Typisk norsk

Den utbredte og til dels pågående gateprostitusjonen i visse deler av Oslo førte for et års tid siden til at det ble innført et forbud. Det som var plagsomt var pågående og synlige prostituere, men istedenfor å forby dette ble det innført et forbud mot kjøp av sex. Å selge sex skulle da altså fortsatt være tillatt. Opphavsmennene bak forslaget mente åpenbart at dersom det ble forbudt å kjøpe sex ville også tilbudet forsvinne.

Rett etter at forbudet ble innført forsvant gateprostitusjonen, og forbudet ble vurdert som vellykket. Men etter kort tid var de pågående prostituerte tilbake igjen; de hadde funnet ut at de ikke risikerte noe ved å tilby sex på gaten; de som risikerte noe var de som kjøpte.

En rekke menn er blitt bøtelagt for kjøp av sex. Så vidt vi har sett i avisene er det ca ti menn som er blitt bøtelagt pr mnd. Politiet har åpenbart brukt store ressurser for å ta disse mennene, men siden tilbudssiden er like aktiv som den var før forbudt ble innført så har forbudet ikke virket etter hensikten.

Vi siterer fra Nettavisen:
http://www.nettavisen.no/nyheter/article2748396.ece

”Etter at gateprostitusjonen i Oslo har tatt seg opp igjen den siste tiden, har Oslo-politiet bestemt seg for å øke bøtene kraftig, skriver Dagbladet.
På ti måneder har politiet i hovedstaden bøtelagt 100 menn for kjøp av seksuelle tjenester. Samtlige har fått et forelegg på 9000 kroner, noe politiet har fått inntrykk av ikke har vært høyt nok. De bøtelagte har vært mer opptatt av at forelegget ikke skulle havne i postkassa til familien.

- Vi har derfor bestemt oss for å øke boten til 25.000 kroner. Dette er i tråd med intensjonen bak den nye loven, og gjøres for å forsterke effekten av innsatsen som politiet gjør på dette feltet, sier visepolitimester Hans Halvorsen i Oslo politidistrikt.
25.000 kroner er nesten en tredobling fra de 9000 kronene det tidligere har kostet” (sitat slutt).

For igjen å stanse salgsvirksomheten er det nå altså vedtatt at bøtenivået skal økes, bøtene heves fra 9000 kr til 25 000. Men igjen, det er kundene som risikerer noe, selgerne, de som man forsøkte å få vekk, rammes forsatt ikke av loven.

Videre er det vissnok slik at det som så fint kalles innemarkedet ikke er blitt berørt av dette, prostitusjon fra leiligheter forekommer visstnok i samme omfang som tidligere.

Dette er typisk norsk: man identifiserer et problem feil, vedtar et tiltak som er stikk motsatt av det det burde være, og når det ikke virker etter hensikten så pøser man på med mer av det samme.

Hva burde man gjort med dette problemet? Vi er med på at pågående prostituerte, slik vi har sett dem beskrevet i pressen, er et problem. At alle menn som går igjennom nedre del av Karl Johans gate blir nærmest overfalt av prostituerte som tilbyr sine tjenester, det må være ubehagelig.

Men løsningen på dette er ikke å forby kjøp (eller salg), løsningen er å fjerne alle forbud som berører prostitusjon. Mao. dersom alt ved prostitusjon, inkludert bordelldrift, hadde vært lovlig, ville dette problemet ikke ha oppstått.

Så løsningen også på dette problemet er å innføre full frihet. Videre er det vårt syn at alle voksne mennesker har full rett til å ha sex på de betingelser de måtte ønske (såfremt det skjer frivillig). Om noen menn har så få av de egenskaper som kvinner liker at de må spe på med betaling i form av kontanter (og ikke bare spandere en middag og en kinobillett, eller en drink, eller en pelskåpe) for å få sex så er dette deres problem og ikke noe som lovgivere og politi har noe med å blande seg opp i. Er dette da et problem for kvinnene? I så fall er det de selv som best er klar over sin totale situasjon, og det bør derfor være opp til dem selv hvordan de bør løse sine problemet. Å forby en bestemt type handlinger (å selge sex for kontanter på gaten, og ikke andre steder eller for andre ytelser) er en grov nedvurdering av disse kvinnene.

DLFs syn er altså at alle forbud på dette området bør oppheves.