Noe er alvorlig galt også i skolen

Vi får – eller fikk? – stadig høre at den norske skolen er den beste i verden. Alle store politiske partier vil satse på skolen, vi er blant de land som bruker mest penger på skolen, vi har hatt reformer som ”Reform 94” og ”Kunnskapsløftet”, osv.

Et par eksempler: Før sist valg kom dette utspillet fra Høyre: ”Høyre-leder Erna Solberg garanterer at norske skole vil score høyere i internasjonale tester hvis Høyre får regjeringsmakt.” Høyre hadde undervisningsministeren i perioden, Kristin Clemet var Utdannings- og forskningsminister i 2001-2005.

SV sier følgende: ”SV vil satse på en moderne fellesskole for alle, ikke private skoler for de få. Med flere lærere og tettere oppfølging av hver elev, vil alle lære mer.” SV har hatt undervisningsministeren siden 2005 (Øystein Djupedal, kunnskapsminster 2005-2007, Bård Vegar Solhjell 2007-2009, Kristin Halvorsen fra 2009.) Resultatene taler for seg selv:

I går fikk vi vite resultat av TIMMS 2008 (TIMMS = Trends in International Mathematics and Science Study), en undersøkelse som studerer utviklingen kunnskaper i realfag blant elever i en rekke land.

Resultatet fra denne undersøkelsen bekreftet det som er konstatert i en rekke tidligere undersøkelser: rapportens tittel er ”MATEMATIKK OG FYSIKK I VIDEREGÅENDE SKOLE: ”ET SKRITT TILBAKE”, og inne i rapporten finner vi følgende:

”TIMSS Advanced 2008 viser en klar og markert tilbakegang i norske elevers prestasjoner i både matematikk og fysikk i det siste året på videregående skole. De faglige prestasjonene i begge fag måles mot et internasjonalt gjennomsnitt på 500 med standardavvik på 100, som er beregnet ut fra resultatene i 1995. Tilbakegangen i prestasjoner for de norske elevene er rundt et halvt standardavvik i både matematikk og fysikk. Denne markerte tilbakegangen skjer samtidig som andelen elever i Norge som velger fordypning har sunket i begge fag. Tatt i betraktning alle tiltak som har vært satt i gang med sikte på å øke rekrutteringen til realfag, er dette resultatet urovekkende, både når det gjelder elevenes prestasjoner og rekrutteringen til fagene”.

Dagsrevyen for i går fortalte at ”det står dårlig til med matematikkunnskapene i norsk skole, dårligere enn på 90-tallet. Dette viser en undersøkelse, og dette er skremmende sier NHO. …
Kunnskapen blant norske lever er elendig…[På sikt vil dette] føre til at vi vil mangle eksperter på de viktige områder i samfunnet.”

Dette er meget alvorlig. I næringslivet er det stort behov for folk som kan realfag, og når det nå er færre som tar realfag, og det blir færre av disse som har god fordypning i fagene, så er dette noe som vil føre til store problemer for verdiskapningen på sikt.

På den annen side: skolen tar jo godt vare på de svakeste, og alle trives i skolen. Men det er få lærere som er gode i realfag.

Det er vel dette politikerne vil da, det er dette våre sosialdemokratiske politikere, dvs. politikerne i alle de store partiene, ønsker. Det er i hvert fall dette som er resultatet av politikernes pengebruk, pedagogiske teorier, og reformiver.

Til tross for store ord og stor pengebruk blir resultatene dårligere og dårligere. Men slik må det gå når det er det offentlige som driver skolen. Det offentlige kan ikke drive noe (bortsett fra de legitime offentlige oppgavene) på en god måte. Når det offentlige driver skole (og det samme gjelder helsevesen og pensjoner og utallige andre ting) så må kvaliteten bli dårligere og dårligere.

Vi ser dette over alt, men sjelden så tydelig som i TIMMS-rapporten om norsk skole. Vi har en offentlig skole som ødelegger for elevene, og dette er også meget skaldelig for samfunnet på sik: som det ble sagt i reportasjen Dagsrevyen: …På sikt vil dette føre til at vi vil mangle eksperter på de viktige områder i samfunnet.

Dette lover ikke godt.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.timss.no/rapporter%202008/Kortrapport%20TIMSS%20Advanced%2020...

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article3000378.ece

http://arkiv.sv.no/vest-agder/farsund/nyheter/brev/dbaFile146460.html