Veiene

Riksrevisjonen feller en knusende dom over norske veier i en rapport som ble lagt frem i går. Aftenposten skriver om saken på første side i dag 25/9: ”Halvparten av vedlikeholdsarbeidet på veiene er så dårlig at det kan føre til ulykker. Det er heller ingen oversikt over arbeidene, som i fjor kostet 2,1 milliarder kroner”.

Inne i avisen finner vi følgende overskrift: ”Veivesenet uten kontroll”, og i artikkelen leser vi bla. følgende: ”Full slakt fra riksrevisjonen”, og ”De riksrevisjonen spurte Samferdselsdepartementet om tilstanden på veinettet i Norge, var det som å jakte på den syvende far i huset. For departementet visste ikke, og henviste til Statens vegvesen ved Vegdirektoratet. Men heller ikke de visste, så revisorene ble sendt videre til Veivesenets fem regioner. Heller ikke de hadde noen oversikt …”.

Vi i DLF er ikke overrasket over dette. Det offentlige er ikke i stand til å gjøre noe bra, dvs. det offentlige er ikke i stand til å opprettholde et godt tilbud over tid på områder som ligger utenfor de oppgavene som legitimt hører det offentlig til (politi, rettsapparat, forsvar). Dersom det offentlige gir tilbud innen skole, helsetjenester, pensjoner, veier, etc., så vil disse tilbudene etter hvert begynne å bli dårligere og dårligere – slik vi alle kan se det i dag.

Grunnen til dette er at tilbud fra det offentlige er (mer eller mindre) ”gratis”, dvs. at den som bruker disse tjenestene ikke selv betaler for dem ved bruk. Da ødelegges en essensiell kobling mellom produksjon og forbruk, og det oppstår skjevheter, skjevheter som over tid blir større og større. (Mer om dette kan man lese hos en rekke liberalistiske økonomer. Den vi først og fremst vil anbefale er Jean Baptiste Say.)

Vi ble som sagt ikke overrasket over Aftenpostens oppslag (og over Dagsrevyens reportasje om samme sak i går), men det var faktisk noe i dagens Aftenposten som overrasket oss. I en liten notis på første side leser vi følgende: ”Får ikke nok ut av milliardene. Ikke noe land bruker mer penger på sykehus enn Norge, likevel får vi minst igjen for pengene. Norsk skole er Europas dyreste, men vi scorer middelmådig på testene. Det samme gjelder på andre områder”.

Her har faktisk redaksjonen forsøkt å se ting i sammenheng. Vi har i mange år sett reportasjer om hvor ille det står til i skolen, i helsevesenet, mht pensjonene, osv. men disse tilfellene er alltid blitt betraktet som isolerte tilfeller, tilfeller som ikke sier noe om den helheten de er en del av.

Det denne notisen i Aftenposten forteller er at det er enkelte som ser sammenhenger mellom de mange enkelttilfellene, og denne sammenhengen er som følger: velferdsstaten, et system som innebære at staten tar mesteparten av det vi tjener, men som til gjengjeld gir oss (mer eller mindre) gratis tilbud innen skole, helse, osv., er et system som ikke kan fungere, dvs. det kan ikke sikre at vi over tid har et harmonisk og velstående samfunn.

Grunnen er som antydet over at den essensielle koblingen mellom produksjon og forbruk brytes, og da vil det nødvendigvis oppstå skjevheter, skjevheter som bare vil bli større over tid.

Men tilbake til veiene. Grunnen til at det står så dårlig til er at de er eid og drevet av det offentlige. Også her er det slik at skal vi ha et godt veinett, et veinett som vedlikeholdes slik det burde bli i et velstående samfunn, så bør veinettet privatiseres, dvs. det bør eies og drives av private. Så bør de som bruker veiene betale direkte for den bruken de har behov for. Dette er et helt annet system enn dagens hvor man via avgifter (på biler, på bensin, etc.) betaler penger til statskassen, og så prioriterer politikerne disse midlene ikke i samsvar med reelle behov, men i samsvar med ønskene fra de pressgrupper de baserer seg på. Bilistene betaler i dag enorme mye mer til staten enn de får igjen til veier, til trafikksikringstiltak, etc. Ikke bare blir bilistene flådd (”Bilistene blir flådd. Norske bilister betaler 62 milliarder kroner i året i bilrelaterte avgifter. Tilbake får de veier for 17 milliarder. Bilister betaler tre og en halv ganger mer i avgifter enn det brukes på det norske veinettet, viser en gjennomgang av bilavgiftene på statsbudsjettet DN.no har gjort” http://www.dn.no/valg/article1703075.ece .), de blir også, som Riksrevisjonen rapport viser, sendt ut på meget usikre og dårlige, dvs. direkte farlige veier.

Hvor lenge vil dette fortsette? Hor lenge vil vi fortsette å ha stadig mer kostbare og stadig dårligere tilbud på svært viktige områder? Det vil forsette så lenge folk flest tror at velferdsstaten er et system som over tid kan gi oss et velstående og harmonisk samfunn.