Solheim: - Vi skjønte ikke hva vi foreslo

Overskriften er tatt fra en artikkel i VG om den foreløpig siste i den lange rekken av store SV-tabber: SVs finansminister Kristin Halvorsen forslo å innføre en avgift på biodiesel, men SV som sådan er egenlig imot en slik avgift. SVs regjeringspartner Sp er også imot, og det er visstnok også opposisjonen; de eneste som er for avgiften er Ap. Og siden Ap er størst, og Sp og SV ønsker å fortsette i regjeringen, så blir de presset til å stemme for noe de egentlig er imot.

Bakgrunnen er at biodiesel av enkelte er betraktet som et godt miljøtiltak, og for å støtte dette gikk SV tidligere inn for avgiftsfritak. Men i forslaget til statsbudsjett, altså lagt frem av finansminister Halvorsen (SV) for ca en måned siden, ble det allikevel foreslått å innføre en slik avgift. Dette var antagelig en arbeidsulykke, men Ap står nå fast på at avgiften skal innføres, og de bruker inntektene avgiften vil gi som begrunnelse.

En slik avgift vil føre til at en rekke bedrifter som hadde etablert virksomheter, som for eksempel har anskaffet lastebiler som går på slik drivstoff, nå må avvikle satsingen.

Det er flere ting å si til dette. Det er sjelden vi er enige med Erik Solheim, men vi er enige med ham når han denne gangen sier at ”vi [i SV] visste ikke hva vi gjorde”.

Men dette gjelder ikke bare SV: for noen år siden uttalte en meget fremtredende representant for Høyre i Oslo at ”dersom vi hadde visst hva dette innebar ville vi aldri ha stemt for”. (Dette er sitert etter hukommelsen, og den som uttalte seg var byråden som var ansvarlig for byutvikling, og utsagnet gjaldt tillatelsen til å bygge høyblokker i Vika.)

Slike ting skjer fordi politikerne har for mye å gjøre, de har tatt på seg alt for mange arbeidsoppgaver. Dette har igjen å gjøre med at i dag er det slik at staten/kommunen skal blande seg opp i absolutt alt. Da vil det nødvendigvis bli slik at dokumentbunkene blir så kolossalt store at de ansvarlige politikere svært ofte ikke har mulighet til vite hva de gjør/hva de stemmer for eller imot.

Det er derfor det så ofte skjer at politikerne ikke vet hva de gjør.

Vi vil også ha sagt at det er ille at private bedrifter har basert seg på at avgiftsfritaket ville komme, men disse bedriftslederne burde visst at løfter fra politikere aldri er å stole på.

Men kanskje er grunnen til at avgiften innføres at noen i Ap har forstått hva dette dreier seg om: biodiesel handler om å bruke ressurser som kan benyttes til matproduksjon til å lage drivstoff for biler. Dette er lite klokt. Kanskje Ap har forstått at dette ikke er noe man bør (for å bruke deres språkbruk) subsidiere.

Når påskuddet for biodiesel er hensyn til klimaet, så er også begrunnelsen for en slik ordning fullstendig uholdbar.

Uansett, denne saken fører til at SV igjen er blitt avslørt som totalt inkompetente, og at Ap gjør det et parti skal gjøre: det bruker makt for å få igjennom det de mener er riktig. De handler også på tvers av det miljøbevegelsen og særinteressepartier som SV og Sp ønsker. Bra!

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=580738

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=580679