Fungerer konkurranse?

”Konkurransen fungerer ikke” leser vi på forsiden av Aften 4. juni. Bakgrunnen for oppslaget er at en deregulering av drosjemarkedet i Oslo ikke har ført til lavere priser, tvert imot er prisene blitt 34 % høyere etter dereguleringen. Hva er det som har skjedd? Sier ikke liberalister at konkurranse er det viktigste, og at det alltid fører til lavere priser?

La oss før vi går til den konkrete saken ta for oss de prinsipielle poengene først. Liberalister har aldri sagt at konkurranse er det viktigste, det liberalister sier er at det som er viktigst er frihet. (Det er konservative som snakker om konkurranse som det viktigste, men de forstår heller ikke hva konkurranse er – vi kommer tilbake til dette poenget.) Frihet betyr at individer skal ha rett til å tilby varer/tjenester uten noen form for offentlig godkjenning, dvs. at de skal kunne tilby varer/tjenester på de betingelser de måtte ønske, og at kunder fritt skal kunne kjøpe det som tilbys.

Dersom man har frihet vil det normalt føre til konkurranse, dvs. at ulike bedrifter tilbyr sine varer/tjenester, og kunder kan velge mellom flere tilbud. Dette fører som regel til at det blir flere tilbydere, og at de senker prisen slik at de får kunder. Normalt vil altså frihet gi konkurranse som igjen gir lavere priser.

Men det finnes unntak. Det kan for eksempel skje at en tilbyder er så god og billig at ingen finner der bryet verd å konkurrere med ham. I så fall vil denne tilbyderen ha markedet alene, men det er ikke noe galt i dette: tilbyderen har markedet alene fordi det han tilbyr er så godt at ingen potensielle konkurrenter kan tilby noe som er like godt og like billig. Man har altså frihet, men man har ikke konkurranse. Et viktig element her er at det offentlige ikke hindre nyetableringer på området – hvis dette skjer blir bedriften et statsbeskyttet monopol.

Det er heller ikke korrekt at priser nødvendigvis blir lavere ved en deregulering. Dersom et marked har vært regulert av det offentlige, og så slippes fritt – da kan det hende at prisene øker. Men dette skjer fordi prisen tidligere var for lav. Frihet fører ikke alltid til lavere priser, frihet fører til riktige priser; full frihet gir den riktige prisen på varer/tjenester.

Hva er det som har skjedd i den konkrete saken? Deregulering førte til høyere priser? Men den som leser artikkelen i Aften vil på side 8 finne en liste over antall løyver som er gitt til drosjesjåførene i Oslo: tallet er 1759 (pluss reserveløyver).

Oslo kommune har altså bestemt at det skal kun være 1759 drosjer i tjeneste i Oslo. Myndighetene har altså bestemt at dette skal være antallet, og kommunen har da i praksis bestemt at det er forbudt for nye aktører å komme inn på marked for å ta opp konkurransen. Siden myndighetene har bestemt at det skal være et begrenset antall løyver har de begrenset friheten, de som allerede har fått løyve og ”er innenfor” kan da samarbeide om pris i trygg forvissning om at myndighetene vil beskytte dem mot ytterligere konkurranse. I sike tilfeller vil prisen gå opp. Mao. det som Høyre og FrP har gjennomført her er ikke engang full konkurranse.

De som står bak dette forslaget om å tillate konkurranse blant Oslo-drosjene er partiene FrP og Høyre, og det burde være åpenbart at ingen av dem forstår hva som må til for at prisen skal gå ned. Det som kan få prisen til å gå ned er altså ikke konkurranse mellom seks godkjente aktører, det som fører til lavere priser er frihet. Frihet på dette markedet vil ikke bare føre til lavere priser, men også til at man unngår det problemet som piratdrosjene utgjør.

Så det som kan løser drosjeproblemet i Oslo (og overalt ellers) er full frihet. Politikerstyrt konkurranse mellom noen få favoriserte aktører, slik Oslo kommune har satt i gang, vil bare føre til at ting blir dyrere. Det Høyre og FrP burde legge vekt på er ikke konkurranse, det de burde legge vekt på er frihet.

Det som fungerer er frihet, dvs. full individuell frihet er det eneste som kan gi et stabilt og harmoisk samfunn preget av velstand og vekst.