men ikke det man har betalt til hoteller) så bør de ha rett til dette. I så fall må alle involverte bli gjort kjent med den økede risiko som finnes.

Uansett håper vi at ting ordner seg snart. Vi vet at det kan komme nye vulkanutbrudd, og da kan enda større askeskyer lamme store deler av luftfarten både i og utenfor Europa. Vi håper det ikke skjer, men det er i slike tilfeller meget lite vi mennesker kan stille opp med.

.
.
.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2010/04/18/nyheter/utenriks/vulkanutbrudd/flysik...

http://www.dagbladet.no/2010/04/18/nyheter/vulkanutbrudd/island/utenriks...