Iran og Vestens svik

Befolkningens forsøk på å gjøre Iran til et noe friere land ser ut til ikke å lykkes i denne omgang. Kanskje er en spire sådd, og kanskje det kan skje noe senere, men når tyranniet kan bli kastet er det vanskelig å si noe om nå.

Regimet i Iran har gjort det tyranner alltid gjør når deres makt blir truet, de har brukt vold av verste slag for å skremme folk til lydighet. I dette tilfellet har regimet sendt ut voldsmenn med Koranen i den ene hånden og en øks i den andre, og fredelige demonstranter som kun ønsker større frihet er blitt behandlet på de mest grusomme måter.

Vi siterer noe fra en bloggers omtale av det han kaller «Unimaginable Horror In Tehran Today»:

«Iran has executed its Tiananmen Square. Baharestan Square has become synonymous with barbarity, cruelty, massacre and inhumanity.
An Iranian blogger (whose URL I will not publish) live blogging from Baharestan Square in central Tehran today captures but brief glimpses of the unimaginable horror that took place today. Bus loads of protesters were stopped and unloaded from their buses by "black-clad police" and literally herded. When the massing was sufficient, as the barely controllably distraught Tehran caller to CNN described first hand, hundreds of the regime's Basij thugs poured out of an adjoining mosque and commenced a massacre with axes, clubs, guns and gas.»

(De som vil vite mer og som tåler å lese beretninger om ubeskrivelige grusomheter kan følge denne linken:

http://threatswatch.org/rapidrecon/2009/06/unimaginable-horror-in-tehran/)

Det som har skjedd er i fullt samsvar med ledernes ønsker. F.eks. har ayatholla Khatami nærmest sagt rett ut at de som demonstrerer mot valgresultatet bør henrettes.

Sitat: «Iranian Cleric: Some In Unrest Should Be Executed Ayatollah Ahmed Khatami Says Protesters 'At War With God'.

A senior cleric on Friday urged Iran's protest leaders to be punished "without mercy" and said some should face execution — harsh calls that signal a nasty new turn in the regime's crackdown on demonstrators two weeks after its disputed election.

Hard-liners have ordered long sentences and hangings before, and some fear those awaiting trial by a judiciary whose verdicts reflect the will of supreme leader Ayatollah Ali Khamenei could face the most severe punishments the Islamic system can dish out.

"Anyone who takes up arms to fight with the people, they are worthy of execution," Ayatollah Ahmed Khatami, a ranking cleric, said in a nationally broadcast sermon at Tehran University.

Khatami said those who disturbed the peace and destroyed public property were "at war with God" and should be "dealt with without mercy."

Kilde: http://cbs3.com/topstories/iran.protests.crackdown.2.1060679.html

OPPDATERING: SE NEDENFOR: Hvem er Khatami? Han er en av de som tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik samarbeidet med i Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, og som Bondevik hadde håp til. Vi siterer fra omtalen av Khatamis besøk ved Bondeviksenterets hjemmside om besøket:

«Oslosenteret mener det er viktig og gledelig at Mohammad Khatami stiller som kandidat i presidentvalget i Iran, og tror han vil kunne bidra til å bedre Irans forhold til omverdenen dersom han blir president. – Khatami har vist at han ønsker dialog med resten av verden og vil kunne bringe Iran ut av de siste årenes internasjonale isolasjon, sier Kjell Magne Bondevik, leder for Oslosenteret.»

Fog å gjenta: Khatami, som Bondevik setter – vi skriver ikke satte - håp til, ønsker at demonstranter i Iran skal henrettes fordi de har erklært krig mot Gud.

Kilde: http://www.oslocenter.no/index.php?option=com_content&task=view&id=156&I...

Vi tar også med en uttalelse fra president Obama om regimet i Iran:

«I've made it clear that the United States respects the sovereignty of
the Islamic Republic of Iran, and is not interfering with Iran's
affairs.»

Hvorfor skal man respektere tyrannene i Teherans suverenitet og garantere at siviliserte nasjoner ikke skal blande seg inn?

De som har makten i Iran er en gjeng banditter som bruker religion, dvs. fantsi og oppspinn, som begrunnelse for å tyrannisere en hel befolkning - hvorfor skal man respektere disses suverenitet?

Etter vårt syn er tyrannene i Teheran kriminelle, og Vesten har rett til å gjøre alt for å fjerne dem.

De holdninger vi har sitert fra hhv Norges tidligere statsminister (egentlig fra hans senters hjemmeside) og USAs president er representativt for hvordan Vestens ledere har sviktet de som ønsker større frihet og slutt på undertrykkelsen i Iran.

Og siden Vesten svikter på denne måten og derved gir tyrannene fritt spillerom, må nok Irans befolkning dessverre vente enda lenger før tyranniet blir kastet.

KORREKSJON: Det ser ut til at vi har forvekslet Mohammad Khatami og Ahmed Khatami. Bondeviks venn er Mohammad Khatami, mens det er Ahmed Khatami som har kommet med de nevnte uttalelser.

Vi beklager feilen.