Mobbing i skolen

Til tross for utallige antimobbekampanjer de siste årene er mobbing i skolen fortsatt et stort problem. 50 000 barn (tall fra VG, link nedenfor) føler seg mobbet hver uke, og dette er et forferdelig tall.

Mobberne er bøller og de bør straffes strengt (hvis de er gamle nok til det, dvs. hvis de er over kriminell lavalder), eller i det minste utvises fra skolen.

Men hvordan reagerer man i dag på mobbing av skoleungdom? VG forteller et en ny stortingsrepresentant for FrP har tatt opp dette problemet, og hun foreslår følgende løsning:

Hun ”vil straffe skoler som ikke tar mobbing på alvor”. Hun vil altså straffe skolen hvor mobberne går, hun vil straffe dem for ikke å laget antimobbekampanjer, etc. Hun legger altså ikke stor vekt på å straffe mobberne.

Gårsdagens utgave av Aften hadde også et oppslag om mobbing. Forsiden er i krigstyper prydet med følgende overskrift: ”Mobbeofre måtte bytte skole”. Avisen forteller altså at det ikke var mobberne som ble utvist, men at de som ble mobbet, mobbeofrene, måtte skifte skole for å unngå mobberne.

Dette betyr i praksis at kriminelle (mobbing er en alvorlig form for kriminalitet) ikke straffes, og at de som rammes blir pålagt ekstra belastinger (i tillegg til å være usatte for kriminalitet) for å få slutt på mobbingen.

Vi i DLF synes dett er helt grusomt. Vi er sterkt uenige i den holdningen som innebærer at kriminelle skal behandles mildest mulig, at man skal ha dialog, at man skal være ettergivende, at man skal tilgi, og at man helst ikke skal straffe kriminelle. Kriminelle er onde mennesker som vet hva de gjør, de liker å plage andre, og vårt syn er at de som plager andre (for eksempel ved å mobbe dem) bør straffes strengt.

I den minste bør de som mobber andre skoleelever utvises - og da mener vi ikke at de skal utvises noen timer eller noen dager, vi mener at de skal utvises for godt (antagelig er dette i strid med gjeldende lov, men i så fall bør loven endres straks).

Holdningen til mobbere faller sammen med hvordan man ellers behandler kriminelle. Vi mener at kriminelle bør straffes strengt. De som begår reell kriminalitet – innbrudd, tyveri, ran, overfall, svindel, voldtekt, drap, etc. – bør dømmes til lange fengselsstraffer.

Grunnen til at vi er så ettergivende overfor kriminelle er at folk flest tar Jesus oppfordring om å tilgi alt og all og å elske vår fiender på alvor. Men å ta dette på alvor er bokstavlig talt å be om stadig mer bråk. Ved å være ettergivende overfor kriminelle gir man onde mennesker stadig større og friere spillerom.

For vår del vil vi si at et samfunn som ikke engang er sterkt nok til å straffe sine kriminelle, et slikt samfunn vil få stadig mer kriminalitet, og et slikt samfunn er ikke liv laga.
.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=597687