Gjelder ytringsfriheten for Mulla Krekar?

Vår langvarige gjest Mulla Krekar har igjen latt seg intervjue, og han sier det han alltid har sagt – innholdet er det samme, det er kun detaljene som varierer fra gang til gang. Vi siterer fra en avisartikkel om intervjuet:

”Krekar vil ha islamsk stat ledet av Osama bin Laden

I et nytt intervju sier mulla Krekar at han ønsker Osama bin Laden og andre radikale islamisttopper som ledere av en islamsk superstat.

- Muslimene vil bli som jødene i Europa, helt til de oppretter et kalifat (islamsk stat, journ.am.). Uten en stat har vi ingen verdi, sier mulla Krekar i et nytt intervju med tv-kanalen al-Hiwar.

I intervjuet snakker mulla Krekar med den islamistiske forskeren Azzaz Tamimi. I det lange intervjuet gjort hjemme hos mullaen på Grønland i Oslo, kommer han også inn på forholdene for dialog med Vesten. Det er i denne sammenhengen Krekar gjør det klart hva han synes om Osama Bin Laden og al-Qaida.

- Når vi har en islamsk stat, ledet av en som Osama Bin Laden, med en utenriksminister som Gulbuddin Hekmatyar eller Ayman Al-Zawahiri, da kan vi snakke med dem (Vesten, journ. anm.) som likeverdige parter, sier Krekar.
.
Hekmatyar er leder for det Taliban-allierte partiet Hezb-e Islami i Afghanistan. Al-Zawahiri er bin Ladens nestkommanderende i terrornettverket al-Qaida.

Intervjuer Tamimi, som i likhet med Krekar selv har bakgrunn fra islamistbevegelsen Det muslimske brorskap, konfronterer mullaen med at budskapet hans vil gjøre nordmenn redde.

- Dette, at du håper på en islamsk stat ledet av Osama bin Laden, det gjør nordmennene skremt?, spør Tamimi.

- Ja.... Selv om det skremmer dem - bra!

Krekar angrer ikke på intervjuet med den arabiske tv-kanalen.

- Hva har jeg å tape på dette intervjuet? Jeg får oppmerksomhet fra sør og nord uansett. Dette intervjuet skader meg ikke, sier Krekar i en kommentar til VG Nett.

I intervjuet bruker Krekar ordet «kalifat» for å beskrive staten der han forestiller seg al-Qaida-toppene som ledere.

- Kalifatet er endestasjonen for disse bevegelsene. Jihadister mener at alle grenser er illegitime. Med unntak av det islamske emiratet under Taliban er ingen stater i dag legitime i deres øyne. Jihadistene er opptatt av å vinne territoriell kontroll uansett hvor, og etablere emirater de tenker seg skal utvide seg og overlappe hverandre og deretter smelte sammen i en overnasjonal enhet, sier terrorekspert Brynjar Lia ved Forsvarets Forskningsinstitutt. …

I intervjuet sier Krekar at han ikke vil utelukke at det om 20 år kan ha oppstått en islamsk stat ledet av Osama bin Laden, og tar til orde for at muslimene må behandle Vesten på samme måte som Vesten behandler muslimer.

- Hvem av våre fiender er det som ikke er som oss? Hvorfor er vi ikke stolte av de som står midt i kampen og skremmer verdens største supermakt?, spør Krekar retorisk og viser til at israelske og amerikanske ledere også skryter av sin egen krigsinnsats. ” (vi avslutter sitatet her. Det er mer i den originale artikkelen linket til nedenfor).

Dette har vakt de vanlige reaksjoner: norsk presse ventet lenge med å skrive om dette, men når det endelig kom så ble reaksjonene som man kunne vente: noen har krevet Krekar sparket ut av landet, noen har sagt at han pga slike uttalelse bør sperres inne, og noen har som svar på dette spurt om ikke også Krekar har ytringsfrihet.

La oss også ta med at Krekar er vedtatt utvist fra Norge, men at myndighetene ikke vil gjennomføre vedtaket før man er sikre på at han ikke blir henrettet når han kommer kjem til Kurdistan/Irak. Videre er han blitt kalt ”terrorist” av Carl I Hagen; Krekar saksøkte Hagen for dette, men retten fant at det var dekning for påstanden (her formulerer vi oss litt tendensiøst).

Vi vil også ha nevnt at Krekar en rekke ganger har vært på besøk/ferie i det området han har flyktet fra, og at det derfor ikke burde være noe problem å sende ham tilbake.

Vi skal dog kun se på spørsmålet om ytringsfrihet. Hva er ytringsfrihet? Vi siterer fra vår side forytringsfrihet.no:

”Ytringsfrihet er retten til å gi uttrykk for de meningene man måtte ha, uansett hvor upopulære og krenkende de måtte være. Ytringsfrihet inkluderer retten til å være blasfemisk, og retten til å gi uttrykk for oppfatninger som andre måtte anse som vanvittige eller meningsløse. Ytringsfrihet omfatter dog ikke noen rett til å viderebringe for eksempel forretningshemmeligheter, forsvarshemmeligheter, eller opplysninger om andre menneskers privatliv. Ytringsfrihet innebærer heller ingen rett til å fremsette reelle trusler.”

Dette er etter vår syn en grundig beskrivelse av hva ytringsfrihet er. De omfatter som vi ser kun retten til å gi uttrykk for meninger, den omfatter ikke retten til å fremsette reelle trusler.

Krekar har vært leder for en terrorgruppe. Han sier at han støtter jihad, militante muslimers krigsaksjoner Vesten. Han vil ha et islamistisk diktatur, dvs. han vil ha sharia. Han vil at leder for kalifatet skal bli Osama bin Laden, mannen som står bak terrorangrepene mot USA 11. september 2001, og som i 1996 erklærte krig mot USA/Vesten (se link nedenfor).

Det Krekar gjør er å fremsette trusler mot Vesten samtidig som han støtter en hærfører som erklærte krig mot Vesten for mer en 10 år siden, og som pr idag er i krig mot Vesten, og samtidig som Krekar selv har ledet en terroristgruppe (Ansar al Islam).

Det han uttaler i det omtalte intervjuet er ikke en vanlig meningsytring, det er reelle trusler. Krekar bør pga dette settes i fengsel og hindres i å uttrykke seg til allmennheten.

For øvrig mener vi at han bør sendes tilbake dit han kom fra så raskt som overhode mulig. Norges myndigheters nøling i og med at han kan få dødsstraff kan lett fikses ved at det skaffes en garanti for at Krekar ikke vil bli henrettet når han blir dømt for sine forbrytelser i Irak. For øvrig bør Norge avvikle den begrensing om at forbrytere ikke kan sendes til sine hjemland hvis de risikerer dødsstraff for forbrytelser de har begått.

Så vi sier igjen; Krekar bør ut av Norge så snart som mulig.
.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=592482