Hjelp til Haiti

Vi har alle sett grusomme bilder etter det forferdelige som skjedde på Haiti i forrige uke. Et stort jordskjelv rammet bla. hovedstanden Port au Prince, og kanskje så mange som 200 000 mennesker har mistet livet. Hus raste sammen, sprekker åpnet seg i bakken, broer falt ned; mange mennesker ble liggende inneklemt i dager før de døde eller ble hentet ut i live.

Når en slik kolossal katastrofe skjer er det behov for hjelp, og vi vil oppfordre alle som har noe å avse om å bidra. Det finnes et stort antall hjelpeorganisasjoner, men vi vil anbefale Frelsesarmeen, som så vidt vi vet fungerer rimelig effektivt og godt i slike situasjoner.

Men vi tenkte at vi også skulle si noe mer enn det over (og da tenker vi ikke på de anarkistiske tilstander som har rammet jordskjelvområdet med plyndring, lynsjing, etc.). Vi tenkte at vi kort skulle kommentere en liste over land som har gitt hjelp til Haiti.

Vi kom over denne listen:

http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2010/jan/14/haiti-quake-aid-pled...

Bidrag til Haiti: Land/organisasjon, beløp, prosent av total.

United States 100150000 14.40
Sweden 18181860 2.61
Brazil 15530000 2.23
China 10405286 1.50
United Kingdom 10171581 1.46
UN & agencies 10000000 1.44
Australia 8992806 1.29
Denmark 7376543 1.06
Canada 5491330 0.79
Japan 5327154 0.77
Norway 4939341 0.71
Spain 4329004 0.62
European Commission 4329000 0.62
Germany 3463204 0.50
Netherlands 2886003 0.41
Switzerland 1941748 0.28
Finland 1803752 0.26
Italy 1593145 0.23
Poland 1089466 0.16
Estonia 1000000 0.14
Guyana 1000000 0.14
Indonesia 1000000 0.14
Morocco 1000000 0.14
New Zealand 1000000 0.14
Luxembourg 722900 0.10
Russian Federation 700000 0.10
Belgium 651876 0.09
Greece 290000 0.04
Czech Republic 288600 0.04
Inter-American Development Bank 200000 0.03
South Africa 134904 0.02
Others 187952543 27.02
Private (individuals & organisations) 156554393 22.51
World Bank (emergency loan) 100000000 14.38
Central Emergency Response Fund (CERF) 25000000 3.59

TOTAL 695496439 100.00

Det som er interessant er bla. følgende: India er ikke på listen, ingen muslimske land (bortsett fra Marokko og det helt atypiske Indonesia) er på listen, USA er øverst på listen.

Hvor generøse man er i slike tilfeller gjenspeiler de verdier man har. Og vi ser tydelig at de som er mest hjelpsomme er landene i Vesten. Ja, disse er også rikest, men disse to tingene henger sammen; har man riktige verdier fører dette både til at man er arbeidsom og produktiv, og til at man er hjelpsom overfor andre i nød. USA er det mest produktive landet, har den mest arbeidsomme befolkningen, og er mest generøst overfor andre i nød.

India er ikke på listen, dvs. India har ikke bidratt. Kan dette komme av at hinduismen er fatalistisk; det som skjer en i dette livet er et resultat av hvordan man har oppført seg i tidligere liv, og hvis det går det dårlig så sier de bare ”dette er som fortjent, bedre lykke i ditt neste liv”. Å gi hjelp til nødstedte er da fremmed i hinduistisk tankegang. Det er heller ingen muslimske land på listen. Kan dette komme av at islam pålegger sine tilhengere å yte til veldedighet, men bare overfor andre muslimer? Om ulykker rammer de vantro bryr de seg lite om. (Tyrkia har dog bidratt med et lite beløp: dette er å se på den fullstendige listen (link nedenfor).)

Ikke vet vi. Men vi vet at det som skjedd på Haiti er en stor katastrofe, og at befolkningen trenger hjelp. Vi vil som sagt oppfordre alle som har noe å avse om å bidra.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.nettavisen.no/nyheter/article2804814.ece

http://ocha.unog.ch/fts/reports/daily/ocha_R10_E15797_asof___1001180205.pdf