Folk frykter ikke klimaendringene

I en undersøkelse foretatt i flere land er folk spurt om ha de frykter mest. Svarene fordeler seg på en rekke temaer som er slike man kunne forvente: de frykter terror, kriminalitet, fattigdom, islams fremvekst. Men for journalisten som skrev om dette i Aftenposten i dag er det mest overraskende at ingen nevner klimaet: folk flest frykter ikke klimaendringene, skriver en åpenbart overrasket journalist.

Til tross for at hele eliten i alle vestlige land i mer enn 20 år har påstått at vi står overfor katastrofale endringer; at dommedag er nær; at vi kun har 10 år å gjøre på før katastrofen er her, noe de for øvrig har sagt i mer enn 20 år; så er folk flest ikke opptatt av klimaet i det hele tatt.

Som vi har sagt mange ganger; klimaet skifter naturlig, og de endringene vi har sett siden ca 1950 er ikke spesielt kraftige, dessuten har det vært en svak nedkjøling siden ca år 2000. Så det skjer ikke noen farlig global oppvarming. Vi er ikke overrasket over at folk flest ikke frykter klimaendringer.

Nå viser det seg også at en rekke fremtredende forskere som har hevdet at vi står overfor en kraftig og menneskeskapt klimaendring har fusket med sine data og sine beregninger; de har holdt rådata skjult, rådata har forsvunnet, de har gjort beregninger med det formål å skjule variasjoner som ikke passer med deres teorier, de har stengt ute forskere som har andre synspunkter en dem selv, etc.

Denne saken, kalt ”climategate”, er mye omtalt på Internett, den er mye omtalt i aviser, i utlandet, men den er lite omtalt i norske avsier. Vi lenker til en del kommentarer om saken nedenfor.

Man kan tenke seg at dersom det var klimaskeptikerne som hadde oppført seg på samme måte så ville avisene være fulle av omtaler og av kritikk. Men dette er en helt hypotetisk problemstiling; ekte forskere driver ikke med juks.

Alt dette illustrerer at klimaspørsmålet ikke er et reelt spørsmål, at klimaet er noe eliten og politikere bruker som påskudd til selv å få makt, og at folk flest ikke er opptatt av klimaproblematikken i det hele tatt.

Nå skal det om noen dager (fra 7/12) avholdes en klimakonferanse i København. En rekke statsledere kommer til å fly dit, de vil avsette store karbonfortavtrykk, men heldigvis kommer det antagelig ikke til å ende med noen avtale. For noen måneder siden så det ut til at an avtale var innen rekkevidde. En slik avtale vil i praksis gi stor reell makt over alle land til en slags verdensregjering. En slik ”regjering” vil ha mulig til å beskatte all aktivitet som slipper ut CO2, og den vil ha mulighet til med disse midlene å subsidiere alle mulige tiltak over hele verden.

Nå ser det, pga. folks manglende interesse og pga ”climategate” ut til at denne avtalen ikke blir noe av.

Australia har sagt Nei til en nasjonal klimalov: ”Statsministeren kommer tomhendt til København”.
http://www.dagbladet.no/2009/12/02/nyheter/utenriks/miljo/klimatoppmote2...

Men stemningen ellers er slik at ” Ban [FNs generalsekretær] tror en klimaavtale er mulig. - En avtale er innen rekkevidde..” - han benytter altså En formulering som innebærer at en avtale er meget usannsynlig.
http://www.aftenposten.no/klima/article3395923.ece

Vi håper inderlig at det ikke blir noen avtale i København. En slik avtale vi kun gi makt til politikerne, den vil øke skatter i noen land og gi omfattende støtet til andre land, og begge deler er meget skadelig.

Og uansett hva som kjer vik klimaet forsette å svinge mellom noe varmere perioder og noe kaldere perioder, og det er lite eller intet vi kan gjøre. Og siden alle innskrenkninger i individuell frihet fører til mer fattigdom så bør alle slike reduksjoner av individuell frihet avvises. Og nå ser det ut til at påskuddet om å bruke klimaet som begrunnelse for reduksjoner i frihet har fått et antagelig drepende skudd for baugen.
.
.
.
.
.
Her er noen linker til omtale av bla. ”climategate”:

"Climate change: this is the worst scientific scandal of our generation”

http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/6679082/...

Klimapolitikk som en konsekvens av en ”totalitær personlighet”:

http://www.spectator.co.uk/melaniephillips/5565331/green-totalitarianism...

En videnskapsmann blir klimaskeptiker pga ”climategate”:

http://www.dailymail.co.uk/debate/article-1231694/The-inconvenient-truth...

En kommentator sier: ”I might not know the truth about climate change, but I recognise trickery and slippery excuses when I see them”

http://www.dailymail.co.uk/debate/columnists/article-1231024/STEPHEN-GLO...