Skuddene mot mulla Krekar

Natt til i går ble det avfyrt flere skudd mot mulla Krekars leilighet på Tøyen. Kreker ble ikke truffet, men det var flere andre i leiligheten, og en av dem ble truffet i armen.

Det er rimelig å tro at målet for attentatet var å skremme eller drepe Krekar. Krekar er en velkjent terroristleder som også mens han har opphold i Norge oppfordrer til hellig krig mot Vesten. Han er formelt utvist fra Norge, men da norske myndigheter frykter at han vil bli henrettet hvis han blir sendt til sitt hjemland Irak/Kurdistan vil de ikke sende ham tilbake - norske myndigheter tar jo avstand fra dødsstraff.

Det er pr i dag umulig å vite hvem som står bak attentatet. Det kan være grupper fra Kurdistan som ønsker å bli kvitt ham, men det kan også være nordmenn som ønsker Krekar dit pepperen gror, og siden myndighetene ikke ønsker å få ham ut av landet så forsøker de å bli kvitt ham ved å drepe ham.

Som sagt er Krekar en terroristleder, og vi har stor forståelse for de som ønsker ham i fengsel eller sendt hjem til Kurdistan. Men viktigere for oss i DLF er at lovene følges. Dette gjelder også lover vi er uenige i. Krekar har lovlig opphold i Norge, og dette må alle respektere. Skal man få ham vekk må man forandre lovene, evt. velge en annen regjering som kan tolke dagens lover slik at det ikke lenger er noen hindringer i veien for å sende ham hjem.

Det er et svært viktig prinsipp ved en rettstat at det er politiet og rettsapparatet, og ingen andre, som håndhever lov og rett. At private tar på seg slike oppgaver er et meget faretruende tegn, dersom private forsøker å ta på seg slike oppgaver utvikler det seg raskt til anarki og lovløshet, og da vil alle føle seg utrygge. Vi vil igjen presisere at DLF tar sterk avstand fra alle private forsøk på å håndheve lov og rett, å håndheve lov og rett er statens oppgave, og andre må ikke bevege seg ut på dette feltet.

På den annen side, dersom staten svikter i dette, vil det nødvendigvis skje at private tar på seg denne oppgaven. Men slik vil som sagt alltid føre til bandekriger, og det er svært viktig at myndighetene forhindrer dette. Hvordan gjør myndighetene dette? Ved å håndheve lov og rett på en effektiv og rettferdig måte.

Og her har dagens myndigheter sviktet mht mulla Krekar (og på en rekke andre områder). Mange oppfatter det slik at staten/politiet ignorerer reell kriminalitet, og enkeltpersoner kan derfor føle seg fristet til å ta loven i egne hender. Men som sagt, en slik utvikling er meget farlig, og må hindres, og det er myndighetene ansvar å hindre dette ved å utføre sine legitime oppgaver på en effektiv måte.

Mao., skal man hindre at slike ting skjer (at private tar loven i egne hender) må myndigheten sørge for at staten ved politi og rettsapparat på en effektiv og rettferdig måte tar hånd om kriminelle slik at de ikke kan gå omkring i frihet.

Om Krekar så må han enten utvises eller på en eller annen måte settes i forvaring her i landet. Men dette må skje i samsvar med norsk lov. De som har skutt mot hans leilighet må finnes og straffes.

Igjen, Krekar er en terroristleder som direkte oppfordrer til hellig krig mot den frihet vi har og som han nå nyter godt av, og vi ønsker ham straffet/utvist. Men viktigere enn dette er vårt ønske om at lover og regler skal følges. Krekar må straffes, men det må skje i samsvar med norsk lov. Og norsk lov er dessverre slik i dag at Krekar kan gå fritt omkring.
.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=583610