"Enorm gjeld truer verden"

Og ikke nok med det: ” REGNINGEN SKAL BETALES”. Det er Aftenposten som forteller dette på sin førsteside i dag.

http://e24.no/boers-og-finans/article3141895.ece

Hovedpoenget er at en rekke stater nå skylder enorme beløp, og at folk flest vil bli sittende med regningen.

Hva er det som har skjedd? Grunnen til at statene har gjeld er at de har brukt mer penger enn de har. Pengene har de brukt på velferdsgoder til befolkningen. Man kan også si at pengene er brukt for å finansiere politikernes valgløfter.

Men hva med folk flest? Som Aftenposten forteller er det disse som blir sittende med regningen. Er de helt uskyldige i dette? Vel, de har jo stemt på disse ødsle politikerne, og dette har de gjort fordi de har likt det de har hørt når politikerne har lovet dem bedre skole, bedre pensjoner, bedre helsevesen, bedre veier, flere barnehaveplasser, osv.

Det som har skjedd er altså følgende: politikerne lover alle mulige goder, og at disse skal være gratis (eller sterkt subsidiert). Finansieringen av dette skal skje via skatter og avgifter. Men folk liker ikke å betale høye skatter (de vil ha goder fra det offentlige, men de vil ikke betale skatter og avgifter i den grad som er nødvendig for å finansiere dette - ja, så ulogiske er folk flest dessverre blitt), så derfor må staten finansiere utgiftene på andre måter. Dette skjer ved at statene i første omgang låner penger.

De fleste burde vite at lån må betales tilbake. De politikerne som på statens vegne tok opp lånene har muligens tenkt at en gang i fremtiden vil skatteinntektene bli så store at man kan betale tilbake lånene med skatteinntekter. Men det er nok ikke det som skjer. De offentlige utgiftene bare fortsetter å øke, og statene må, for å betale tilbake lånene, til slutt gjøre dette ved regelrett triksing og svindel. For å kunne betale må de redusere verdien av sin valuta. Dette betyr at alle lån reelt sett blir mindre verd.

Når pengeverdien reduseres vil folk flest merke dette ved en generell prisstigning.

Mao. folk flest vil betale den statlige gjelden gjennom høyere priser på alt de kjøper. Men slik generell prisstigning fører ikke bare til at varer blir dyrere, det fører også til at alle oppsparte midler blir mindre verd, noe som er svært skadelig. Det fører også til at alle som har lånt penger slipper billigere unna. Noen av de som har lånt har vært uansvarlig, og dersom myndighetene svekker valutaene fører dette til at de uansvarlige belønnes. Dessuten fører ustabile priser til at langsiktig økonomisk planlegging blir vanskelig.

Hvis vi går litt dypere inn i årsaken til dette så er det slik at problemet ligger i den ordning som sier at staten skal betale folks regninger på enkelte områder (skolegang for barn, helsetjenester, pensjoner, veier, barnehaver, etc.)

Hvis staten tar på seg slike oppgaver vil det nødvendigvis føre til at politikerne i stadig større grad vil overgå hverandre i løfter:” Stem på oss så skal dere få …”. Folk flest vil synes at dette er OK, men da aksepterer de det som følger, dvs. stadig større offentlige utgifter, og da må de også akseptere det som nødvendigvis følger av dette: statsgjeld, generell prisstigning, redusert verdi av oppsparte midler, etc.

Så de krisene som kommer i alle land fremover, de skyldes at folk flest har latt seg lure av politikere som har lovet sine velgere mer og mer.

Altså: politikerne fra de partiene som mener at staten skal drive helsevesen, skole, pensjoner, veier, osv. er skyldige i å lure folk, og folk flest lar seg lure

DLF er annerledes enn de andre partiene. DLF mener at staten skal drive politi, rettsapparat og militært forsvar, og at målet er at dette skal finansieres frivillig. Vi lover ikke, slik de andre partiene gjør, at staten skal gi dem bedre skole, bedre helsetjenester, osv. Det vi sier er at kun frihet - full respekt for den enkeltes rett til å styre sin eiendom sin inntekt og sin kropp - vil føre til at folk blir motivert til å jobbe, og da vil velstanden stige for alle.

Det er dette som er veien – den eneste veien - til bedre skole, bedre helsetjenester, osv.

Bedre tilbud på alle områder er et resultat av en generell velstandsvekst, og en slik vekst er resultat av individuell frihet.

Det er altså kun full individuell frihet som kan hindre at vi bygger opp enorme gjeldsbomber, gjeldsbomber som alle vestlige land nå er i ferd med å bli. Aftenposten nevner USA, Canada, England, Frankrike, Spania, Italia, Tyskland, Sør-Korea og Japan. Norge er i en litt spesiell situasjon pga oljen. Uten den tilfeldigheten at det ble funnet olje på norsk territorium ville vi ha vært like ille ute som disse andre landene. Nå når Norge har oljen er det slik at alle de som bruker denne oljen og bensinen betaler høyere pris for å finansiere norske politikere valgløfter og nordmenns velferdsgoder.

Hovedpoenget er at så lenge folk flest stemmer på de andre partiene vil vi alle få stadig dårligere tilbud på alle områder (dette gjelder også på de private områder siden disse blir stadig mer regulert av staten), og i tillegg vil folk flest i stadig større grad merke at de økonomiske problemene som kommer, de er virkelig alvorlige.