Anti-røyke-tyranniet fortsetter å spre seg

Som om ikke nåværende røykelov – som i praksis forbyr all røyking i alle forsamlingslokaler inkludert private restauranter, kafeer og klubblokaler – er nok, vil antirøyketyrannene nå utvide sitt maktområde enda mer.

Vi siterer fra Aftenposten i dag: ”Vil gjøre røykingen enda vanskeligere. Eksperter foreslår drastiske tiltak. Myndighetene støtter utspillet

Eksperter og fagorganisasjoner mener det har skjedd for lite i tobakkspolitikken de siste fem årene. Nå foreslår de drastiske tiltak for å redusere røyk- og snusbruken.

For å få resultater, må man innføre tiltak som virkelig monner, akkurat slik man gjorde med røykeloven i sin tid. Den ga merkbare resultater og gjorde det vanskeligere å røyke. Vi vil gå enda lenger.

Det sier Tore Sanner som leder organisasjonen Tobakksfritt. Den består av flere tunge fagorganisasjoner og ekspertforeninger, som Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Kreftforeningen og Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke.

De ønsker et langt strengere røykeregime og etterlyser nå et krafttak fra myndighetene.

–Det har skjedd veldig lite i tobakkspolitikken de siste fem årene. Selv om antall røykere er redusert, så mener vi det er på tide at Norge tar noen skikkelige grep igjen. Vi tror høyere priser, redusert tilgjengelighet og flere røykfrie områder er løsningen, sier Sanner. Forrige uke la de frem sine forslag for Helsedepartementet.

Organisasjonen foreslår blant annet at holdeplasser, tog- og busstasjoner skal bli helt røykfrie. Samtidig ønsker de at det skal være ulovlig å røyke i skolegårder og på uteserveringer.

–De aller fleste ikke-røykere plages av at det til stadighet er røykerne som okkuperer leskur på holdeplassene. En ting er at det irriterer, men en annen ting er at det er alvorlig for dem som har astma, fordi man vet at astmaanfall kan utløses av veldig små mengder røyk.

–Nei, nok er nok. Nå må dette jaget etter røykerne snart ta slutt. Laila Arentz blåser ut ved Jernbanetorget busstasjon. Hun har røyket i 47 år og har ingen planer om å slutte. ….” (sitat slutt).

Vi i DLF er ikke det minste i tvil om a røyking er skadelig og at det vil være sunt å slutte. Men helse er ikke den eneste verdien som finnes. Vi mener at trivsel er viktigere, og dersom noen setter pris på en røyk en gang i blant så må de ha all rett til å ta seg en røyk. Dersom en person velger å ta den økede risiko for sykdom som røyking innebærer, for til gjengjeld å kunne nyte en røyk en gang i blant, så har han all rett til dette.

Ja, røyking er som sagt skadelig, men langt mer skadelig er den mentaliteten som antirøyketyrannene viser. Disse menneskene behandler andre som barn, som mennesker som ikke er i stand til å velge, og de vil skalte og valte med andres liv.

Hvis vi skulle velge mellom et røykeforbud og et forbud mot den mentaliteten som maktsyke røykemotstandere viser så ville vi ha valgt det siste. Men noe slikt valg finnes selvsagt ikke.

DLF mener at det ikke bør finnes noen røykelov, at enhver på sine private eiendom (inkludert restauranter og kafeer) bør kunne bestemme om det skal røykes der eller ikke, og vi mener at det å innføre begrensinger på røyking utendørs er et grovt overgrep mot de som røyker.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3519503.ece