Raseri mot svensk kjøpesenter

”Kjøpesenter-strid helt på grensen” leser vi i Aftenposten i dag. Artikkelen fortsetter:

”Det brygger opp til grensehandelskrig mellom Norge og Sverige i de dypeste skoger i Hedmark. Bare 50 meter fra norskegrensen, i Långflon i Torsby kommune, planlegger svenskene å bygge et nytt kjøpesenter på 7000 kvadratmeter, med planlagt tilbygg på nye 7000 kvadratmeter. I Långflon finnes det kun to bebodde hus.

Men målet er klart: Senteret skal kapre norske kunder fra hele Innlandet med Hamar, Elverum og turistdestinasjonen Trysil. Beliggenheten til senteret tilsier at kundene i all hovedsak må bruke bil for å komme seg dit.

Mesteparten av biltrafikken til senteret vil skje i Hedmark, og nå hever både Fylkesmannen i Hedmark, Miljøverndepartementet og Statens vegvesen, de skeptiske røstene. De mener senteret vil være negativt for miljøet og at belastningen på veiene i Hedmark, og spesielt ved stedene Elverum, Trysil og Nybergsund, vil bli for stor.

Og de sier fra, selv om de kanskje ikke har så mye de skulle sagt ...:
«Fylkesmannen er oppmerksom på at vårt myndighetsområde stopper ved riksgrensen og at norske klimamålsettinger ikke gjelder i Sverige. Vi ber likevel om at klimaperspektivet blir tillagt vekt i det videre arbeidet med grensehandelssenteret», skriver fylkesmannen i høringsuttalelsen.
Også Miljøverndepartementet reagerer. – Her legger svenskene opp til et rent bilbasert senter. Siden det ligger kloss inn til Hedmarksgrensen, kan det utarme handelen i byer og tettsteder i Hedmark fullstendig. Det er ikke bra, sier miljøvernminister Erik Solheim.

– Det blir mer og mer vanlig å blande seg inn i andre land og på tvers av grensene i miljøpolitikken. Den videre prosessen får vise om det fører frem. Men hvis det var oss, ville vi selvsagt tatt hensyn til svenske synspunkter, mener Solheim. Departementet viser til artikkel ti i FN-ECE-protokollen om strategiske miljøkonsekvensvurderinger for tiltak med grenseoverskridende miljøvirkninger i sin skepsis til svenskens byggeplaner…” (sitat slutt)

Vi forstår godt at norske kjøpmenn som nå vil miste mange av sine kunder til kollegaer på det store svenske senteret er forbannet, men dersom de er forbannet på svenskene så har raseriet feil adressat.

Grunnen til at nordmenn drar til Sverige for å handle er at prisene er lavere i Sverige og dette er igjen fordi avgiftene er lavere der enn her.
Og grensehandelen er betydelig: ”Nordmenn hadde i fjor over fem millioner dagsturer til utlandet, og handlet for ca. ti milliarder kroner … Antall turer øker, og nordmenn handler mer pr. tur enn tidligere.”

Det norske politikere burde gjøre er å redusere avgiftene slik at norske butikker blir konkurransedyktige – hvis prisene var like lave i Norge som i Sverige ville slik handelslekkasje opphøre.

Men vil politikerne gå med på noe slikt? Nei, da vil de jo få mindre penger å kjøpe velgere og stemmer for, så det vil de nok ikke.

Vi får i hvert fall håpe at de norske politikere ikke klarer å overtale sine svenske kollegaer til å øke det svenske avgiftsnivået i grenseområdene (et slik forslag er såpass eksentrisk at de kan hende at visse politikere vil gå inn for det), men dette vil jo bare føre til at nordmenn vil kjøre enda lenger for å komme til de billige varene, dvs. til de varene som har lav avgift.

Den totale løsningen på alle problemer av denne typen – alt fra skatteparadiser til at nordmenn kjører milevis for å få tak i billig sukker, brus og kjøtt, til at norsk øl fraktes fra bryggerier i Norge til butikker i Sverige og så blir det kjøpt av nordmenn og kjørt tilbake til Norge i privatbiler – er å fjerne alle avgifter og ha full frihandel.

Men siden det kun er DLF som går inn for dette må vi alle holde ut disse plagene som de sosialdemokratiske partiene legger på oss. Men vi som er DLFere er i hvert fall ikke medskyldige i alt det rare som dagens vanvittige politikk medfører.
.
.
.
.
.
.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3500648.ece