Den arabiske gullalder

Leserbrevet nedenfor, skrevet av DLFs leder Vegard Martinsen, ble sendt til Aftenposten sist lørdag.

Det er mye riktig i Jens Engelstads innlegg om den arabiske gullalder (Islam i perspektiv http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article3550554.ece ) 5/3, men det er allikevel noe som mangler og som gjør at inntrykket han skaper ikke blir helt riktig.

Omkring år 1000 var det arabiske rike stort og betydelig. Grunnen var at rasjonelle ideer fra Aristoteles, som hadde preget arabisk kultur også før Muhammed, fortsatt hadde stor innflydelse.

Men så kom den store filosofen al-Ghazali (1058-1111), betraktet som den største muslim etter Muhammed, og han valgte å gå eksplisitt imot de aristoteliske ideer.

Aristoteles forfektet som kjent en virkelighetsorientert rasjonell filosofi som innebærer selvstendig tenkning og selvrealisering som etisk ideal. Al-Ghazalis utgangspunkt var det motsatte, han forfektet tro og selvoppofrelse. Al-Ghazali gjorde slutt på det nære forholdet mellom gresk filosofi og tidlig islam; han så ned på Sokrates, Platon og Aristoteles, og krevde faktisk dødsstraff for disses tilhengere.

Al-Ghazali hevdet at Koranen skal forståes bokstavelig og uten forbehold; han var eksplisitt motstander av fornuften. Etter ham begynte islams tilhengere i større grad å ta Koranen bokstavelig. Dette kravet hadde også vært fremmet tidligere, men nå, når en skarpskodd filosof kom på banen, var det bare et tidsspørsmål før dette synet fikk fullt gjennomslag.

Hans effekt var altså den motsatte av den Thomas Aquinas hadde på kristenheten: med Aquinas, som valgte fornuften istedenfor troen, ble kristendommen svekket, og vi fikk renessansen, den industrielle revolusjon, individuell frihet og frihandel, men med al-Ghazali, som forkastet fornuften og valgte troen, ble islam fullstendig dominerende i kulturen, og rasjonalitet, frihet og velstand ble mangelvare.

Perioden som ofte omtales som islams gullalder skyldes altså rasjonelle aristoteliske ideer, den skyldes altså at islams innflydelse var liten.
.
.
.

[Innlegget ble umiddelbart refusert.]

En mer utførlig fremstilling av temaet kan man finne i artikkelen "Islam: den ellevte landeplage". http://vegardmartinsen.com/islamdenellevtelandeplage.htm