Ny regjering etter valget

Flere av lederne av de store partiene har i de siste dager avholdt arrangementer hvor har kommet inn på sannsynligheten av ulike regjeringsalternativer etter valget. Aps Jens Stoltenberg mente at det var store muligheter for en FrP—Høyre-regjering, Venstres Lars Sponheim mente at det beste ville være en sentrum-Høyre-regjering, mens FrPs Siv Jensen på FrPs valgkamp ble introdusert som "landets neste statsminister".

Som vanlig med utspill fra Stortingspartiene var de ikke ment å gi større innsikt, de var kun ment som propagandautspill for å folk til å stemme på eget parti, evt. for å skremme folk fra å stemme på andre partier. Alle disse spådommene er ganske urealistiske, og de nevnte partilederne vet antagelig dette.

Hva er det da som vil skje? Hvis det blir rød-grønt flertall vil den sittende regjering fortsette. Det er dog lite sannsynlig at det blir slik flertall, dels har den sittende regjeringen satt en klar norgesrekord i løftebrudd, indre splid, sykemeldinger, store prestisjenederlag, og lignende, og dels ligger partiene dårlig an på meningsmålingene. Så det blir neppe rød-grønt-flertall etter valget.

Hvis det blir borgerlig flertall vil altså regjeringen Stoltenberg II gå av. (Konstitusjonelt vil regjeringen kunne fortsette selv om den taper valget og mister flertallet i Stortinget, men av norske politikere er det vel bare Kjell Magne Bondevik som ville ha vært frekk nok til å gjøre noe slik.)

Hvis det blir borgerlig flertall vil situasjonen i utgangpunktet være uoversiktlig. Det vil da ikke bli noen flertallsregjering - Sponheims Venstre vil aldri gå i regjering med FrP.

En FrP-Høyre-regjering vil man kun kunne få dersom disse to partiene får flertall, og det er helt usannsynlig.

Høyre vil i fullt samsvar med sin totale prinsippløshet samarbeide med hvem som helst, de vil gjerne samarbeide i regjering med FrP, og de vil gjerne samarbeide med Venstre og KrF. Men vil det kunne bli en Høyre-sentrum-regjering med borgerlig flertall som er avhengig av FrP hvis FrP ikke får være med? Neppe. Og da vil det heller ikke bli en sentrum-Høyre-regjering.

Og hva er situasjonen da? Det er borgerlig flertall, Ap er størst, og FrP er nest størst. Da vil kongen gå til det største partiet og be det danne regjering. Hva vil Ap gjøre i en slik situasjon? Det er borgerlig flertall, så Ap vil neppe ha stor lyst på å gå i regjering. Men hvis Ap sier nei, da må kongen gå til FrP.

Mao. Hva vil Ap gjøre? Vil de selv styre med et borgerlig flertall, eller vil de gi regjeringsmakten til FrP?

Det er dette som er det interessante spørsmålet. Ap vil da være i en kattepine. Det blir vanskelig for dem å styre når det er borgerlig flertall, men alternativer er å sette FrP i regjering. (Det er unødvendig å si at FrP vil gripe en slik sjanse med stor lyst.)

Så dette er problemstillingen: Vil Ap gå alene i regjering, eller vil de la det ble en ren FrP-regjering?

Vi skal ikke spå om dette, men dersom det blir en ren FrP regjering vil vi tro at den ikke vil sitte lenge.

Men uansett hvilke av disse partiene som blir sittende i regjering, så vil det ikke bli merkbare forskjeller for den vanlige nordmann. En FrP-regjering vil kunne få igjennom noen få og egentlig uviktige prestisjesaker (de kan få sendt ut mulla Krekar, etc.) men noen merkbare endringer i hvordan Norge styres vil det ikke bli. Alle de store partiene er tilhengere av et høyt skattenivå, og at staten/det offentlige skal drive skolen, helsetjenesten og pensjonssystemet, noe den ikke er i stand til å gjøre på en ansvarlig måte. Så uansett hvilke av de store partiene som styrer så vil nordmenns hverdag bli omtrent den samme; alle de store partiene er i hovedsak enige om alt, og de vil føre omtrent den samme politikken.

Så det man må gjøre for å markere at man vil ha en omlegging til noe bedre er å stemme på DLF. Alle stemmer på alle andre partier er ikke bare bortkastede, de er skadelige.