Vekting av stemmer

Vårt nye likestillings- og diskrimineringsombud, Sunniva Ørstavik, liker ikke at vi har et ”hvitt” Storting, og ønsker vekting av stemmer slik det kommer flere med minoritetsbakgrunn inn på Stortinget.

Ørstavik har tidligere sagt at det er "flaut at Norge har et nesten helt hvitt Storting", men i et program på Radio Norge uttalte hun følgende:

”- Jeg ser ikke bort i fra at vekting, kvotering, pisk og gulrot er virkemidler for å skape mangfold. Men først og fremst må jo folk ta et aktivt valg og ønske dette. Og det tror jeg det norske folk ønsker i dag. Jeg tror de ønsker å se at de vi velger til å styre landet vårt skal speile den norske befolkningen som er i dag”.

Vi er litt overrasket over at personer som sier de er tilhengere av demokrati stadig tar i bruk udemokratiske virkemidler for å få igjennom sine foretrukne preferanser. I dette tilfellet er det slik at Stortingets sammensetning er resultat av nominasjonsprosesser i partiene og folkets valg hvert fjerde år. Dette er pr def demokratisk: alle kan stille til valg, og alle kan stemme. Sammensetningen av Stortinget er derfor fullt ut demokratisk.

Men Ørstavik tar opp muligheten for kvotering ved valg, dvs. hun ønsker åpenbart å la stemmer som går til innvandrerkandidater telle mer enn stemmer til ikke-innvandrere. I praksis betyr dette at hun ønsker at derom det dukker opp et parti hvor alle kandidatene har innvandrerbakgrunn, så skal dette partiet få et antall gratis-stemmer, dvs. stemmer som ingen har avgitt. Vi vil bestemt hevde at dette er udemokratisk.

Men det er et annet poeng som bør nevnes i denne sammenheng: allerede i dag er det enkelte stemmer som er vektet. Det er slik at visse stemmer teller mer enn andre stemmer: stemmer fra velgere i distriktene teller mer enn stemmer fra personer som holder til i sentrale strøk. Dette kommer til uttrykk i det faktum at stortingsrepresentanter fra f.eks. Finnmark har langt færre velgere bak seg enn representanter fra Oslo. Etter vårt syn er dette sterkt urettferdig. DLFs syn er at alle stemmer skal telle likt; en stemme i Oslo bør være like mye verd som en stemme i Finnmark.

DLF er det eneste partiet som støtter prinsippet om én mann, én stemme: DLF ønsker at hele landet skal være én valgkrets, og at Stortingets sammensetning rent matematisk skal gjenspeile de ulike partiers oppslutning i valget.

Men så lange dagens ordning favoriserer de store partiene, og så lange distriktene er overrepresentert, er det ingen mulighet for at en slik rettferdig og demokratisk reform kan bli gjennomført.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.document.no/2010/01/orstavik_vil_vekte_stemmer_uli.html