Blind høne finner også korn en gang i blant

Thorbjørn Jagland har en egen evne til å få negativ presseomtale. Det finnes utallige eksempler: hans utspill om 36,9 (som førte til at hans regjering måtte gå av uten at det var nødvendig), hans bilde om Det Norske Hus (til hvilket mange repliserte: ”der tør ikke jeg gå alene ned i kjelleren”), hans påstand om at han ikke hadde noe stort behov for e-mail og Internett fordi han reiste så mye, hans ordspill om Bongo fra Kongo, hans noe eksentriske statsrådsutnevnelser, hans tildeling av Nobels fredspris til Barack Obama, osv. osv.

Nå er han igjen på avisenes forsider. VG fortalte nylig at han nå som generalsekretær i Europarådet har en inntekt på 2,2 millioner kr, og at han ikke betaler skatt. Den gamle sosialdemokraten og høyskattilhengeren Jagland ble nå hengt ut som nullskatteyter.

Dette førte selvsagt til en rekke negative reaksjoner i pressen, fra alt fra andre politikere – inkludert FrP – til fagforeningsfolk og andre.

Men denne gangen er Jagland ikke å klandre. Det er et omfattende internasjonalt regelverk som er slik at personer med denne type jobber i internasjonale organisasjoner ikke skal betale skatt. Jagland har bare fulgt regelverket. Til gjengjeld, og dette opplyste Jagland i flere intervjuer rett etter at saken ble avslørt, har de som er i slike jobber ingen sosiale rettigheter i noe land. Jagland, som nå bor i Frankrike, fortalte at han nå ikke har rett til ”gratis” sykehusopphold og lignende hverken i Norge eller i Frankrike, og at han må tegne forsikringer for å dekke slikt.

Det er altså derfor disse lønningene er skattefrie. De som mottar dem har ingen rettigheter til slike ting som helsetjenester, og må kjøpe forsikringer.

Alle andre som har kommentert denne saken synes at reglene bør endres slik at også personer i denne type stillinger må betale skatt.

Vi i DLF har det motsatte syn. Vi synes at alle burde kunne la være å betale skatt mot at de mistet retten til gratisytelser og måtte kjøpe helseforsikringer og lignende.

Så i denne saken synes vi at Jagland går foran med et godt eksempel, og at flere burde kunne gjøre som ham: reglene, både nasjonalt og internasjonalt, burde endres slik at man kan slippe skatt, slik at man selv kan disponere det man tjener og selv bestemme hva slags helseforsikringer man vil ha.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=599210

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=599089