Strømsjokk

Igjen er det diskusjon om strømprisene. ”Venter nye strømsjokk” er overskriften på Aftenpostens førsteside i dag. Teksten forteller at ”I går nådde den nordiske kraftprisen nye rekordhøyder …. ”. NRK.no forteller at ” Norge kan få dyrest strøm i Europa”.

At strømforbruket varierer med været er opplagt: kaldt vær fører til at mye strøm brukes til oppvarming. For å begrense forbruket slik at det ikke overskrider tilbudet og fører til at nettet bryter sammen må prisene økes. Men problemet er i utgangspunktet todelt: for det første er det i dag slik at ikke bare forbruket, men også tilbudet, kraftforsyningen, er avhengig av været: når man baserer seg på vannkraft (og, i mindre grad, på vindkraft) vil kraftforsyningen avhenge av været/mengden regn; for det annet blir det som regel store protester hver gang man vil legge kraftlinjer gjennom urørt natur og frem til de store byene; byfolk som vil ha urørt terreng å gå tur i vil ikke at utsikten skal skjemmes av kraftlinjer.

Så i utgangspunktet kommer forsyningsproblemene av at svært mange ønsker at vi skal ha vær-basert kraftforsyning, og at man helst ikke skal legge forsyningslinjer gjennom turområder. Vel, da blir resultatet slik vi ser det i dag med strømpriser opp imot 14 kr pr kWh i korte perioder, mao: ”strømsjokk”

Et annet problem er at alt som har med kraft å gjør er eid av det offentlige: en rekke kraftverk eies av kommuner, nettet heter Statnett, all virksomhet er gjennomregulert av det offentlige, osv. Dessuten er en svært stor andel av strømprisen avgifter til staten.

Så de som håver inn når prisen går opp, og det gjør den når forbruket stiger pga den begrensede kapasiteten på tilbudssiden, er politikerne. Det heter at pengene da går til å betale for fellsgoder, dvs. de går til skole og pensjoner og helsetilbud osv., men enhver burde forstå at vi alle hadde fått et bedre tilbud dersom vi hadde fått beholde pengene selv og kunnet kjøpe de tjenestene vi ønsket også innen skole og helse og pensjoner på et fritt marked.

Så hva bør da gjøres for å få sikker tilgang på ren og billig energi? For det første bør alle stengsler som hindrer etablering av atomkraft fjernes. Atomkraft gir ren og sikker energi, og den er helt uavhengig av været. Videre bør alle avgifter fjernes, alt eierskap bør overlates til private, og energimarkedet må fullstendig dereguleres. Kun da kan vi få sikker og ren og stabil og billig energi; kun da kan vi unngå flere strømsjokk i fremtiden.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/article3532170.ece

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7007716

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=593717

http://www.theobjectivestandard.com/issues/2009-summer/original-alternat...

(Av den siste artikkelen er kun et utdrag gratis tilgjengelig.)