Vi har ikke så mye å tilføye

Vi har ikke så mye å tilføye til følgende som står å lese på document.no: fri tilgang på heroin ” … er utprøvd i en rekke land, og skal ha en dokumentert positiv effekt i form av bedre helse, redusert kriminalitet og bedre sosiale relasjoner”.

Som vi har sagt mange ganger før: de store problemene forbundet med narkotika skyldes forbudet. Dersom narkotika blir fritt tilgjengelig for de som vil ha det så fører det altså til en dokumentert positiv effekt i form av bedre helse, redusert kriminalitet og bedre sosiale relasjoner.

Det står mye mer i artikkelen på document.no, og det eneste vi vil tilføye er at det ikke bør være statlige programmer som utdeler stoff til offentlig godkjente eller foretrukne brukere, slikt bør være i fritt kjøp/salg for alle voksne.

Kun da vil de store problemene forbundet med narkotika opphøre.
.
.
.
.
.
.

http://www.document.no/2010/03/dk_diskriminerende_heroin-utde.html