En verdig prisvinner?

President Obama mottok i forrige uke Nobel fredspris, og de fleste, i hvert fall i Norge, mener at Obama er en verdig prisvinner. Spesielt er det mange som henviser til hans tale og sier at Obama var dyp og filosofisk, og at talen bekreftet at han var en verdig vinner.

Typisk er denne kommentaren vi fant på document.no: «Barack Obama får med rette mye ros for fredspristalen. Men det budskapet han fremfører er en syntese av det beste USA står for, og det er skapt av hele nasjonen. Det er et liberalt samfunn som er villig til å forsvare både seg og den internasjonale orden...»

http://www.document.no/2009/12/usa_fikk_prisen.html

Vi skal se på noen av punkter i talen, og kort kommentere dem. Vi skal også kommentere noen standpunkter Obama har tatt og som kanskje ikke er helt i overensstemmelse med det han sa i talen. Men la oss først si at talen innholdt enkelte gode ting: Krig er noen ganger nødvendig (og USA har gjentatte ganger med rette brukt sin styrke for å forsvare friheten). Freden er ustabil når borgere blir nektet retten til å tale fritt og til å dyrke sine guder i fred. Tortur av fanger er ikke et sivilisert samfunn verdig. Dette er viktige poenger som vi slutter oss helt til.

Noen sitater (fra Aftenposten, som fredag 11/12 brukte tre hele sider på å gjengi talen i sin helhet på norsk):

«… Jeg vet også dette: At troen på å oppnå fred er sjelden nok for å oppnå den. Fred krever ansvar. Fred fører med seg offer». (Dette ble endog sitatet gjengitt på Aftenpostens førsteside.)

Det Obama sier her er at man må iblant gå til krig for å oppnå fred. Historien viser en rekke eksempler på at dette er korrekt: krigen for å oppheve slaveriet i USA, krigen for å knuse nazi-Tyskland og shinto-Japan er også klare og velkjente eksempler. Men la oss også ta med den kalde krigen mot kommunismen, som endte med nederlag for kommunist-Sovjet omkring 1990. Denne krigen var kald (dvs. ikke voldelig) i Europa, men besto av en rekke væpnede konflikter en rekke steder utenfor Europa: Korea, Vietnam, flere steder i Afrika og i Sør-Amerika.

At man i blant må gå til krig for å bevare fred og frihet burde være opplagt for enhver, men når Obama sier det i sin tale blir det fremstilt som en dyp og spesiell og unik innsikt fra hans side, en innsikt så dyp og original at den også fortjener å komme på forsiden av Aftenposten.

Obama sier at den kalde krigen «endte med jublende folkemengde rev ned en mur». Dette skjedde for akkurat 20 år siden og var et resultat av den politikken som ble ført av Ronald Reagan og Margaret Thatcher. Dette var et viktig tidsskille: ikke bare fikk millioner av mennesker stor frihet og mulighet til øket velstand, kommunismen var død som en levende ideologi. Denne historiske begivenheten ble markert i Berlin for noen få uker siden, men Obama valgte å ikke være tilstede ved markeringen. Årsakene til at Obama valgte å ikke være tilstede ved markeringe av en av USAs aller viktigste seire skal vi ikke spekulere på annet enn å si at han kanskje hvilte ut etter sitt besøk i København noen dager i forveien, et besøk hvis formål var å drive lobbyvirksomhet overfor Den Internasjonale Olympiske Komité for å få OL i 2016 lagt til Obamas hjemby Chicago, et forsøk som forøvrig var totalt mislykket.

Men tilbake til talen: «Og farligst av alt, vi ser det på den måten de som har forvrengt og svertet den store religionen som islam er, og som angrep mitt land fra Afghanistan, bruker religion som påskudd for å myrde uskyldige. Disse ekstremistene er ikke de første som dreper i Guds navn».

Obama sier at de som begår terror i islams navn forvrenger denne religionen. Men Koranen, som ifølge islam er Allahs egne ord, inneholder slike ting som følgende: « ...still de vantro i utsikt en smertelig straff! Dog unntatt de av avgudsdyrkerne som dere har gjort avtale med, og som ikke har forbrutt seg på noen måte, eller ytet andre hjelp mot dere. Overhold avtalen overfor dem til fristen er ute ... Men, når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem – pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt!» (9,3-4-5). «Kjemp mot dem til det ikke lenger finnes forfølgelse, og all religion tilegnes Gud» (8,40).

La oss skyte inn at kristendommen er like ille: «Men disse fiendene mine, som ikke ville ha meg til konge, dem skal dere føre hit og hogge dem ned foran øynene på meg!'» (Jesus lar Gud si dette i en lignelse, Luk 19.27)

Obama tar feil når han sier man må forvrenge religioner for å bruke dem som begrunnelse for grusomme handlinger.

Obama tok i talen avstand fra diktaturer som undertrykker sine innbyggere. Men da folket i Iran demonstrerte mot tyrannene i Teheran etter myndighetens valgfusk tidligere i år og ga uttrykk for sterke ønsker om større frihet ga han dem ingen støtte, han sa at dette var et internt iransk problem og at han ikke ville ta side i konflikten. Dette til tross for at de som demonstrerte mot terrorstyret av regimet ble utsatt for de verste grusomheter som tenkes kan når politiet slo ned på dem.

Det er også velkjent at Iran utviler atomvåpen, at de tester langdistanseraketter, at de ikke overholder internasjonale om kontroll på dette området. Iran opptrer også aggressivt – både i ord og handling - overfor land som Israel.

Til tross for dette tilbød Obama en ny start på forholdet mellom USA og Iran. Iran, som altså er et islamistisk diktattur av verste sort med dødsstraff for frafall fra islam, men dødsstraff for homofili, med steining som straff for kvinner som har sex utenfor ekteskapet, osv. Obama vil han «en ny start» med dette regimet.

Obama snakker om hvor ille det er at menneskerettighetene krenkes, men for å opprettholde et godt forhold til Kina lot han (gjennom sin utenriksminister) være å ta opp de utallige brudd på menneskerettighetene som regimet i Beijing begår. Han avlyste også et møte med tibetanernes religiøse leder (og tidligere fredsprisvinner) Dalai Lama for ikke å støte regimet i Beijing.

Men også på andre punkter er Obamas handlinger vanskelige å forstå hvis man skal betrakte ham som en ærlig person med integritet og vilje til å arbeide for individuell frihet.

Obama våget ikke engang å la seg intervjue av CNNs Jonathan Mann – tradisjonen er at vinnere av Nobels fredspris lar seg intervjue av ham (det har skjedd hvert eneste år i 14 år). Dette selv om Mann ikke er noen revolverjournalist. Antagelig hadde Obama ikke tid. Men han hadde tid til å la seg intervjue av Hollywoodstjernen Will Smith.

Var så Obama en verdig mottaker av Nobels fredspris? Prisen har tidligere blitt gitt til enkelte som virkelig har utført et stort arbeid for fred (inkludert å bekjempe tyranniske regimer): f.eks. Anwar Safat, Carl von Ossietzsky, Aung San Suu Kyi.

Men Nobels fredspris er i de senere årene blitt gitt til at fra bløffmakere (Rigoberta Menchu, Al Gore) til diktatorer og terrorister (Gorbatsjov, Arafat). Den er i de siste årene ikke gitt til personer som virkelig har arbeidet for fred og som har bekjempet tyrannier med stor suksess, for eksempel Ronald Reagan og Margaret Thatcher. Prisen er gått til personer som har drevet rent humanitært arbeid (Albert Schweitzer, Norman Borlaug) – ikke noe galt i dette, men å gi dem en fredspris virker malplassert.

Mao: Nobel fredspris er blitt en vits, den er ikke lenger en pris som gis til personer som virkelig arbeider for fred. Obama passer derfor godt inn i listen over de siste års vinnere. Obama er en sjarmerende og veltalende mann, men han gir etter når han utfordres av tyranner og bøller. Han er med andre ord en politiker med store ord, men som er ettergivende og unnvikende når det virkelig gjelder. Han fortjente Nobels fredspris, men noen virkelig fredspris fortjener han ikke.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

Talen

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3417340.ece

Obama tilbyr Iran en ny start

http://www.cnn.com/2009/WORLD/meast/03/20/obama.iran.video/index.html

Obama soft on rights in China

http://roomfordebate.blogs.nytimes.com/2009/11/18/obamas-soft-approach-o...

"When it came to China, President Obama's famous powers of persuasion failed to persuade," wrote Barbara Demick in the Los Angeles Times. "Not only is the U.S. president coming away without definable concessions, but the Chinese appeared to be digging in their heels.

Barack Obama cancels meeting with Dalai Lama 'to keep China happy'

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/barackobama/6...

Prisvinnere:
http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/