Varetekt

I desember i fjor brant det i en leiegård i Uretgata på Tøyen. Seks personer omkom. Kort tid etter ble en mann fengslet, mistenkt for mordbrann.

I går ble mannen løslatt, og saken ble henlagt. Vi siterer fra Nettavisen:

”Riksadvokaten henlegger saken mot mannen som var siktet for dødsbrannen i Urtegata i Oslo

Den 46 år gamle mannen har vært siktet for brannen i Urtegata på Grønland i Oslo siden mars, og har sittet i varetekt siden.

Nå har Riksadvokaten besluttet å henlegge saken, melder VG Nett.

- Saken er blitt henlagt i dag, bekrefter statsadvokat Svein Holden overfor Nettavisen.

Seks personer omkom i brannen i bygården i Urtegata natt til lørdag 13. desember i fjor. 15 personer ble lettere skadet i brannen, og en ble alvorlig skadet.

Hele tiden har den siktede mannen nektet for at han har hatt noe med brannen å gjøre.

- Han blir løslatt umiddelbart, sier Holden.

Politiet ville tiltale mannen, men det ville altså ikke Riksadvokaten. Bevisene mot mannen skal ikke ha holdt mål.

- Bevisbildet i saken er jo nokså sammensatt, så det er vanskelig å si noe særlig om detaljer rundt det utover at Riksadvokaten har kommet fram til, etter å ha gjennomgått saken, at det hefter for stor usikkerhet i saken til at det kan legges til grunn at det er siktede som er gjerningspersonen i saken, sier Holden til Nettavisen.

Statsadvokaten forteller at politiet har samlet inn et stort bevismateriale i saken.

- Det er vanskelig å peke på noen enkeltelementer som har vært avgjørende for henleggelsen, men det er bevisene i sin helhet som ikke er tilstrekkelig overbevisende, sier han” (sitat slutt).

Vi skal ikke si noe om hvem som har tent på i Urtegata, men vi skal si noe om bruken av varetekt. Etter vårt syn er varetekt overfor mistenkte kriminelle en helt legitim ordning, såfremt det er sterk grunn til mistanke og det er fare for bevisforspillelse eller rømning. Men slik varetekt må kun benyttes i en kort periode.

Å holde en mistenkt i varetekt i åtte måneder, som er skjedd i denne saken, er helt uholdbart. Denne saken er heller ikke enestående. Det har igjennom en årrekke vist seg at Norske myndigheter svært ofte har latt mistenkte sittet svært lenge i varetekt. Dette er ikke bare kritikkverdig, det er en direkte skandale, og er en stor krenkelse overfor de som sitter i varetekt.

Grunnen kan være at politiets etterforsking er av for dårlig kvalitet, og det kan være at politiet bruker mye ressurser på ting som egentlig er tull, dvs. på ting som politiet ikke burde være opptatt av (å ta horekunder, å ta folk som spiller poker om penger, å ta folk som jobber uten at de formelle papirer er i orden, å ta folk som benytter rusmidler som staten ikke har godkjent, osv.).

Det er ille at politiet lar kriminelle (dvs. folk som har begått reell kriminalitet som ran, overfall, innbrudd, svindel, voldtekt, drap, etc.) gå løse og lar uskyldige sitte i fengsel /varetekt, samtidig som de bruker store ressurser på å ta folk som ikke på noen vis krenker andre mennesker,

Uansett, Norges praktisering av varetekt er en rettsskandale, og noe bør gjøres umiddelbart. Men så lenge dagens dominerende ideer råder grunnen kommer ingen endring til å skje, dessverre.

I denne konkrete saken får vi i det minste håpe at den løslatte får en klekkelig erstatning. .
.

.
.
.
.
.

http://www.nettavisen.no/nyheter/article2764358.ece