Har de sovet i timen?

Det var et selsomt skue det vi så på Universitetsplassen i Oslo sist fredag, et vi ikke har sett maken til i Norge siden tusenvis av muslimer for ca 20 år siden demonstrerte til støtte for dødsdommen mot Salman Rushdie.

Det vi så på Universitetsplassen var noen tusen menn som demonstrerte mot Dagbladets publisering av en tegning av Muhammed fremstilt som en gris. At disse mennene føler seg krenket av en tegning, men ikke av massedrap begått i deres religions navn - de demonstrerer jo aldri når militante muslimer begår terrorhandlinger som dreper hundrevis eller tusenvis av mennesker – får vi bare ta til etterretning

Denne publiseringen førte altså til at tusenvis av muslimer - praktisk talt bare menn, overraskende nok – demonstrete bak plakater med selvmotsigende tekster som ”Islam er fred” og ”Ja til ytringsfrihet, Nei til krenkelser”.

En av talerne sa også at hvis dette fortsatte, dvs. hvis islam i fremtiden ble utsatt for krenkelser, så ville Norge kunne oppleve noe lignende som det USA opplevde 11. september 2001 og London 7. juli 2005.

Og hva er ikke krenkelser av islam? Publiseringen av Rushdies Sataniske vers? Oppsetninger av Mozarts Idomeneo eller Shakespeares (eller Verdis) Othello (Othello er jo en muslim som begår et æresdrap) eller Voltaires skuespill Mohammed fra 1741. Publiseringen av karikaturer er også krenkende; slikt har jo ført til både drapstrusler og drapsforsøk.

Vedkommende som uttalte seg på Universitetsplassen har også uttalt at homofile bør drepes, ifølge islam er homofili en synd som fortjener dødsstraff.

Men det vi skal kort kommentere her er de reaksjoner dette har vakt. Flere fremtredende kommentatorer har stått frem og sagt at de er sjokkert over at slike synspunkter blir fremsatt i Norge av norske muslimer.

Vi kan da bare si at disse folkene som er overrasket har fulgt meget dårlig med; det kan se ut som om det er en forutsetning for å slippe til på TV, å bli publisert i avisene, og å komme på Stortinget at man er dårlig orientert.

For ikke lenge siden var en fremtredende imam invitert av en muslimsk studentforening for å holde er foredrag på Blindern. Vedkommende støttet reelt sett drap på homofile. ("-Jeg velger å ikke svare på om det er rett eller galt å drepe homofile, det er min rett som menneske, sa Qazi Husain Ahmed til en fullsatt sal i Helga Engs hus, tirsdag, i et møte arrangert på Blindern av Muslimsk studentersamfunn. Vår kilde er Universitas.) Organisasjonen som arrangerte møtet, altså en studentforening på Blindern, ville ikke ta avstand fra imamens uttaleser.

For en del år siden ble det i Frankrike arrangert en TV-debatt mellom Tariq Ramadan, som visstnok holder på å lage en sivilisert utgave av islam (Ramadan har holdt foredrag i Norge og er mye omtalt i pressen; som regel er han frenstilt som en talsmann for et moderne og demokratisk islam) og daværende innenriksminister Nicolas Sarkozy. Sarkozy spurte Ramadan rett ut om han støttet steining som straff for kvinner som har vært utro. Ramadan nektet å svare. For de som så debatten sprakk med dette Ramadans sivilisere maske.

Vider har terroristlederen mulla Krekar, som nå lever under politibeskyttelse i Norge og som norske myndigheter mener ikke kan sendes tilbake til Irak fordi han der kan risikere å bli idømt en rettferdig straff, en rekke ganger sagt hva islam egentlig innebærer (for eksempler se artikkel linket til nedenfor).

Når de mange som slipper til i pressen er sjokkerte over det som ble sagt på Universitetsplassen så viser det bare at de er svært dårlig orientert. At representanter for islam ønsker å bruke drap og terror som svar på det minste avvik fra den linje som islam står for burde ikke overraske noen. Og at de har dekning for dette i islam burde heller ikke overraske noen.

Så de som nå er sjokkert og overrasket over utspillet sist fredag, det er rimelig opplagt at de ikke har fulgt med. Man må spørre om de i stedet for å følge med i det viktigste som skjer i vår tiden rett og slett har sovet i timen.

.
.
.
.
.
.

http://stemdlf.no/node/3827

http://www.nettavisen.no/nyheter/article2832875.ece

http://www.nettavisen.no/nyheter/article2834080.ece

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=584099

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=589382

http://www.document.no/2010/01/den_radikale_vemmelse.html

http://www.document.no/2010/02/nazisme_og_islam.html

http://www.document.no/2010/02/la_mullah_krekar_fa_bli_i_norg_1.html

http://www.document.no/2010/02/la_mullah_krekar_fa_bli_i_norg.html

http://vegardmartinsen.com/islamdenellevtelandeplage.htm