Ytringsfrihet og krenkelser

Hva er ytringsfrihet? Ytringsfrihet er retten til å gi uttrykk for de meningene man måtte ha, uansett hvor upopulære og krenkende de måtte være for andre. Ytringsfrihet inkluderer retten til å være blasfemisk, og retten til å gi uttrykk for oppfatninger som andre måtte anse som vanvittige eller meningsløse. (Det finnes dog begrensinger, det er visst typer utsagn som ikke beskyttes av ytringsfriheten. For eksempel finnes det ikke noen rett til å viderebringe forretningshemmeligheter, forsvarshemmeligheter, eller opplysninger om andre menneskers privatliv. Ytringsfriheten beskytter heller ikke retten til å fremsette reelle trusler.)

Alle typer meningsytringer er beskyttet av ytringsfriheten. Man kan fritt si for eksempel at frihet er skadelig, at skatt er bra, at kapitalismen fører til død og fordervelse, at sosialismen fører til frihet og velstand, at religion er det som gir livet mening, at Jesus var Guds sønn, at Muhammed var en stor profet, at folkemusikk er kult, at Melodi Grand Prix gir oss høyverdig musikk, at det skjer en menneskeskapt global oppvaring, at Hitler ikke ønsket jødene vekk, at Apollo 11 aldri landet på månen, at det var Bush & co som sto bak terrorangrepene 11. september 2001, at bin Laden og Lee Harvey Oswald var uskyldige syndebukker, osv.

Alt dette bør det være lov til å si og forsøke å begrunne - ytringsfriheten beskytter alles rett til å si slike ting.

Men hva så med krenkelser. Har man rett til å krenke andre? (Vi holder oss her til ytringer, dvs. vi snakker kun om meningsytringer som krenker andre, vi snakker ikke om å krenke andre ved å initiere tvang.)

Noen blir krenket av alle de ytringene vi har gitt eksempler på over. Vårt syn er at ytringene over representerer et verdigrunnlag og en tenkeevne som er så mangelfull at det er skadelig for alt som virkelig fremmer menneskers liv og velstand. Men selv om vi blir krenket av disse ytringene så forsvarer vi alles rett til å gi uttrykk for dem. Vi er altså for ytringsfrihet, og vi mener at påstandene om at man blir krenket ikke kan benyttes for å begrense ytringsfriheten.

Nylig publiserte Dagbladet på sin forside en tegning som enkelte muslimer følte seg krenket av. Det vi kan si til dem er følgende: ”Velkommen i klubben. Hver eneste dag publiserer Dagbladet noe på sin forside som krenker oss.”

Og som sagt: Dagbladet har all rett til dette.

I et samfunn med ytringsfrihet må man finne seg i å bli krenket av andres meninger. Det er et tegn på modenhet at man aksepterer slikt.

La oss før vi avslutter ta med et poeng til: enkelte muslimer har i forbindelse med Dagbladets publisering av tegningen sagt følgende: ”Vi er tilhengere av ytringsfrihet, men den må ikke benyttes til å krenke”. I beste fall har de som sier noe slikt så dårlig hukommelse at de, når setningen nærmer seg slutten, ikke husker innholdet i første del av setningen. I verste fall forsøker de å lure oss ved å si noe de ikke mener.

Helt til slutt vil vi si følgende: I et fritt samfunn finnes alle typer meninger, og alle har rett til å uttrykke dem. Hvis man ikke tåler å se eller høre andres meninger, eller hvis man ikke tåler å se sine meninger kritisert eller latterliggjort, så bør man holde seg inne i sin leilighet og aldri gå ut, aldri slippe inn besøkende, aldri åpne døren når det ringer på (det kan jo være Jehovas vitner som kommer), aldri se TV, aldri høre på radio, og aldri åpne en avis. Kun da kan man være sikker på at man aldri blir krenket.