Høyre: joining the wrong and losing team

Høyre mener at regjeringen gjør for lite for å redde klimaet. Vi siterer fra en fersk artikkel i VG:

”Griller regjeringen om klima. Høyre krever at alle statsråder tar ansvar.

Høyre vil i morgen kreve svar fra hele ti statsråder om hva regjeringen gjør for å redusere norske utslipp av klimagasser.

GRILLER REGJERINGEN: Høyres miljøtalsmann Nikolai Astrup vil utfordre statsrådene på hva de gjør på sitt område for å redusere utslipp av klimagasser.

En etter en må statsrådene svare på hva som er gjort innenfor deres fagfelt for å redusere utslippene av skadelige klimagasser siden den rødgrønne regjeringen tiltrådte i 2005. I tillegg vil Høyre-representantene vite hvordan statsrådene vurderer sine egne resultater i forhold til Norges nasjonale mål for reduksjon av klimagassutslipp.

Høyres miljøpolitiske talsmann Nikolai Astrup mener det er viktig å få frem hvordan de enkelte statsrådene har fulgt opp regjeringens målsettinger. Han mener fagstatsrådene har store muligheter til å iverksette klimatiltak.

- Regjeringen er verdensmester i miljøretorikk, men det er nyttig å få vite om det er sammenheng mellom ord og handling, sier Astrup til VG Nett.

Astrup spår at regjeringen vil få problemer med å nå målet om å at to tredeler av utslippskuttene skal komme på hjemmebane. Ifølge Høyres miljøtalsmann svikter regjeringen når det kommer til praktiske tiltak.

- På mange måter er Norge en klimasinke i Europa. Regjeringen er god på målsettinger, men det er ikke målene den skal dømmes på, påpeker han.

Han nevner energiøkonomisering, fornybar energi og utvikling av ny teknologi som områder der regjeringen ikke har gjort nok.

- Klimatrusselen griper inn på alle politikkområder. Derfor er det viktig at ikke bare miljøvernministeren snakker om miljø. Alle statsrådene må ta ansvar for å redusere utslippene innenfor sine områder, sier Astrup” (sitat slutt).

Når det stadig blir klarere at påstandene om menneskeskapt global oppvarming mangler en saklig begrunnelse, når flere viktige klimaforskere er avslørt for å ha benyttet uvidenskapelige metoder, når det stadig blir kaldere, når det i stadig større grad viser seg at de foreslåtte tiltakene vil bli svært dyre og ikke vil ha noen effekt, når det er meget tvilsomt om en oppvarming vil være noe negativt – i denne situasjonen slutter altså Høyre i enda større grad enn tidligere opp om klimahysteriet.

Samtidig får de såkalte klimaskeptikerne, de som mener at klimaet i hovedsak styres av solen og av atmosfæriske forhold og at menneskers innvirking er liten, stadig større respekt, oppmerksomhet og oppslutning. Det som skjer er altså at tilhengerne av teorien om menneskeskapt global oppvarming er i ferd med på gå på et stort og forhåpentligvis endelig nederlag.

Videre, i dag kommer det beskjed fra klimatoppmøtet i København om at det antagelig ikke blir noe avtale. Vi er svært glade for dette. En slik avtale vil, selv om den følges, ikke ha noen effekt på klimaet, men den vil føre til enorme reduksjoner i individuell frihet, og derved til lavere velstand, og gi enda større makt til myndigheter og overnasjonale organer.

At klimatoppmøtet har motstand mot frihet, dvs. antikapitalisme, som sin førende ideologi, kan man få bekreftet her:

Fra The Australian 17/12: “ ... [Venezuelas sterke mann Hugo Chavez] said there was a “silent and terrible ghost in the room” and that ghost was called capitalism [fordi det ikke blir noen avtale], the applause was deafening. But then he wound up to his grand conclusion – 20 minutes after his 5 minute speaking time was supposed to have ended and after quoting everyone from Karl Marx to Jesus Christ - “our revolution seeks to help all people…socialism, the other ghost that is probably wandering around this room, that’s the way to save the planet, capitalism is the road to hell....let’s fight against capitalism and make it obey us.” He won a standing ovation…”

I denne situasjonen er det at Høyre slutter seg til den frihetsfiendtlige og forhåpentligvis tapende siden. Vi ser også i meningsmålinger i dag at ”miljøpartene” Venstre og SV får en kraftig nedtur på gallupen. Dette er ikke noe å bli overrasket over. Folk flest forstår at klimahysteret mangler saklig grunnlag, og at klimaet brukes av venstreorienterte politikere som påskudd for å ta makt fra den enkelte og å gi den til organer hvor de selv sitter og bestemmer.

Vi burde egentlig ikke bli overrasket over alt dette: Høyre er jo i stor grad bare en dannet utgave av SV.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3427482.ece

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=599485

Miljøpartiene sliter i ny meningsmåling. Til tross for stor oppmerksomhet rundt miljøspørsmål klarer verken SV eller Venstre å vinne nye velgere.
http://www.dagbladet.no/2009/12/17/nyheter/innenriks/politikk/miljo/9550...

http://www.theaustralian.com.au/politics/penny-wong-jeered-hugo-chavez-c... (Hentet fra et innlegg av QIQrrr) på DLFs forum