Julenøtt

Vi tenkte at siden det snart er jul så skulle vi i dag ikke bringe en vanlig nyhetskommentar, isteden vil vi gi våre lesere en julenøtt. Oppgaven tar utgangspunkt i to saker som er omtalt i Aftenposten i dag, og den består i å finne om det er noe i den ene saken som kan si noe om årsaken til det som skjer i den andre saken.

Den ene saken handler om tilstanden i Hellas: ” Hellas på vei mot stupet” er overskriften og det listes opp en rekke ting som viser den svært alvorlige tilstanden i gresk økonomi. Spesielt nevnes følgende i artikkelen: ”Banksystemet kan kollapse. Tilliten til det politiske systemet er tynnslitt. Landet har 50 milliarder i ubetalte medisinregninger. Nå venter flere streiker og aksjoner i en allerede opphetet situasjon.”

Den andre handler om noe som er uforståelig for nordmenn flest: den store og voksende motstand blant folk flest i USA mot president Obamas helsereform. Denne reformen består essensielt sett i at alle amerikanere vil få et helsetilbud med garantert finansiering av det offentlige.

Oppgaven består altså i å finne om det er noe i den ene saken som kan være årsaken til det som skjer i den andre saken. (Aftenpostens vinkling av en av sakene – se linken nedenfor - gjør at oppgaven er litt vanskeligere å løse.)

Vi håper oppgaven ikke er for vanskelig, og ønsker alle lykke til i jakten på løsningen.
.
.
.
.
.
http://e24.no/utenriks/article3429158.ece

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3429381.ece