Hvor bærer det hen?

Vi har noen store utfordringen foran oss. Men det er ingen i pressen eller i politikken (dvs. av de store partiene) som tar opp disse spørsmålene. Også på Internett er det svært få seriøse fora som tar opp disse problemstillingene.

Document.no er faktisk det eneste seriøse nettsted som tar opp disse viktige spørsmålene på en grundig måte. Riktignok har også skribentene på document.no feil utgangspunkt, men de skal ha honnør for at de i hvert fall tar opp de viktige spørsmålene.

Vi linker nedenfor til noen ferske kommentarer på document.no, og etter disse vil vi kort kommentere dem. (Det er typisk at document henter eksemplene fra utlandet; norsk presse skriver praktisk talt ikke om slikt.)

Under overskriften ” Den europeiske modell er ikke bærekraftig” leser vi følgende:

http://www.document.no/2009/11/fattigdom_er_trygghetens_pris.html

”Det sosialdemokratiske Nord-Europa har valgt seg en modell med beskyttet arbeidsmarked som passer svært dårlig med høy innvandering. Man har prioritert trygghet. Velferden krever høye skatter. Men når innvandrerne ikke slipper inn på arbeidsmarkedet, blir de en utgift og en sosial trygghetsbombe. Europa risikerer at det som har vært deres stolteste produkt, velferdsstaten, blir dens bane. Prosessen er allerede i gang.

Mauricio Rojas er rektor for Madrids høgskole för integrering og internasjonal bistand [og han sier]:

Länder med lågt skattetryck, särskilt vad gäller skatten på arbete, och öppnare arbetsmarknader har skapat ojämförligt mycket mer jobb än länder med de motsatta förhållandena. Mellan 1980 och 2008 växte antalet jobb i USA och Kanada med 46,4 respektive 56,6 procent. I Frankrike var talet 18,8 procent och i Sverige blygsamma 8,4 procent (som reduceras till noll om man tar 1990 som jämförelseår).

Jobbtillväxten i USA och Kanada har varit så dynamisk att den har överträffat befolkningsökningen och därmed kunnat både absorbera en mycket stor invandring och öka den allmänna sysselsättningsgraden. Det exakt motsatta har inträffat i Sverige och i de mer utvecklade länderna i Västeuropa. Kontrasten har varit ytterst slående. Ta bara ett exempel: 2007 var invandrarnas sysselsättningsgrad högre och arbetslösheten lägre än de inföddas i USA. I Sverige däremot var invandrarnas sysselsättning nästan 20 procent lägre och deras arbetslöshet 2,5 gånger högre än personer födda i Sverige. ...” (sitat slutt).

Eksempel nr 2: Overskriften er ” Gaza i Göteborg” og vi leser følgende:

http://www.document.no/2009/11/gaza_i_goteborg.html

”En stjålet bil blir funnet påtent i en gangtunnel i en forstad til Göteborg. Når brannmenn kommer for å slukke blir de beskutt med raketter. Politiet blir tilkalt, men "killerna" er borte. Hverken brannmenn eller politi vet helt hva de skal stille opp.

Strax före klockan 22 larmades räddningstjänsten till en bilbrand inne i en gångtunnel mellan Bläseboskolan och Bondegärdet i Hjällbo. Bilen var stulen och hade övergivits i tunneln. - Där hade man slagit hål på tanken så att bensin runnit ut och tänt eld på bilen, säger Michael Holberg, inre befäl vid Kortedalapolisen. Bilen brann för fullt när räddningstjänsten kom fram.

Två brandmän gick fram till det brinnande fordonet.

- När de stod där och släckte och de andra matade fram slang och grejer så var det ett gäng ungdomar som sköt raketer och kastade smällare mot dem, säger Michael Holberg.

Tre polispatruller var snabbt framme på platsen. Men ungdomarna försvann lika snabbt därifrån” (sitat slutt).

Eksempel nr 3: Overskriften er ”Hvem skal redde Sverige fra branner?”

http://www.document.no/2009/10/hvem_skal_redde_sverige_fra_br.html

”Brannmennene som har ansvaret for Rosengård i Malmø hadde bedt om å få utstyre en bil med overvåkningskamera. Det skulle kanskje avskrekke stenkasting og sabotasje av brannslukkingen. Men nei. Lensstyrelsen avslo med henvisning til den personlige integriteten. Man må spørre: Hva hvis brannmennene får nok?

Den lille historien sier mye om tilstanden i dagens Sverige. Det begynner å bli stadig farligere å være i førstjelinjen i byer med tett muslimsk befolkning, det være seg i Malmø, Gøteborg, Uppsala eller Stockholm. Brannmenn, ambulansepersonale og politi blir regelmessig angrepet. Men det hjelper ikke. Det politisk korrekte establishment er mer opptatt av å beskytte sine hellige politiske kuer. Personvern er blitt et slikt sesam-sesam, som får alle til å falle på kne … ” (sitat slutt)

Eksempel nr 4: En svensk prest som kritiserte islam ble presset til å trekke tilbake sine utsagn:

”Krøp til korset” er overskriften, document skriver følgende:

http://www.document.no/2009/11/krop_til_korset.html

”Presten Helene Sturefelt som påpekte problemer knyttet til islam og menneskerettigheter, for mennesker som flykter til Sverige, beklager nå at hun skrev artikkelen. Hun sier hun brukte en feil oversettelse av Koranen og ber om unnskyldning.

Artikkelen i Blekinge Läns tidning vakte stor oppsikt. Det er få om noen prest i den svenske kirken som tør å målbære at det er forskjell på kristendommen og islam hva gjelder menneskerettigheter. Fordømmelsen var massiv.

Trykket ble åpenbart for sterkt. Sturefelt kryper til korset.
Muslimene i Karlskrona reagerte, og artikkelen var et brudd på dialogkulturen.

Vad har ni reagerat mest över? – Det känns som om det finns ett hat mot islam, säger Abed Tamarji, ordförande i Islamiska Kulturföreningen. Allt grundar sig på felaktigheter på hörsägen om islam. Det är bättre att kolla fakta. Nu erkänner Sturefelt att hon använt en dålig översättning av Koranen, medvetet misstolkad av terrorister.

Godtar ursäkten
För att bringa rätsida i frågan bjöd kyrkoherde Stefan Löfkvist igår in företrädare från Islamiska Kulturföreningen och Svenska kyrkan i Karlskrona till ett samtal.

Kyrkoherden och prästen Anna Ekström anser att debatten skenat iväg i en helt annan riktning än som varit bra för de kristna församlingarna i Karlskrona.

– Debattartikeln borde aldrig ha gått ut i media, säger Stefan Lövkvist.
Islamiska Kulturföreningen har godtagit Sturefelts ursäkt. – Vi vill ha ett fortsatt samarbete mellan föreningen och församlingen i Karlskrona, säger Abed Tamarji. Kristna och muslimer har mycket att lära av varandra. (sitat slutt).

Det disse tre eksemplene illustrerer at velferdsstaten kan ikke fungere (1), at militante muslimer bedriver sabotasje mot det samfunn de har innvandret til (2 og 3), og at om noen som betraktes som seriøs skulle våge seg til å kritisere islam så blir man presset til å trekke kritikken tilbake (4).

Selv om det på document ikke antydes noen reell løsning, så kan alle disse problemene løses.

Som sagt er velferdsstaten ikke bærekraftig, og den må avvikles. Man må over til et system hvor staten ikke har noen rett til i stadig økende grad å plyndre de produktive og å subsidiere de uproduktive. Man må altså over til et system hvor hver enkelt styrer seg og sitt, og hvor statens eneste oppgave er å beskydde individers frihet, dvs. beskyttede dem mot kriminelle. Man må altså ha et kapitalistisk system.

Mht angrepene fra militant islam så må miljøer hvor det finnes militante muslimer overvåkes, og når de begår handlinger av den type som er beskrevet i sitatene over (eller lignende ting) må de straffes strengt, dvs. settes lenge i fengsel? Dette vil løse problemene.

Er det sannsynlig at vi vil komme over på en slik utvikling med det første? Nei. Dette ser vi klart i eksempel 4; en prest som kritiserte islam ble presset til å be om unnskylding. ”Islam skal ikke kritiseres, og den som gjør det skal presses til å trekke kritikken tilbake” ser ut til å være et påbud som alle i etablerte miljøer følger. Isteden skal etablere miljøer bruke all sin energi på fiktive problemer som global oppvarming.

Men reelle løsninger må komme fra de etablerte miljøene, og så lange disse har de holdningene de har i dag, så er det ikke håp. Så lenge etablerte miljøer tror at velferdsstaten kan fungere (og alle andre partier enn DLF tror dette), og så lenge ingen i etablerte miljøer våger å si at den sabotasjen som stadig øker i Europa er forårsaket av militante muslimer og at begrunnelsen for den finnes i islam, er det ikke håp.

Så på kort sikt er vi ikke optimistiske. Man det er allikevel ting å glede seg over. Bla kan vi henvise til det som nå er blitt galgenhumoren i en gammel revyvise av Einar Schanke (finnes på Spotify):

”Nå går det rett på dunken
verre og verre dag for dag.”

Dette var ikke sant da Schanke laget denne visen, men det ser ut til å være korrekt i dag.