DLF uenig med finansministeren

”Vi må ikke bruke mer penger på oss sjøl” sier finansminister Sigbjørn Johnsen i et intervju forleden (sitatet er fra Dagsavisens førsteside 1/11). Det Johnsen reelt sett mener er at vi skal jobbe mer, men at vi ikke skal ta dette ut i øket velstand for oss selv.

DLF har et annet syn. Vi tar utgangpunkt i det faktum at vi har ett liv og at man bør ha som mål å leve slik at man får et godt liv, dvs. man bør foreta de valg og de handlinger som resulterer i et godt liv. Et godt liv innebærer et viss grad av materiell velstand. Hvor mye? – det bør være opp til en selv.

Vi mener altså at man selv bør finne ut hvordan man vil ha sitt liv, hvilket velstandsnivå man vil ha, og så bør man bedrive produktivt arbeid i samsvar med dette. Ønsker man en nøktern standard med mye fritid så kan man jobbe relativt lite; ønsker man en høy velstand som inkluderer slike ting som en fin bolig, en fin bil, feriereiser med god komfort til eksotiske steder, etc., bør man jobbe mer. Men som sagt: hvordan man vil ha det på slike områder bør være opp til en selv.

DLF er altså for et politisk system som gjør dette mulig. Dette systemet – full individuell frihet, dvs. laissez-faire-kapitalisme - innebærer at man med det man tjener da kan kjøpe det man ønsker på alle livets områder, ikke bare mat og klær og hus og kulturopplevelser, men også slike ting som skole til sine barn, helse- og pensjonsforsikringer, etc.

Dette systemet er altså et helt annet system enn det vi har i dag. I dag er det dessverre slik at det legges alle mulige hindringer i veien for produktiv virksomhet, og at uproduktiv adferd støttes og subsidieres på utallige måter. Resultatet ser vi omkring oss i dag: stadig mer byråkrati, stadig flere politikere, stadig flere lover, stadig flere forbud, stadig høyere skatt, stadig flere på trygd, stadig mer kriminalitet, synkende kvalitet på offentlige tilbud innen skole og helse, osv. – mao. et generelt forfall. (Noen konkrete eksempler er gitt nederst.)

Det Johnsen snakket om var handlingsregelen, en regel som sier at man (staten, regjeringen) kun kan benytte en viss prosent av oljeformuen (”bruke” betyr har reelt sett å dekke offentlige ”gratis”tilbud til befolkningen), og at man i dag må begrense bruken for å kunne gi mer til fremtidige generasjoner. (Johnsen sier at ”..hans generasjon har fått nok”).

Men med kollektive løsninger dukker slike problemer alltid opp. Oljeformuen er oppstått som et resultat av at folk som har kjøpt oljen har betalt for mye for den. (Statens inntekter kommer av avgifter på oljen; uten disse avgiftene ville folk ha betalt mindre for den bensin/olje de har kjøpt: dersom avgiften ikke hadde vært der ville de selv ha beholdt de pengene de har betalt for mye og de ville da ha kunnet disponere dem selv.)

Men det viktige her er utgangspunktet: Johnsen og alle andre sosialdemokrater vil at vi skal jobbe mer for fellesskapet, noe som innebærer høyere skatter og mer restriksjoner. Resultatet av dette vil nødvendigvis bli at færre jobber og at flere vil foretekke å leve på andres arbeid. (Sosialdemokrater mener man har rett til å leve på andres arbeid).

Det system DLF er for, full individuell frihet, innebærer at enhver kun har rett til å leve av eget arbeid, man har ingen rett til å leve av andres arbeid, dvs. det er ingen ”gratis” velferdstilbud fra det offentlige. DLFs system innebærer stabil og voksende velstand for alle, dagens sosialdemokratiske system innebærer forfall og kaos:

Vi siterer fra noen avisoverskrifter vi har funnet i dag og som illustrerer dette (Ja, avisene overdriver for å selge og få oppmerksomhet, men slike oppslag viser allikevel en trend):

”Byråkratiet vokser, brukerne rammes. Forskere stiller spørsmål om noe i det hele tatt går etter
planen.”

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3359349.ece

”Rusplanen har vært mislykket”

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3359402.ece

”Befalet gikk fylle-amok”

http://www.dagbladet.no/2009/11/05/nyheter/innenriks/promille/forsvaret/...

”Politiet med stor sex-razzia i Bergen. Ny politimetode avslører sexkunder”

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/sexmarkedet/artikkel.php?artid=594321

”Svineinfluensaen vil koste milliarder”

http://www.na24.no/article2750070.ece

”Å si at de to kommunene har brukt penger som fulle sjømenn, er en grov fornærmelse mot fulle sjømenn, som tross alt bruker egne penger. De rødgrønne politikerne i Tromsø og Trondheim øker eiendomsskatten og bruker innbyggernes penger.”

http://areslettan.na24blogg.no/?p=1096