Fanger på perm

”Vil gi flere fanger perm” er en overskrift på Aftenpostens førsteside i dag 23/9, og inne i avisen leser vi følgende: ”Regjeringen: [Vi] må kunne leve med flere brudd”. Hva slags brudd er det snakk om? Antagelig brudd på bestemmelsene som gjelder ved permisjon.

Bakgrunnen for saken er at det nylig ble kjent at en mann som var dømt for å ha drept sin tidligere kjæreste med gift hadde fått mer enn 20 permisjoner i de få årene han har sittet i fengsel. Grunnen til at dette ble kjent var at han ikke vendte tilbake til rett tid fra den siste permisjonen.

Det forekommer svært ofte at ganger på permisjon begår ny kriminalitet. ”Svært ofte” er da ikke målt i forhold til antall fanger som er på permisjon, de fleste begår nok ikke kriminalitet mens de er ute, men i forhold til hva antallet burde være – dette antallet burde være null!

Som sagt sier regjeringen at vi må finne oss i brudd på bestemmelsene som gjelder permisjon, og regjeringen må da mene at dette ikke bare gjelder å komme for sent tilbake, men også det at forbrytere begår kriminalitet mens de er på permisjon. Dette er en opplagt følge av det regjeringen sier den går inn for.

Den frittalende høyesterettsadvokat Tor Erling Staff har sagt dette i klartekst: han har sagt at det er umenneskelig å la dømte forbrytere sitte i fengsel hel tiden, det er bare riktig å slippe dem ut på permisjon en gang i blant, og hvis dette fører til mer kriminalitet så er dette noe vi bare må finne oss i.

DLF er uenig i dette. Å bli utsatt for forbrytelser forferdelig og er ikke noe vi bare må finne oss i. Vi har all rett til å leve i et trygt samfunn, dvs. det er statens oppgave å sørge for at kriminaliteten er så lav som mulig, dvs. praktisk talt nær null. Dersom staten ikke klarer dette så svikter den sin viktigste oppgave. Dersom det å slippe fanger ut på permisjon fører til at kriminaliteten øker (noe det opplagt gjør) så bør ordningen med permisjoner slik den fungerer i dag opphøre.

DLF mener med andre ord at fanger som er dømt for reell kriminalitet (innbrudd, ran, tyveri, svindel, overfall, voldtekt, drap etc.) ikke skal slippes ut fengsel før dommen er sonet ferdig. De kan slippes på korte permisjoner med vakt dersom det finnes spesielle grunner (for eksempel bryllup eller begravelser i nær familie), men ellers bør fanger sitte inne så lenge straffen varer.

Er dette umenneskelig? Nei, det som er umenneskelig er de handlinger som førte til at den kriminelle ble dømt. Er det hensynsløst å la forbrytere sitte inne hele tiden? Vel, hvis de ikke ønsker å sitte inne så kan de avstå fra å begå kriminelle handlinger.

Heldigvis kan vi avslutte denne kommentaren med en god nyhet: På førstesiden av Dagbladet i dag leser vi at en av de som begikk drapene i Baneheia og en av de som begikk NOKAS-ranet ”nektes perm fra fengselet”. ”Bra!” sier vi i DLF.