Folkeavstemningen i Sveits

Sveits la nylig frem følgende forslag til folkeavstemning: skal det være tillatt for moskeer å sette opp minareter?

Resultatet ble klart i går: Nesten 58 % stemte mot, et klart flertall ville ha et forbud mot minareter.

Det er mye man kan si til dette, men vi vil først gi uttrykk for vårt syn: folkeavstemninger er overvurdert; de blir for nye brukt, de blir brukt i spørsmål hvor flertallets mening egentlig er – eller burde være - irrelevant. I mange norske kommuner har det vært folkeavstemning om hvorvidt det skal etableres vinmonopolutsalg eller ikke. Etter vårt syn er dette et spørsmål som flertallet ikke har noe med: voksne folk har rett til å kjøpe sprit og vin uansett hva deres naboer måtte mene.

Tilsvarende om folkeavstemningen i Sveits: om en moske skal sette opp en minaret eller ikke har naboen ikke noe med. Dette spørsmålet er altså noe som ikke burde vært lagt frem for en flertallsavgjørelse. DLF tar altså avstand fra ethvert forbud mot å sette opp minareter på egen eiendom.

Men når dette er sagt så er det mange andre ting man kan si. Resultatet er åpenbart en protest mot islams økende tilstedeværelse i Europa; folk flest protesterer mot den kraftige innskrenkningen i individuell frihet som islam krever.

Resultatet er en protest mot terroraksjoner utført av militante muslimer, mot massedrap utført av militante muslimer, mot opptøyer og hærverk av den typen vi har sett i Göteborg og København og Oslo og Malmö og Paris, etc., og mot drapet på Theo van Gogh, mot truslene mot Kurt Westergård, mot fatwaen mot Salman Rushdie, mot forsøkene fra muslimske land om å forby all kritikk av islam, mot den kvinneundertrykkelse som islam representerer. Resultatet er også en protest mot Europas intellektuelle og politiske elite og den ettergivenhet overfor islam som disse viser.

Et par ting til slutt: Om denne saken bruker Dagbladet overskriften ”Pinlig for et demokrati” Hvordan kan det være pinlig for et demokrati at flertallet fatter et vedtak? Det er jo dette som er demokratiets vesen. Kanskje det er pinlig for den som skrev dette at folket mener noe annet enn det han selv gjør, men hvis man er tilhenger av demokrati må man godta det som flertallet bestemmer, det er dette demokrati består i.

Dagsavisen bruker på sin forside i dag overskriften ”Sjokket i Sveits”. Man må svært dårlig virkelighetskontakt for å si noe slikt; vanlige folks mistro mot islam er stor, og det er meget god grunn til denne mistroen. Resultatet i folkeavstemningen er som man burde forvente.

Vi vil tro at med dette resultatet i Sveits vil eliten i de europeiske landene nøle lenge før de legger nye spørsmål som har islam å gjøre frem for folket.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2009/11/29/nyheter/utenriks/nasjonaisme/religion...