Obama enda en gang

Det er neppe siste gang vi kommenterer et utspill fra president Obama, men han er en venstreorientert politikere som er kjennetegnet av store talegaver og betydelig personlig sjarm, og er derfor svært populær i media. Men media vil da også gjøre så godt de kan for å ikke å skrive om hans utallige inkonsekvenser, feilvurderinger, skandaler, tabber og flauser.

Vi skal i dag bare påpeke en slik inkonsekvens, en som vi ikke har sett omtalt i noe norsk medium.

For noen dager siden holdt Obama en tale hvor han varslet en betydelig opptrapping av USAs militære engasjement i Afghanistan. (Vi kommenterte substansen i denne for noen dager siden:

Men vi har kommet over følgende interessante faktum: Obama hevdet at under hans forgjenger president Bush ble ønsker fra den militære ledelsen om en økning av antall soldater flere ganger avvist av regjeringen, og at Bushs regjering med dette sviktet den viktigste delen av krigen mot terror.

Obama: “When I took office, we had just over 32,000 Americans serving in Afghanistan, compared to 160,000 in Iraq at the peak of the war,” said Obama, who took office this January. “Commanders in Afghanistan repeatedly asked for support to deal with the reemergence of the Taliban, but these reinforcements did not arrive.”

Obama gjør altså et poeng ut av at president Bushs administrasjon sviktet på dette viktige punktet. Men tidligere forsvarsminister Donald Rumsfeld har opplyst at han ikke satte seg mot noen slik økning i antall soldater. Hvem kan da ha vært ansvarlig for dette? Det må være Rumsfelds etterfølger Robert Gates. En talsmann for Obama har endog opplys at dette skjedde etter at Rumsfeld hadde gått av som forsvarsminister. Så skylden ligger hos Gates.

Så kommer spørsmålet: hvem er Obamas forsvarsminister? Jo, det er nettopp samme Robert Gates. Obamas kritikk rammer altså hans egen forsvarsminister, en forsvarsminister som var det eneste regjeringsmedlem som han overtok fra president Bush.

Meget underlig.

Obama kritiserer sin forgjengers svik på den viktigste slagmark i krigen mot terror, men den som reelt sett er ansvarlig for dette er Obamas egen forsvarsminister.

Men dette er typisk Obama. Bortsett fra en grunnholdning som ligger langt til venstre er han en prinsippløs svekling som ikke kan gjøre annet enn galt.

Etter hvert som hans popularitet synker, og hans parti taper i mellomvalgene, vil hans udugelighet bli stadig mer åpenbar.

Hvis det fortsetter slik, og alt tyder på det, vil hans republikanske motstander i 2012 få en lett match. Dessverre ser det nå ut til at denne motstanderen blir Sarah Palin (men mye kan skje, og vi får håpe at mye vil skje).

.
.
.
.
.

http://www.politico.com/news/stories/1209/30138.html

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=582943