Hva mener de?

Muslimer klager over at de blir bedt om å ta avstand fra terror hver gang en militant muslim begår en terrorhandling og bruker islam som begrunnelse.

De hevder at de fleste muslimer ikke er terrorister, noe som er opplagt korrekt, og at det er urettferdig at de blir bedt om å ta avstand fra terror når det også er andre som begår terrorhandlinger i en eller annen gruppes navn uten at andre som tilhøre gruppen blir bedt om å ta avstand fra handlingen.

Vi siterer fra et nylig publisert innlegg i Dagsavisen om dette:

”Muslimer i Europa og Amerika måtte ta avstand fra terrorisme, noe irene, baskerne, tamilene eller jøder ikke trengte på grunn av handlinger enkelte [i gruppen utførte]”

Det er korrekt at representanter for alle disse gruppene har begått terrorhandlinger, og at de har brukt sin gruppes interesser som påskudd. Men det er en svært viktig forskjell mellom de gruppene som nevnes her og muslimer.

Å være ire, basker, tamil eller jøde er en nasjonal identitet. Å tilhøre en av disse gruppene er noe man blir født til. Ja, man kan bli med i disse gruppene ved å innvandre til landet, men det er dette som er det eneste kravet for å bli et medlem av gruppen. Poenget er at det er ingen krav til ideologi eller meninger for å være ire, basker, tamil eller jøde. Blant disse finnes alle mulige meninger om alle mulige spørsmål.

Slik er det ikke for muslimer. Å være muslim betyr at man er tilhenger av en bestemt ideologi/religion, og dette er noe man velger selv.

Mao., å være ire eller basker er en tilfeldighet ved fødsel (evt. innvandring), å være muslim er å ta et bevisst valg om å støtte opp om en bestemt ideologi.

Skal man sammenligne det å være muslim med noe tilsvarende så må man sammenligne med andre religioner eller politiske ideologier. Man kan da sammenligne det å være muslim med det å være kristen eller hindu eller buddhist. Og alle kristne må svare for overgrep som begått i kristendommens navn (inkvisisjon, heksebrenning, religionskriger, voldelig misjonering, osv.)

Videre er islam en politisk ideologi som er sterkt imot individuell frihet, og da er det naturlig at islam settes i samme bås som kommunismen, fascismen, nazismen og sosialismen. Siden alle disse ideologiene pålegger tilhengerne å begå overgrep mot andre i ideologiens navn er det bare rimelig at alle tilhengerne av ideologien stadig blir minnet på dette og stadig blir bedt om å svare for alt det grusomme som er skjedd i ideologien navn.

Det man må spørre om er da følgende: Hva er det mener, de som sammenligner det å være muslim med det å være ire? Mener de at det å velge å være tilhenger av en bestemt ideologi/religion er sammenlignbart med det å være født i Irland? Mener de at det å være født i Irland er omtrent det samme som å velge å være muslim?

Det kunne være interessant å få svar på dette. Spesielt vil det være interessant å få vite hvilken ideologi de mener det er som binder alle irer og tamiler sammen slik islam binder alle muslimer sammen.

.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.dagsavisen.no/meninger/article469746.ece