Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

I disse dager utkommer et nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL.
Denne utgaven inneholder artikler om tre av de viktigste tingene som har skjedd i den siste tiden: finanskrisen, ”climategate”, og forbudet mot bygging av minareter i Sveits. Alle disse viktige spørsmålene blir vurdert og kommentert fra et konsekvent liberalistisk perspektiv.

Bladet inneholder også en lengre artikkel om postmodernismen og den politiske venstreside. Mange mennesker med normal virkelighetskontakt og en rimelig mengde sunn fornuft blir gjerne overrasket over mye av det de venstreorienterte foretar seg: vold, støtte til tyranner og diktatorer, støtte til undertrykkende religioner, løgn og svindel (som i ”climategate”), forsvar for undertrykkelse og fattigdom, etc. Artikkelens forfatter, Vegard Martinsen, hevder at mye av forklaringen på at dette er å finne i oppslutningen om en filosofisk retning som oppsto som et svar på modernismen. Modernismen representerer opplysningstidens ideer: fornuft, frihet og velstand, og setter søken etter egen lykke som et høyverdig moralsk ideal, mens postmodernismen er en irrasjonell ideologi som står for det stikk motsatte.

Artikkelen inneholder en rekke sitater fra fremtredende intellektuelle og venstreorienterte som direkte forsvarer ufornuft, uærlighet, fattigdom for folk flest, tvang og diktatur.

Bladet blir i disse dager sendt til alle medlemmer og abonnenter som er à jour med betaling av medlemskontingent/abonnement.

Abonnement kan tegnes ved å betale kr 140 til DLF, Postboks 510 Sentrum, 0105 Oslo, konto nr 1645 03 43866. Enkeltnumre, også eldre numre, kan bestilles ved å betale kr 35 til samme adresse. Dog er første årgang av LIBERAL dessverre utsolgt.