Netanyahu avslørte bløffen

De fleste politiske ledere i Vesten har de siste tiårene gått inn for at det skal opprettes en egen palestinsk stat; de mener at opprettelsen av en slik stat vil gi fred mellom Israel og palestinerne.

Motstanderne av en slik statsdannelse sier at en slik stat vil bli brukt som base for videre angrep på Israel, og derfor har de gått imot en egen palestinsk stat på Vestbredden/Gaza. Spesielt har de aller fleste israelske ledere gått imot en slik stat. Disse mener altså at en palestinsk stat ikke vil gi fred, de mener at den kun vil ha som formål å styrke palestinernes mulighet til å krige mot Israel.

Men for et par dager siden (14/6) holdt Israels statsminister en tale hvor han, stikk i strid med det som er sagt fra alle tidligere statsministere i Israel, gikk inn for opprettelsen av en palestinsk stat. Men han tok et viktig forbehold: denne nye staten måtte være demilitarisert, dvs. den skal ikke ha noen mulighet til å å opprette en hær, importere raketter, lukke sitt luftrom for Israel, og til å danne allianser med Israels fiender.

(Netanyahu hadde også noen andre momenter med i talen: Jerusalem skal ikke deles; de såkalte flyktingene, barn og barnebarn av de som rømte fra Israel i 1948, skal ikke ha noen rett til å bosette seg i Israel.)

Hvis man hadde en demilitarisert palestinsk stat ville denne ikke utgjøre noen trussel mot Israel, og hovedargumentet mot en slik opprettelse ville falle bort.

Men hvis det egentlige hovedargumentet for opprettelsen av en slik stat reelt sett er at militante palestinere ønsker å bruke dette nye ukontrollerte området for å kunne ruste opp slik at de kan iverksette ødeleggende angrep mot Israel, så ville dette ikke være tilstrekkelig for dem, da ville de også gå imot opprettelsen av en slik demilitarisert stat.

Og hva var det som skjedde? Palestinernes valgte representanter gikk sterkt imot Netanyahus forslag. De ønsker ikke en demilitarisert stat.

VG skrev dette om Hamas’ svar på Netanyahu utspill:

”Israels statsminister Benjamin Netanyahu gjorde seg til talsmann for en rasistisk og ekstremistisk ideologi da han holdt tale i Tel Aviv søndag, mener Hamas.

- Denne talen gjenspeiler Netanyahus rasistiske og ekstremistiske ideologi og nekter det palestinske folket alle dets rettigheter, sier Fawzi Barhum, som er talsmann for Hamas.” (sitat slutt)

Så, hvis Hamas ikke får ha en palestinsk hær så vil de heller ikke ha noen stat.

Da burde det være tydelig hva som er viktig for dem. Det som er viktig for dem er ikke en stat, det som er viktigst for dem er å bekjempe Israel, og å fortsette med dette til Israel er eliminert.

Palestinernes ønske om en egen stat hvor de kan leve i fred side om side med Israel er en bløff, og Netanyahu har ved å tilby dem en demilitarisert stat avslørt denne bløffen. Det som er målet for Hamas og alle lignende palestinske grupper er å kjempe imot Israel inntil hele området ligger under islam. Ingen burde lenger være i tvil om dette.