Valutareform

Penger er et stort problemområde, og det på mange forskjellige måter. Vi skal i dag kort kommentere en av dem: verdien på penger. I de aller fleste land i dag blir pengene stadig mindre verd, dvs. deres verdi i forhold til gull synker. For ikke mange årene siden måtte man betale ca 300 dollar for en unse gull, for noen måneder siden måtte man betale 900 dollar, og nå må man betale mer enn 1200 dollar. Pengeverdien (hvis vi ser på dollar) har altså sunket til en fjerdedel på bare noen få år. En slik verdireduksjon vil etter hvert slå ut i prisene på alt vi kjøper; verdireduksjonen viser seg først i edle metaller, men vil etter hvert vise seg overalt. (Dette gjelder også andre valutaer enn dollar; alle valutaer følger i store tekk dollar.) Det som vil skje fremover er derfor at prisene på alle varer og tjenester vil stige, dvs. at vi får kjøpt mindre for de pengene vi tjener eller har.

Årsaken til dette er at den som har utstedt pengene har svekket verdien. Siden alle penger (kroner, dollar, pund mark, lire, etc.) som sirkulerer i dag er statlige (utstedt av en reelt sett sentralbank) er det statene som står for denne verdireduksjonen. Og statene styres igjen som kjent av politikere.

Zimbabwe er et av de land som er aller verst ute. Der har pengene mistet all verdi, og økonomien i landet har nærmest gått bort fra penger og gått over til å bestå av byttehandel hvor man bytter varer man ikke trenger mot varer man trenger. Når pengene forsvinner blir økonomien meget tungvinn å drive, og velstanden synker kraftig. Ande land, som for eksempel Sveits, har ført en relativt god politikk, og sveitserfranc er da ganske stabile. Dollar er, som vi ser av eksemplet over, blitt kraftig svekket de siste månedene.

Hvorfor fører politikerne og sentralbanken en så skadelig politikk? Fordi de baserer seg på feilaktige økonomiske teorier, og fordi de tror at de kan kjøpe seg stemmer ved å svekke valutaen.

Zimbabwe er ikke alene om å føre en helt idiotisk pengepolitikk. Nord-Korea er et annet eksempel. Valutaen der var blitt så ødelagt at myndighetene nylig gjennomførte en valutareform. Vi siterer fra Aftenposten: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3403258.ece

”Pengekaos i Nord-Korea. Det skal ha brutt ut kaos i Nord-Korea etter at regjeringen revaluerte landets myntenhet.

Revalueringen har skapt panikk og sinne, spesielt blant handelsmenn på markedsplassene, som sitter inne med store lagrer av den nordkoreanske myntenheten won.

Mange har nå mistet sine sparepenger, samtidig som det er gjort begrensninger i antallet gamle sedler som kan byttes inn i de nye. De gamle sedlene er ikke lenger verdt noen ting, …

Den uventede revalueringen synes å være en del av stadige forsøk fra myndighetene på å slå ned på private markeder, som har blitt en vesentlig del av forsyningssystemet av mat i et kronisk sultent Nord-Korea [og som hindrer at befolkningen sulter].

De siste årene har det vært vanlig at handelsmenn på slike private markeder har spart på relativt store mengder penger, slik at de senere kunne investere i lønnsomme bedrifter underlagt statlig kontroll. Det nye valutasystemet har ført til at mange nå sitter igjen med verdiløse penger, dersom de ikke har spart sammen overskudd i dollar, euro eller kinesiske yuan.

Revalueringen gjør at 1000-lappen blir erstattet med en 10-won-seddel.
Ifølge to internettbaserte organisasjoner med kilder i Nord-Korea, ble begrensningen i innvekslingen av gamle penger satt til 100000 won – rundt 40 dollar. Privatpersoner som ønsket å veksle inn mer enn 100000 won, ville oppleve at alle penger over denne grensen ble gjort verdiløse.

Men protester har ført til at myndighetene har økt grensen for veksling til 150000 won (60 dollar) for personer med penger i kontanter og 300000 won (120 dollar) for personer med bankinnskudd.

–Jeg har jobbet som en hund i to måneder i vinter, men over natten ble pengene mine verdiløse, sier en person fra Sinuiju, en by nær grensen til Kina, ifølge en Seoul-basert hjelpeorganisasjon med gode kontakter i Nord-Korea. …” (sitat slutt).

Vi skal hoppe over det meningsløse i det kommunistiske prinsipp om at folk som jobber og skaper verdier ikke skal belønnes for dette, vi skal se på hva man bør gjøre for å komme seg over fra en stadig mer verdiløs valuta og over på en stabil valuta.

Det aller første man må gjøre er å tillate gull. Dvs. alle restriksjoner på å eie gul, bytte gull, og eksportere og importere gull bør fjernes. Likeledes må alle avgifte på salg/kjøp av gull avvikles. Dessuten må bestemmelser om tvungent betalingsmiddel oppheves. (Disse bestemmelsene sier at rettsapparatet ikke håndhever kontrakter inngått i gull. Se sitatet fra Sentralbankloven nedenfor.)

Dernest bør alle som ønsker å benytte andre valuter enn norske kroner, ved kjøp og salg, som betaling for utført arbeid, etc, få lov til dette.
Så bør det bli tillatt for private banker å utstede pengesedler. Dette kan de gjøre på de betingelser de måtte ønske. Det som da vil bli resultatet er at folk vil benytte pengesedler som er forankret i gull, dvs. som innholder en påførsel som sier at ”Bank XX utbetaler mot denne seddel z gram gull.”

Dersom dette tillates vil folk flest foretrekke en privat valuta fremfor den statlige, og den statlige vil forsvinne fra markedet.

Statens eneste oppgave i dette vil bli å opprettholde kontrakter, dvs. den som opplever at hans kontraktpartner har brutt en kontrakt kan saksøke den som har brutt kontrakten og hvis det blir bevist i retten at så har skjedd vil kontraktbryteren av rettsapparatet bli idømt en streng straff.

I et slikt system vil det i utgangspunktet være flere konkurrerende penger/valutaer, men man vil etter hvert søke til den valuta som flest mulig finner er pålitelig. Under et slikt system vil man derfor ha en stabil pengeverdi.

Kun under et slikt system kan man unngå alle de problemer som dagens politikerstyrte og derved meget ustabile pengesystem fører til.
Kommer vi til å få noe slikt med det første? Neppe. Men for å gi et råd om hva som vil skje i de nærmeste årene. I forhold til gull har dollaren, som er verdens mest brukte valuta, sunket til en fjerdedel av den verdi den hadde for noen få år siden. Pengeverdien er altså reduser med 75 %. Alle andre valutaer vil i store trekk følge dollaren, og alle over hele verden vil derfor merke prisstigning å tiden fremover.

Dette er altså noe vi alle rammes av fordi de fleste tror at politikerstyring er en god ting.
.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.lovdata.no/all/tl-19850524-028-003.html

Ӥ 14. Tvungent betalingsmiddel
Bankens sedler og mynter er tvungent betalingsmiddel i Norge….
Selv om en avtale inneholder klausul om betaling av en pengeforpliktelse i gullverdi, kan skyldneren frigjøre seg med tvungne betalingsmidler uten hensyn til denne klausul.”

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3403258.ece