Obama så langt

Barack Obama har nå vært president i ni måneder, og vi kan si med stor grad av sikkerhet se hva han egentlig ønsker å gjøre. Det bildet som tegner seg er ikke oppløftende.

Utenrikspolitisk er han ettergivende overfor Vestens fiender, dvs. han er ettergivende overfor de som vil innføre eller spre tvang og diktatur: han avlyste uten motinnrømmelser fra Russland det planlagte rakettforsvaret i Øst-Europa, et forsvar som Russland hadde protestert heftig imot; han støttet ikke de opposisjonelle som protesterte mot prestetyranniet i Iran; han støttet reelt sett Zelaya som forsøker å bli diktator i Honduras, osv.

Innenrikspolitisk er det like ille. Hans bailouts av store banker vil koste amerikanske skattebetalere enorme beløp. Underskuddet på statsbudsjettet er på 2 trillioner dollar. (Her menes amerikansk trillion, dvs. 1 000 000 000 000, dvs. 10^12.) Mye av dette er brukt for å øke den statlige sentraladministrasjonen (the federal government). Dette betyr at økonomien praktisk talt er bankerott.

Skattene vil også øke under Obama. Hans første budsjett vil ha en størrelse som er mer enn ¼ av BNP. Han vil ikke bare avvikle skattelettene som ble gitt under Bush jr, han vil også øke inntektsskattene, han vil øke skatt på kapitalinntekter, og han vil beholde alle typer arveskatt (”death tax”).

Men amerikanere vil ikke bare få dårligere råd pga dette, også Obamas svak-dollar-politikk vil føre til at amerikanere må betale mye mer for alt de kjøper. (Denne effekten omtales vanligvis som prisstigning.) For å illustrere dette: I perioden 1999-2002 lå gullprisen stabilt på ca 300 dollar, men nå ligger gullprisen (pris i dollar pr unse) på ca 1000 – 1100 dollar. Dvs. at dollarens verdi er sunket med 2/3. Dette vil etter hvert gi seg utsalg i priser på varer og tjenester som amerikanerne kjøper. Det vil også føre til høyere priser i resten av verden fordi dollar har vært verdens sterkeste og mest pålitelige valuta, og alle andre valutaer påvirkes da av den. (Hvis verden begynner å gå bort fra dollar vil dette også svekke dollaren, noe som vil gjøre den enda mindre verdifull, dvs. prisene vil bli enda høyere.)

http://www.goldprice.com/gold-historical.asp

Man kan også relatere dette til kursen mellom dollar og kroner: i mai var dollarkursen ca 6,50, i dag er den 5,60.

http://www.norges-bank.no/templates/article____26883.aspx

Der er velkjent at statlig/offentlig styring ikke fungere; resultatene som oppnås blir aldri slik som ønsket. For å løse dette problemet må man deregulere og innføre frihet, kun dette kan gi stabil og voksende velstand. Obama går motsatt vei, han vil styre enda mer. For å få til dette har han utnevnt 35 superministere, såkalte tsarer. Disse skal i tilegg til statsrådene/regjeringsmedlemmene ha overoppsyn med utvalgte områder: Afghanistan, grønne tiltak, AIDS, bilbransjen, grensekontroll, vannsituasjonen i California, osv, osv.

Her er en liste over 32 av disse tsarene http://www.glennbeck.com/content/articles/article/198/29391/

Et av problemene med disse er at de ikke er underlagt de vanlige regler for de som innehar politisk makt. Statsrådene/regjeringsmedlemmene er underlagt og står ansvarlige for kongressen, men tsarene er kun ansvarlige overfor Obama selv.

Til tross for stor folkelig motstand forsetter han sitt forsøk på å la staten ta over helsetilbudet. Helsetilbudet i dagens USA er blant de aller beste i verden, men det er visse problemer, problemer som kan løses ved privatisering og deregulering, Også her går Obama motsatt vei,. han vil la staten ta over hele feltet.

Dette vil føre til at alt blir dyrere, og at de køer som finnes i land med sosialisert helsevesen (bla Canada og England – til tross for at vi i Norge har denne type helsevesen rammes vi i liten grad av dette pga. oljeinntektene) også vil dukke opp i USA. Obamas forslag vil fortrenge private løsninger, og alle vil måtte betel svært mye med for de nye forsikringsordningene, Vi har sett beregninger som innebærer at en vanlig familie (to voksne, to barn) vil måtte betale 1700 dollar mer per år for den nye ordningen.

Offentlige løsninger har de samme problemer overalt: køer, sendrektighet, lav kvalitet, ansatte som ikke er veldig serviceminded, osv. I USA er det DMV som er standardeksemplet (DMV, Department of Motov Veichles, tilsvarer det som vi kalte Bilsakyndige), her er det enorme køer, lange ventetider, lite fleksibilitet osv. Obamas helsereform vil føre til at alle amerikanske helseinstitusjoner vil nærme seg samme kvalitet som DMV.

USA vil pga Obamas politikk bli kraftig svekket. Vi vil også ha sagt før vi går videre at republikanerne er sterkt medskyldige i problemene. Men partier som er i opposisjon liker å være imot det de som er i posisjon foreslår, så republikanerne går nå imot en god del av det Obama går inn for. Men de er ikke sterke nok til å blokkere ham helt. Vi får håpe at de klarer å blokkere noe - det er for eksempel ennå ikke avgjort at han vil få igjennom sin såkalte helsereform.

Verden har svært godt av et sterkt USA. Obamas politikk svekker USA. Hvis USA svekkes, både sikkerhetspolitisk, militært og økonomisk, vil dette være svært skadelig for både USA og verden.