”Banket opp av naboen”

Overskriften har vi hentet fra gårsdagens (17/6) Aften, og de fleste som leser dette vil vel tro – eller i hvert fall håpe – at myndighetene/politiet har satt en stopper for dette. Men hva leser vi i artikkelen? NN ”er slått, sparket og truet av sin nabo. De siste årene har en 46-åring angrepet og truet flere med øks og hammer. Nå frykter naboene at 46-åringen kommer tilbake etter endt fengselsopphold”.

Mannen er nå dømt til kun 18 måneder i fengsel, og kan være tilbake i sitt nærmiljø om et års tid. Det de andre i blokken frykter er hva som vil skje når han kommer ut fra fengselet.

Det er helt rimelig at folk slipper ut av fengsel etter at straffen er sonet ferdig, men da bør man ha en rimelig overbevisning om at den løslatte ikke lenger utgjør en trussel. Det er dog ingen ting som tyder på at den omtalte voldsmannen vil slutte med sine angrep på naboene etter soningen. Mannen har ”diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og rusutløst psykose. Han har fått en rekke dommer for legemskrenkelser. I løpet av det siste året har han gått til angrep på flere av naboene. Han kastet øks etter to gutter som var på besøk i blokken. Han … truet en 89-åring som han beskyldte for å ha hengt opp et røyking-forbudt-skilt i oppgangen En annen nabo slo han med hammer i hodet …”.

Slik vi ser det tyder alt på at denne mannen er farlig for sine omgivelser, og da bør han ikke gå løs så lenge han er farlig.

Dersom han etter å ha sonet sin straff i denne omgang fortsetter å bruke vold må han settes inn for en lang tidsperiode, Det er helt uholdbart at fredelige mennesker skal risikere å bli utsatt for vold av farlige personer som får gå fritt omkring.

Dessverre er det slik at alle som begår reell kriminalitet i Norge får alt for milde straffer. Vi i DLF mener at alle som begår reell kriminalitet må idømmes lange fengselsstraffer. Dersom voldelige personer er syke, slik mannen omtalt i Aften påstås å være, skal ikke dette hindre at vedkommende holdes isolert slik at andre mennesker ikke utsettes for risiko.

Dersom syke mennesker skal ha behandling må dette skje mens de er isolert. Vi er sterkt imot dagens ordning om at personer som er voldelige fordi de er syke av den grunn skal slippe fengsel eller idømmes milde fengselsstraffer.

Statens legitime oppgave er å sikre at innbyggerne ikke utsettes for kriminalitet. Dette kan den altså gjøre ved å sette kriminelle i fengsel. Fengselsstraff idømmes dels for å øve rettferdighet, dels for å isolere den kriminelle slik at han ikke begår kriminalitet mens han sitter inne, og dels for å motivere ham og andre til ikke å begå kriminalitet.

Det er forferdelig at voldsmenn kun idømmes fengselsstraffer som ikke er langt unna å være kun symbolske. Vi i DLF mener at voldsmenn hører hjemme i fengsel. Dessverre er det svært få partier som mener dette, og det er derfor så mange voldsmenn går løse, og det er derfor så mange vanlige mennesker blir rammet av vold.