Klimadebatten - burde den være over?

Klimadebatten - burde den være over?

Klimadebatten begynte for alvor på slutten av 80-tallet – altså for mer enn 20 år siden. Da ble det hevdet at forbrenning av fossile brennstoffer med utslipp av CO2 ville skape en global oppvarming som bla. ville føre til at havene på noen få tiår ville stige 70 meter. Det ble sagt at vi hadde ti år å legge om på – hvis ikke ville katastrofen være uunngåelig. Etter hvert som man fant ut mer ble miljøbevegelsens spådommer mer og mer moderate, og det siste fra FNs klimapanel IPCC er at havene muligens vil stige ca 30 cm på 100 år, eller 3 mm per år.

Dette er neppe noen katastrofe. Men fortsatt snakker mange slik Jan Tore Sanner gjorde det i en kronikk i Aftenposten nylig (6/8-09): «Den største trusselen mot miljøet og vår felles fremtid er i dag de globale klimaendringene.»

Sannheten er imidlertid at videnskapen nå begynner å bli svært entydig. Vi gir ordet til en av de fremste klimaekspertene i verden, professor i geologi ved universitetet i Adelaide, Ian Plimer, som i et intervju sier følgende: «The hypothesis that human emissions of CO2 [drive the climate] is invalid because on all past time scales, CO2 has never driven climate. There is a minor greenhouse contribution of CO2 (and a major contribution by water vapor), and the history of time shows us that CO2 changes follow climate change and do not drive it. ...

På spørsmål om hva som styrer klimaet svarer han: «A combination of cycles—galactic, solar, orbital, and tidal—and random event, volcanoes, changing ocean floor shapes, changing planetary shape, opening/closing of seaways, etc.»

Mer av Pilmer kan man lese i hele intervjuet, som ligger her:
http://www.intellectualactivist.com/php-bin/news/showArticle.php?id=1120

Pilmer har også skrevet boken Heaven and Earth (Taylor Trade Publishing, 2009), som, til tross for at den er en omfattende og omfangsrik videnskapelig bok, er blitt en bestseller i Australia. Denne boken har i hovedsak egenhendig, om man kan si det slik, ført til at både mange forskere og folk flest i Australia nå går imot alle statlige tiltak for å bekjempe klimaendringene.

Men Pilmer er ikke alene. I Tyskland har mer enn 60 forskere henvendt seg til kansler Angela Merkel og bedt henne stanse alle statlige klimatiltak. «More than 60 prominent German scientists have publicly declared their dissent from man-made global warming fears in an Open Letter to German Chancellor Angela Merkel. The more than 60 signers of the letter include several United Nations IPCC scientists.»

Dette leser vi på Climtedepot.com, og artikkelen fortsetter: «The scientists declared that global warming has become a “pseudo religion” and they noted that rising CO2 has “had no measurable effect” on temperatures. The German scientists, also wrote that the “UN IPCC has lost its scientific credibility.”

De mer enn 60 forskerne sier også at “More importantly, there's a growing body of evidence showing anthropogenic CO2 plays no measurable role,” the scientists wrote. “Indeed CO2's capability to absorb radiation is almost exhausted by today's atmospheric concentrations. If CO2 did indeed have an effect and all fossil fuels were burned, then additional warming over the long term would in fact remain limited to only a few tenths of a degree,” they added.

“The IPCC had to have been aware of this fact, but completely ignored it during its studies of 160 years of temperature measurements and 150 years of determined CO2 levels. As a result the IPCC has lost its scientific credibility,” the scientists wrote. “Indeed the atmosphere has not warmed since 1998 – more than 10 years, and the global temperature has even dropped significantly since 2003. Not one of the many extremely expensive climate models predicted this. According to the IPCC, it was supposed to have gotten steadily warmer, but just the opposite has occurred,” the scientists wrote.»

http://www.climatedepot.com/a/2282/Consensus-Takes-Another-Hit-More-than...

Nyere forskning styrker også den danske forskeren Henrik Svensmarks teori om hvordan kosmisk stråling påvirker klimaet. En populærvidenskapelig fremstilling av dette finner man her:

http://www.thepeoplesvoice.org/TPV3/Voices.php/2009/07/20/decreases-in-c...

Vi siterer fra en journalistisk omtale av saken:«Svensmark has a new paper and it is a doozy: "Cosmic Ray Decreases Affect Atmospheric Aerosols and Clouds." The major conclusion: "A link between the Sun, cosmic rays, aerosols, and liquid-water clouds appears to exist on a global scale…." This paper confirms 13 years of discoveries that suggest a key role for cosmic rays in climate change. It links observable variations in the world's cloudiness to laboratory experiments in Copenhagen showing how cosmic rays help generate atmospheric aerosols.

This is important, because it confirms the existence of a sun-earth atmospheric modulation mechanism for clouds and aerosols…. It occurs due to the magnetic field of the plasma solar wind sweeping some of the galactic cosmic rays away from Earth…. Now at last, a linkage has been established on earth showing such events affect cloud cover and aerosols.»

http://wattsupwiththat.com/2009/08/04/a-link-between-the-sun-cosmic-rays...

La oss gjenta det som burde være det viktigste punktet: “Indeed the atmosphere has not warmed since 1998 – more than 10 years, and the global temperature has even dropped signifi cantly since 2003. Not one of the many extremely expensive climate models predicted this. According to the IPCC, it was supposed to have gotten steadily warmer, but just the opposite has occurred.”

Så det faglige burde nå være etablert. Hvem vil da holde fast på de uholdbare påstandene om menneskeskapte klimaendringer? De som vil holde fast på disse påstandene er pseudoforskere som er avhengige av klimatrusselen for å få forskningsmidler, politikere som bruker trusselen for å skape frykt og fremstå som redningsmenn for å få stemmer, og folk som ikke følger med i det som skjer.

OPPDATERING 19/8-09
Vi er blitt oppmerksom på at Pilmer ser ut til å være ganske tvilsom:

http://bravenewclimate.com/2009/04/23/ian-plimer-heaven-and-earth/