Bjarne Håkon Hanssens nye jobb

Bjarne Håkon Hanssens har gått av som helseminister og har skaffet seg en ny jobb som PR-konsulent; han skal ”lære folk med penger hvordan de skal takle Ap” (slik Frank Aarebrot formulerer det i Dagbladet i dag).

Bjarne Håkon Hanssens gikk etter valget av som helseminister, antagelig fordi han forsto at å rette opp skjevhetene i det offentlige helsevesenet er en umulig oppgave. Han har fått ny jobb i det nystartede PR-byrået ”First House”, hvor han bla. skal gi råd til næringslivet om hvordan de i størst mulig grad skal kunne komme mest mulig uskadet de byrder og hindringer som Ap-staten lager for dem.

Hvordan ragerer hans kolleger på dette? ”Senterparti-politikeren Per Olaf Lundteigen mener Hanssen trår over en etisk grense når han sammen med to tidligere statssekretærer går inn i nystiftede First House.
– Slik gjør man bare ikke. Dette er forbilder som river ned synet på rett og galt og gjør stor skade, sier Lundteigen til Dagbladet.” (Aftenposten).
I Dagbladet er samme Lundteigen sjokkert, Høyres Kåre Willoch jobbyttet er merkelig, mens Aarebrot sier det er noe svineri. Aarebrot sier: ”Hanssen har åpenbart den oppfatning at den informasjon han har skaffet seg gjennom sin politiske virksomhet, er privat eiendom han kan kapitalisere på”.

Vi støtter Hanssen her. Etter vårt syn må han ha all rett til å skaffe seg en produktiv jobb, og han har all rett til å benytte det han har lært tidligere i livet og i en ny jobb.

Det er korrekt at folk som Willoch, Aarebrot og Lundteigen peker på reelle problemer (la oss oppsummere disse ved å gjenta det vi siterte over: han skal ”lære folk med penger hvordan de skal takle Ap”), men problemet her er ikke den nye jobben, problemet er den gamle, dvs. problemet er velferdsstaten.

Å lære produktive mennesker, folk som tjener penger ved reell verdiskapning, hvordan de i størsts mulig grad skal kunne beholde fruktene av sitt arbeid, det er en absolutt nyttig ting. At dette er skadelig for velferdsstaten, som er et system som i størst mulig grad skal utnytte og krenke produktive mennesker, er velferdsstatens problem.

Så vi ønsker Hanssen lykke til i sin nye jobb. Vi håper han blir meget verdifull for sine kunder. At sosialdemokrater som Aarebrot, Lundteigen og Willoch reagerer negativt er bare som vi kan forvente, den reaksjonen de har overfor Hanssen er den samme som de har overfor alle som vil og kan klare seg selv ved eget produktivt arbeid.

Kilder: Dagbladets papirutgave 27/10-09

Aftenposten: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3340995.ece